Legislație învățământ superior

Ordin nr. 5550, din 11 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi clasificare a editurilor, colecţiilor, şi revistelor ştiinţifice
Anexa la Ordinul nr. 5550, din 11 septembrie 2020 - Metodologia de evaluare şi clarificare a editurilor, colecţiilor şi revistelor ştiinţifice, în vederea recunoaşterii şi clasificării din partea Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a Revistelor Ştiinţifice şi Editurilor din domeniul fundamental al Ştiinţelor Umaniste.

LEGE nr. 103 din 2 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

Hotărârea nr. 615/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018

Ordonanța de urgență nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății

METODOLOGIE de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat

Ordinul ministrului Educației Naționale nr.3.629/12.04.2017 ref. modificarea și completarea OMENCS nr. 3.632/2016 privind aprobarea metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de înv. superior de stat

Legea nr. 56/2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011

Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

Ordinul nr. 3279/2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017

ORDIN nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

HOTĂRÂRE nr. 654 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017

OMENCS nr. 3.482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Anexa OMENCS nr. 3.482/24.03.2016

HOTĂRÂRE nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Ordinul nr. 5651/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

Ordinul MECS nr. 5800 din 25 noiembrie 2015 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI

ORDONANŢĂ nr. 43 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

ORDONANŢĂ nr. 42 din 26 august 2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

Hotărârea Guvernului nr.575 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016

Ordinul MEN nr. 657/2014 privind aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior


ORDIN nr. 5364 din 29 octombrie 2013 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013


OMEN 5370/29.10.2013 privind aprobarea competentei nominale a comisiilor de analiza a contestatiilor pentru contestatiile formulate impotriva deciziilor Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Hotararea Guvernului nr. 730 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2013-2014

ORDIN nr. 5037 din 13 septembrie 2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat

Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 10 ianuarie 2011
https://uefiscdi.gov.ro/legislatie-invatamant-superior
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2061, O: 116]