SusCrop

Sustainable Crop Production
SUStainable CROP Production

Acromin: SUSCROP
Finantator: Comisia Europeana H2020, ERA-NET COFUND
Coordonator: Julich - Germania
Perioada de implementare: 2017-2022 (60 luni)

SusCrop este un ERA-Net Cofund în cadrul H2020 care urmărește să consolideze Spațiul European de Cercetare (ERA) în domeniul producției agricole durabile prin cooperarea și coordonarea diferitelor programe naționale și regionale de cercetare. În acest sens, SusCrop reunește organizatiile naționale și regionale de cercetare, dezvoltare și inovare ale statelor membre ale UE si a statelor membre asociate, ale țărilor terțe, cu experiență semnificativă în finanțarea și coordonarea cercetării.
Scopul principal al apelului este de a îmbunătăți sustenabilitatea și reziliența producției agricole în cadrul Spațiului European de Cercetare (ERA).

Consorțiul

Forschungszentrum, Jülich - Germany
Agence Nationale de la Recherche, ANR - France
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE - Germany
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES - Austria
Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, ILVO - Belgium
Institut National de la Recherche Agronomique, INRA - France
Norges Forskningsråd, RCN - Norway
Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG - Germany
Department of Agriculture, Food and the Marine, DAFM - Ireland
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBITAK - Turkey
Eesti Teadusagentuur, ETAg - Estonia
The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA - UK
Luonnonvarakeskus, LUKE - Finland
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, MinLNV - Netherlands
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, NCRB - Poland
Fonds de la Recherche Scientifique, FNRS - Belgium
Instituto Nacional de Investigación y Technología Agraria y Alimentaria, INIA - Spain
Ministry of Agriculture and Forestry, MMM - Finland
Latvijas Lauksaimniecibas un meza zinatnu akademija biedriba, LAAFS - Latvia
Aarhus Universitet, AU - Denmark
Agriculture and Food Development Authority, TEAGASC - Ireland
Ministry of Food Agriculture and Livestock, TAGEM - Turkey
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO - Netherlands
Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Agencia Estatal de Investigación, MINECO-AEI - Spain
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI - Spain
Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF - Germany
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL - Germany
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, BMNT - Austria
Maaeluministeerium, MEM - Estonia
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Danish AgriFish Agency, MFVM - Denmark
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, MIUR - Italy
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI - Romania
Ministry of Agriculture, FM - Hungary
Agriculture and AgriFood Canada, AAFC - Canada
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
23
Proiecte depuse Ro
1
Proiecte finanţate Ro
În primul apel de proiecte SUSCROP, au fost depuse 114 pre-propuneri de proiecte din care 23 de pre-propuneri cu participare națională. Din cele 114 pr-epropuneri depuse, numai 88 au fost eligibile. 
În pasul al doilea au fost înregistrate 26 de full-proposals din care 4 au fost cu participanți români
În urma evaluării și selecției au fost recomandate să intre la finanțare 13 proiecte de cercetare dintre care 1 cu parteneri din România și anume proiectul SUSCAP.
În urma evaluării și selecției a fost recomandat să intre la finațare proiectul SUSCAP.
Preanunț apel: 15 decembrie 2017
Lansarea oficială a apelului: 15 ianuarie 2018
Data limită pentru inregistrarea pre-propunerilor de proiecte: 4 aprilie 2018, 13:00 CEST
Transmiterea scrisorilor de informare catre aplicanti / invitatia de inregistrare a proiectelor in extenso: mijlocul lunii Iunie 2018
Data limită de depunere a proiectelor in extenso: 31 august 2018, 13:00 CEST
Rebuttal: 1-7 octombrie 2018
Comunicarea rezultatelor evaluarii aplicantilor si inceperea negocierii contractelor: mijlocul lunii Decembrie 2018
Startul proiectelor: Martie-Iulie 2019
Bugetul indicativ global pentru aceast apel este de peste 17.2 milioane de euro.
Echipele științifice vor fi invitate să formeze consorții de cercetare transnaționale de minim 3 parteneri si cel puțin 3 țări participante la apel
Propunerile trebuie să fie redactate exclusiv în limba engleză. Se pot depune proiecte de cercetare fundamentala si aplicativa in cel puțin una din tematicile apelului.
Durata maxima a proiectului este de 3 ani.
Depunerea și evaluarea se vor face în doi pași. 
Romania participa in apel cu un buget de 500.000 eur iar fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea româna dintr-un proiect sunt de:
- max.  250.000 EUR, în situaţia în care România este coordonatorul proiectului transnaţional;
- max. 200.000 EUR, în situaţia în care România este partener în proiectul transnaţional.

Platforma de depunere online - https://www.submission.suscrop.eu

Platforma de cautare partneri - https://www.suscrop.eu/partneringtool

Puteti vizualiza formularul pre-propunerii accesand zona de documente ale apelului de aici

Pentru probleme tehnice legate de sistemul de depunere vă rugăm contactați biroul tehnic:
Pentru alte probleme legate de apel
FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH (JUELICH), Germania
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR), Franța
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA), Franța
NORGES FORSKNINGSRAD (RCN), Norvegia
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (DFG), Germania
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE (DAFM), Irlanda
TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (TUBITAK), Turcia
SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR (ETAg), Estonia
THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS (DEFRA), UK
NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBR), Polonia
FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FNRS), Belgia
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY (MMM), Finlanda
LATVIJAS LAUKSAIMNIECIBAS UN MEZA ZINATNU AKADEMIJA BIEDRIBA (LAAFS), Letonia
TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY (TEAGASC), Irlanda
MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK (TAGEM), Turcia
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO), Olanda
MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO), Spania
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (CDTI), Spania
BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG UND FORSCHUNG (BMBF), Germania
BUNDESMINISTERIUM FUER LAND-UND FORSTWIRTSCHAFT UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT (BMLFUW), Austria
MAAELUMINISTEERIUM (MEM), Estonia
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Danish AgriFish Agency (MFVM), Danemarca
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), Italia
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
Ministry of Agriculture (FM), Hungary
Agriculture and AgriFood Canada (AAFC), Canada
I. Îmbunătățirea tehnologiilor de ameliorare predictivă și dezvoltarea de noi genotipuri care conduc la aparitia unor noi fenotipuri și soiuri de plante pentru îmbunătățirea sănătății, protecției, producției și rezistenței plantelor;
II. Dezvoltarea și exploatarea noilor metode și practici integrate de gestionare a dăunătorilor și a culturilor;
III. Îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor de către culturi și sistemele de cultură;
IV. Cercetarea sistemică a culturilor agricole ca parte a unui ecosistem, inclusiv interacțiunile dintre plante și alte organisme ("planta ca meta-organism").
Persoane de contact:
Luciana BRATU 90
Luciana Bratu
Expert
Telefon:
Fax:
+40 21 311 59 92
luciana.bratu@uefiscdi.ro
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
-
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/suscrop
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.534, O: 510]