Legislație învățământ superior

Hotărârea nr. 615/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018

Ordonanța de urgență nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății

METODOLOGIE de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat

Ordinul ministrului Educației Naționale nr.3.629/12.04.2017 ref. modificarea și completarea OMENCS nr. 3.632/2016 privind aprobarea metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de înv. superior de stat

Legea nr. 56/2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

Ordinul nr. 3279/2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017

HOTĂRÂRE nr. 654 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017

OMENCS nr. 3.482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Anexa OMENCS nr. 3.482/24.03.2016

HOTĂRÂRE nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Ordinul nr. 5651/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

Ordinul MECS nr. 5800 din 25 noiembrie 2015 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI

ORDONANŢĂ nr. 43 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

ORDONANŢĂ nr. 42 din 26 august 2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

Hotărârea Guvernului nr.575 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016

Ordinul MEN nr. 657/2014 privind aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior


ORDIN nr. 5364 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013


OMEN 5370/29.10.2013 privind aprobarea competentei nominale a comisiilor de analiza a contestatiilor pentru contestatiile formulate impotriva deciziilor Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Hotararea Guvernului nr. 730 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2013-2014

ORDIN nr. 5037 din 13 septembrie 2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat

Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 10 ianuarie 2011
https://uefiscdi.ro/legislatie-invatamant-superior
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6191, O: 435]