BlueBio


ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources

Acronim : BlueBio
Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Norges Forskningsråd (RCN) Norway
Perioada de implementare: 2018-12-01/2023-11-30

Proiectul Blue Bioeconomy (BlueBio) își propune să obțină o bio-economie durabilă și competitivă în Europa. Scopul este acela de a genera cunoștințe pentru lanțurile valorice în domeniul bio-economiei și de a îmbunătăți transferul produselor și al serviciilor bazate pe biologie, de la cercetare, inovare și demonstrații, până la producție. Proiectul va contribui la realizarea de produse și servicii biologice sigure, nutritive și valoroase, aplicând în același timp principiul alimentar. 

În cadrul proiectului BlueBio se vor lansa apeluri de proiecte în domeniul utilizării și creşterii valorii adăugate a biomasei acvatice în lanțurile de valori integrate, de la producția primară la prelucrare, generând produse și servicii inovatoare în cadrul bio-economiei. Biomasa acvatică poate fi capturată, recoltată sau produsă în ape marine sau dulci, sau pe uscat. Utilizarea ca resursă alternativă a deșeurilor provenite din producție va fi sporită pentru a promova conceptul de economie circulară. Consecințele noilor metode sau produse vor fi luate în considerare dintr-o perspectivă mai largă a lanțului valoric.
400.000
EUR
Fonduri alocate Ro
2
Proiecte depuse Ro
1
Proiecte finanţate Ro
Site proiect:www.bluebio.eu
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici


Lansare apel : 17 decembrie 2018
Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este: 18 martie 2019
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este : 17 septembrie 2019
Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerile  finale. Acestea  vor fi evaluate la nivel internanațional pe următoarele criterii comune: excelență, impact, calitatea și eficiența implementării.  

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale/regionale de finanțare.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
Consorțiul transnațional trebuie să fie format din cel puțin trei persoane juridice eligibile independente din cel puțin trei țări partenere BlueBio enumerate în textul apelului. De asemenea:
 • toate propunerile trebuie să implice atât organizațiile de cercetare, cât și parteneri din industrie;
 • cererea trebuie să fie redactată în limba engleză;
 • proiectele trebuie să aibă o durată maximă de 36 de luni;
 • bugetul total solicitat nu trebuie să depășească 2 milioane EUR pe propunere (finanțarea solicitată). Ne așteptăm la o cerere de finanțare> 0,5 milioane  EUR (proiecte mari) și până la 0,5 milioane EUR (proiecte mici);
 • bugetul total eligibil al unui partener nu poate depăși 60% din bugetul total eligibil al proiectului pentru a realiza parteneriate echilibrate  și pentru împarțirea riscurilor și a responsabilităților.
1. Norges Forskningsråd (Coordinator) , RCN, Norway
2. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva , MINCYT, Argentina
3. Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, FWO, Belgium
4. Fonds voor Flankerend Economisch Beleid, HERMES, Belgium
5. Ministarstvo Znanosti i Obrazovanja, MZO, Croatia
6. Innovation Fund Denmark, IFD, Denmark
7. SIHTASUTUS Eesti Teadusagentuur,ETAG, Estonia
8. Maaeluministeeriumi , MEM, Estonia
9. Ministry of Agriculture and Forestry, MMM, Finland
10. Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, Germany
11. Forschungszentrum JÜLICH GmbH, JUELICH, Germany
12. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL, Germany
13. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE, Germany
14. Geniki Grammatia Erevnas Kai Technologias, GSRT, Greece
15. Rannsóknamiðstöð Íslands, RANNIS, Iceland
16. Marine Institute , MI, Ireland
17. Science Foundation Ireland , SFI, Ireland
18. Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, Italy
19. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, MIUR, Italy
20. Innovasjon Norge, IN, Norway
21. Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT, Portugal
22. Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, FRCT, Portugal
23. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, UEFISCDI, România
24. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI, Spain
25. Ministerio de Economia, Industria y Competividad, MINECO, Spain
26. Västra Götalands Läns Landsting, VGR, Sweden
27. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, FORMAS, Sweden
Proiectele ar trebui să exploreze utilizarea inovativă dar durabilă și ecologică a biomasei acvatice la diferite niveluri trofice, precum și recoltarea durabilă și noile sisteme de producție a acvaculturii care vizează o gamă de piețe existente sau noi (produse alimentare, hrană pentru animale, cosmetice, etc., aplicând un principiu alimentar în primul rând). Scopul este de a crea, testa, produce și introduce pe piață noi produse și servicii bazate pe cunoaștere, derivate dintr-o diversitate de biomasă acvatică. Biomasa acvatică în cauză poate avea fie origine marină, fie apă dulce. Proiectele pot căuta, de asemenea, sinergii cu producția terestră. Proiectele trebuie să descrie care parte a lanțului de valori este în centrul atenției și nivelului de pregătire tehnologică (TRL) înainte și după proiect. Pentru proiectele care se concentrează doar asupra unei părți a lanțului valoric, impactul și consecințele noilor metode sau produse ar trebui luate în considerare într-o perspectivă mai largă a lanțului valoric.

Propunerile ar trebui să încerce să fie complementare cu alte proiecte finanțate în cadrul FP7 și Orizont 2020, ERA-NET, BBI JU, MarTERA sau alte programe de finanțare, atât în curs de desfășurare, cât și recent finalizate. Acestea ar trebui să reflecte gradul de conștientizare a obiectivelor de derulare a proiectelor în domenii relevante pentru a evita suprapunerea. Consorțiul BlueBio va avea ca scop crearea unei comunități și stimularea sinergiei și a rețelelor între proiectele în curs, legate de tematică. Ar trebui avută în vedere participarea la astfel de rețele. Domeniile prioritare sunt de aceeași prioritate și se pot suprapune. Propunerile ar trebui să abordeze unul sau mai multe dintre domeniile prioritare.

Domeniul prioritar 1: Explorarea de noi resurse
 • Dezvoltarea de utilizări inovatoare pentru deșeuri și materiale nefolosite din pescuit și acvacultură pentru a obține zero deșeuri.
 • Deblocarea potențialului microbioamelor de a sprijini creșterea acvaculturii, pescuitului, procesării alimentelor și biotehnologiei
 • Tehnologii bazate pe Omics pentru a crea instrumente predictive cu scopul de a îmbunătăți identificarea și vizarea "punctelor fierbinți" ale biodiversității în oceane

Domeniul prioritar  2: Îmbunătățirea producției de fructe de mare
 • Îmbunătățirea acvaculturii și recoltarea stocurilor sălbatice prin sprijinirea creării de hrană inovatoare, îmbunătățirea stocurilor de pui, prin introducerea de noi specii, prin definirea liniilor de bază ale stocurilor și prin evaluarea acestora încurajând adoptarea de noi tehnologii de producție.

Domeniul prioritar  3: Explorarea sinergiilor
 • Crearea de sinergii între acvacultură și pescuit (evaluarea genetică și digitalizare).
 • Explorarea sinergiilor cu producția terestră în domenii precum producția și prelucrarea alimentelor și a furajelor, biorefinarea, bioenergia, biomaterialele, cosmeticele, substanțele chimice și substanțele nutritive și maximizarea utilizării bioresurselor acvatice în lanțurile valorice terestre.
Domeniul prioritar 4: Explorarea biotehnologiei și a TIC
 • Utilizarea biotehnologiei și a TIC pentru a dezvolta sisteme alimentare acvatice inteligente, eficiente, trasabile
 • Aplicarea celor mai recente evoluții în domeniul TIC (IoT, învățare automată, Big Data) în Bioeconomia Albastră.

Proiectele trebuie sa abordeze aspectele legate de cercetarea și inovarea responsabilă (RRI). În Programul UE pentru Cercetare și Inovare 2014-2020, Orizont 2020, RRI este o problemă transversală, acțiunile fiind promovate și prin intermediul "Științei cu și pentru societate". Proiectele trebuie să facă pași activi pentru a încorpora perspectivele de cercetare și inovare responsabile, atunci când acest lucru este adecvat.
Persoane de contact:
Domnica Coteț
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
Cristina MUSCALU (Coteț)
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
17 Dec 2018

Primul apel lansat în cadrul proiectului BlueBio

În cadrul proiectului ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresources (BlueBio) a fost ...

https://uefiscdi.gov.ro/bluebio
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3786, O: 217]