04.10.2018

276 propuneri de proiecte depuse în competiţia 2018
EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare

Etapa depunerii propunerilor de proiecte în competiţia pentru „Proiecte colaborative de cercetare” din cadrul „Programului Cercetare”, asociată Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021 (EEA Grants), s-a încheiat. Au fost depuse 276 propuneri de proiecte pe ariile tematice: energie (36), mediu (72), sănătate (48), ştiinte sociale şi umaniste (44), ICT (40) şi biotehnologii (36).

Prin acest instrument de finanţare, se urmăreşte susţinerea cooperării între cercetătorii din România şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi, deopotrivă, stimularea participării cercetătorilor români în competiţiile europene pentru finanţarea cercetării.

Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 16.312.500 euro, din care cel puţin 10% este alocat tematicii „Roma inclusion and empowerment”.

Potrivit calendarului competiţional, în perioada octombrie 2018 – februarie 2019, va avea loc procesul de evaluare, urmat de contractare în luna martie 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Monica Cruceru
E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 561

Eveniment: Impactul proiectelor Bridge Grant în colaborarea dintre universităţi şi agenţii economici

În vederea diseminării şi prezentării rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor finanţate în competiţia 2016, Bridge Grant (Transfer de cunoaştere la agentul economic) – BG, P2:Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, asociat Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), UEFISCDI va organiza, în data de 10 octombrie 2018, la Biblioteca Universităţii Politehnica din Bucureşti (Sala 3.1), evenimentul „Impactul proiectelor Bridge Grant în colaborarea dintre universităţi şi agenţii economici”.

Evenimentul urmăreşte crearea unui cadru activ pentru dialog, în vederea identificării utilităţii şi a modalităţilor de îmbunătăţire a instrumentului de finanţare, ca argumente principale în susţinerea lansării unei noi competiţii de acest tip. Acesta se adresează atât cercetătorilor și agenţilor economici implicaţi în proiecte, cât şi stakeholder-ilor şi publicului larg.

Detalii privind evenimentul sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/news_4.

Participarea la eveniment se face în baza unei înregistrări la adriana.rotar@uefiscdi.ro sau nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro.

Persoane de contact UEFISCDI:
Adriana Rotar
E-mail: adriana.rotar@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 567

Nicoleta Dumitrache
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 886

OpenAIRE National Workshop
Implementing Open Access and Open Science in Romania

În data de 22 octombrie 2018, UEFISCDI în calitate de partener al proiectului OpenAIRE-Advance, va organiza workshop-ul Implementing Open Access and Open Science in Romania.

Evenimentul îşi propune sa ofere informaţii cu privire la cadrul european, cerinţele referitoare la Open Access, politici şi realităţi existente la nivel naţional, precum şi să furnizeze o prezentare a facilităţilor şi beneficiilor oferite de platforma OpenAIRE.

Informaţii privind programul evenimentului vor fi disponibile, în curând, la adresa: https://uefiscdi.ro/news_6.

Participarea la eveniment se face în baza unei înregistrări la mihaela.cucu@uefiscdi.ro

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Cucu
E-mail: mihaela.cucu@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 71 991

Workshop on Research Methods
Causality in the Social Sciences

În perioada 22-24 noiembrie 2018, va avea loc, la Universitatea de Vest din Timişoara, workshop-ul Causality in the Social Sciences.

Evenimentul face parte din seria workshop-urilor de la Timișoara, privind metodele de cercetare, găzduite anual în luna noiembrie, acoperind o gamă largă de metodologii utilizate în cercetarea din domeniul științelor sociale.

Pe lista speaker-ilor se află personalităţi din domeniu precum Carsten Q. Schneider (Central European University, Budapest), Elias Dinas (University of Oxford), Levente Littvay (Central European University, Budapest).

Detalii privind evenimentul sunt disponibile la adresa: http://methodsworkshop.uvt.ro/.

Persoană de contact:
Viorel Proteasa
E-mail: viorel.proteasa@e-uvt.ro
Telefon: 0256 59 27 40

Dinamica ecosistemelor regionale de inovare

Seria Rapoarte privind ecosistemele regionale de inovare are ca scop identificarea și analiza bazată pe evidențe a unor domenii economice cu potenţial competitiv la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României.

Domeniile care fac obiectul acestor rapoarte nu sunt restrictive, ci reprezintă baza unei conversații la nivelul actorilor de inovare din regiune. Miza acestei conversații este identificarea de către actorii relevanţi a unui set restrâns de nișe de specializare, care să permită avansul substanțial în cadrul unor lanțuri globale de valoare adăugată.

Rapoartele regionale sunt disponibile la secţiunea 3. Rapoarte privind ecosistemele regionale de inovare, pe pagina instituţională a proiectului.

Rapoartele au fost elaborate în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020”, cod SIPOCA 27, implementat de Ministerul Cercetării și Inovării în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării și Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) în perioada august 2016 - iulie 2019 și co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Persoană de contact:
Radu Gheorghiu
E-mail: gheorghiu.radu.cristian@gmail.com
Telefon: 0753 10 57 02Adresa:
Str. Mendeleev nr. 21-25,
Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.

Contact:
E-mail: pr@uefiscdi.ro
Tel: 004 021 30 23 850
Fax: 004 021 31 15 992

Program de lucru:
Luni - Vineri 8:00-16:00

            

Daca doriti sa nu mai primiti acest email va rugam sa ne contactati la adresa: dezabonare@uefiscdi.ro.
Copyright © 2018 UEFISCDI, Toate drepturile rezervate.