Protecţia datelor cu caracter personal

Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) protejează confidenţialitatea datelor cu caracter personal (DCP) aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, UEFISCDI se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător DCP care au fost colectate prin intermediul website-urilor/platformelor sale.
Intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt minim necesare pentru a putea să desfăşurăm activităţile UEFISCDI în condiţii optime astfel încât să vă oferim servicii pe măsura aşteptărilor dvs.
Vă rugăm să citiţi această secţiune pentru a afla mai multe informaţii despre modul în care colectăm, utilizăm, transmitem şi protejăm DCP pe care le-am obţinut.

Principii
Politica de confidențialitate a UEFISCDI are la bază următoarele principii:
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent;
 • Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Datele cu caracter personal sunt exacte și se actualizează în cazul în care este necesar;
 • Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către UEFISCDI sunt implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizare pentru Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) precum și alte mecanisme/instrumente de finanțare naționale și internaționale, raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare ex-post pentru instrumentele de finanțare derulate anterior de UEFISCDI, în conformitate cu Ordinul nr. 5804 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Astfel, prelucrarea datelor se realizează, fără a se limita la acestea (conform mențiunilor specifice din pachetele de informații), pentru următoarele:
 • primirea cererilor de finanțare;
 • verificarea cererilor de finanțare;
 • selectarea proiectelor finanțate;
 • stabilirea obligațiilor contractuale;
 • aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate;
 • efectuarea vizitelor pe teren;
 • verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari;
 • raportarea progresului măsurilor;
 • autorizarea plății către beneficiari;
 • efectuarea plății către beneficiari;
 • înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;
 • managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor;
 • informare și promovare a instrumentelor de finanțare;
 • evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire;
 • derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri sau lucrări.
Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare sau prestare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare sau prestare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.
Prelucrăm, de asemenea, date cu caracter personal în scop de informare și promovare a serviciilor oferite de UEFISCDI și a evenimentelor pe care le organizăm, temeiul acestei prelucrări fiind consimțământul dumneavoastră.

Precizăm că informațiile colectate sunt destinate numai utilizării de către UEFISCDI și sunt comunicate doar următoarelor categorii de destinatari: terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.), autorități publice abilitate de lege sau cu care UEFISCDI a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene, în scopul monitorizării și controlului privind programele de finanțare derulate de UEFISCDI.
Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile.

În funcție de scopul urmărit, UEFISCDI prelucrează datele următoarelor categorii de persoane:
• reprezentanții (persoane fizice) ai solicitanților și beneficiarilor de fonduri naționale si internaționale care depun proiecte la UEFISCDI;
• reprezentanții (persoane fizice) ai membrilor de echipă, beneficiari de fonduri naționale si internaționale implicați în proiecte la UEFISCDI;
• reprezentanții (persoane fizice) ai furnizorilor sau prestatorilor de servicii, bunuri sau lucrări, implicați în mod direct sau indirect în relațiile contractuale cu UEFISCDI;
• reprezentanți mass-media;
• reprezentanții (persoane fizice) ai partenerilor publici și privați implicați în implementarea PNDR.

Menționăm că, pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului, termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, precum și perioada derulării programelor naționale și internaționale de finanțare derulate de UEFISCDI.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul procesului de finanțare din fiecare competiție (depunere, evaluare, contractare monitorizare) sunt precizate specific in fiecare pachet de informații aferent fiecare competiții, în funcție de obiectivele instrumentului de finanțare precum și a obiectivelor de raportare și monitorizare.

Colectarea şi utilizarea DCP
Obţinem date cu caracter personal despre dumneavoastră ca urmare a:
 • participării la competiţiile de proiecte pe care le derulăm;
 • prezenţei la evenimentele organizate de noi;
 •  înregistrării în platformele pe care le administrăm;
 • colaborării în diverse proiecte, campanii şi iniţiative UEFISCDI;
 •  alte situaţii care vizează activitatea instituţională.
Odată ce aţi înregistrat şi/sau aţi transmis date cu caracter personal pe platformele/formularele noastre de înregistrare/participare evenimente, aţi fost de asemenea de acord cu folosirea acestora, iar noi ne asumăm păstrarea confidenţialităţii lor. Datele dvs. personale nu sunt folosite în alt scop decât daca obţinem permisiunea dvs. sau dacă sunt solicitate de instituţiile abilitate prin lege.
UEFISCDI colectează informaţii personale cu caracter confidenţial atunci când este necesar sau permis a se colecta asemenea informaţii prin lege. Sunteţi rugat să nu furnizaţi în niciun fel de condiţii informaţii către UEFISCDI, decât dacă sunteţi de acord cu utilizarea acestora de către UEFISCDI în mod legitim precum şi cu transferul şi stocarea unor asemenea informaţii în bazele de date ale UEFISCDI. În situaţia în care doriţi să aflaţi dacă furnizarea către UEFISCDI a unor informaţii confidenţiale este sau poate fi necesară sau corespunzătoare unor anumite scopuri specifice, vă rugăm să contactaţi UEFISCDI la adresa indicată mai jos.

Colectarea automată a DCP
În unele situaţii, UEFISCDI colectează automat anumite tipuri de informaţii când vizitaţi website-ul sau vă înscrieţi/creaţi conturi în platformele noastre sau prin intermediul e-mailurilor pe care le trimiteţi pe adresele noastre de contact. Tehnologiile automate pot include utilizarea fişierelor log generate la nivelul serverului web pentru a colecta adresele IP, "cookies", şi tehnologiile de tip „web beacons”. Colectarea acestor informaţii ne va permite o mai bună înţelegere şi îmbunătăţire a performanţei, nivelului de utilizare şi eficienţei website-ului şi platformelor UEFISCDI şi măsurarea eficienţei activităţilor noastre de diseminare.

Adresele IP
O adresă IP este un număr alocat computerului dvs. ori de câte ori accesaţi internetul. Acesta permite computerelor şi serverelor să se recunoască şi să comunice între ele. Adresele IP de la care par a proveni vizitatorii pot fi înregistrate în vederea securităţii IT şi a diagnosticării sistemului. Aceste informaţii pot fi, de asemenea, folosite în formă consolidată pentru realizarea unor analize ale trendului şi performanţei site-ului web.

Cookies
Un "cookie” este un text scurt pe care un site Web îl introduce în fişierul de tip cookie al browser-ului dvs şi care permite site-ului să îşi amintească cine sunteţi. Cookies nu pot fi folosiţi pentru a rula programe sau a introduce viruşi în computerul dvs. UEFISCDI foloseşte cookies exclusiv în conformitate cu legile aplicabile. Cookies singure nu ne spun adresa dvs. de email şi nici nu vă identifică în alt fel pe dvs. personal. Dacă vizitaţi website-ul UEFISCDI, noi folosim cookies pentru a realiza statistici consolidate care ne ajută să stabilim ce domenii ale site-ului sunt preferate de către vizitator. Aveţi opţiunea de a accepta sau nu cookies. Va puteţi instala browserul pentru a vă informa când primiţi un cookie sau pentru a-l respinge. Trebuie însă să ştiţi că dacă nu acceptaţi cookies, s-ar putea să nu puteţi accesa pe deplin toate facilităţile website-ului nostru.

Tehnologii de tip "Web beacons”
Un web beacon este un mic fişier imagine în cadrul unei pagini web care poate fi folosit pentru a colecta anumite informaţii de pe computerul dvs. ca de ex., adresa IP, momentul în care a fost vizitat conţinutul, tipul de browser şi existenţa cookies instalate anterior de acelaşi server. UEFISCDI foloseşte web beacons exclusiv în conformitate cu legile aplicabile. UEFISCDI sau furnizorii săi de servicii pot folosi web beacons pentru a urmări eficienţa unor site-uri web ale unor terţe părţi care ne furnizează servicii de recrutare sau marketing sau pentru a realiza statistici consolidate ale vizitatorilor şi a gestiona cookies. Aveţi opţiunea de face unele web beacons inutilizabile prin respingerea fişierelor cookies asociate. Fişierul web beacon poate în continuare înregistra o vizită anonimă de pe adresa dvs. IP, dar informaţiile oferite de cookie nu vor fi înregistrate. În unele dintre comunicările noastre, s-ar putea să confirmăm adresa de email a unui destinatar prin linkurile încorporate în mesaje. Noi colectăm aceste informaţii pentru a măsura interesul utilizatorilor şi a facilita informarea viitoare a utilizatorului.

Transmiterea şi transferul DCP
Noi nu transmitem informaţii personale unor terţe părţi neafiliate, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime instituţionale, pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale. În unele situaţii, UEFISCDI poate, de asemenea, transmite DCP despre dvs. altor agenţiii de finanţare. În plus, UEFISCDI poate transfera anumite DCP dincolo de graniţele geografice către alte agenţii, care lucrează cu noi, cu respectarea conditiilor internationale de respectare a confidentialitatii DCP. UEFISCDI nu vinde DCP niciunor terţe părţi. De asemenea, UEFISCDI nu va transfera DCP furnizate de dvs. nici unor terţe părţi pentru a fi utilizate în scop de marketing.

Opţiuni
Aveţi mai multe opţiuni cu privire la utilizarea website-ului nostru. Nu vi se cere să furnizaţi nici o DCP când vizitaţi website-ul nostru. Dacă optaţi pentru o comunicare informativă electronică (newsletter), vi se solicită doar o adresă de e-mail, având posibilitatea unei dezabonări în orice moment, urmărind instrucţiunile incluse în fiecare comunicare. După cum este specificat mai sus, dacă doriţi să împiedicaţi cookies să vă urmărească pe măsură ce navigaţi pe website-ul nostru, vă puteţi reseta browserul pentru a refuza toţi cookies sau pentru a indica transmiterea unui cookie. Trebuie să reţineţi însă că dacă alegeţi să refuzaţi prezenţa cookies, anumite porţiuni ale website-ului nostru s-ar putea să nu opereze la parametri normali.

Copii
UEFISCDI înţelege importanţa protejării caracterului confidenţial al datelor cu caracter personal referitoare la copii, în special într-un mediu online.

Acces
Dacă aţi trimis date cu caracter personal la UEFISCDI, aveţi dreptul la un acces rezonabil la aceste date pentru a rectifica orice inexactităţi sau schimbări ulterioare ale acestora. Puteţi, de asemenea, face o cerere de actualizare sau eliminare a informaţiilor referitoare la dvs. contactând protectiadatelor@uefiscdi.ro, şi vom depune toate eforturile rezonabile şi practice pentru a răspunde prompt cererii dvs., atâta vreme cât aceasta se conformează legilor aplicabile şi standardelor profesionale precum și regulilor de transparență în accesarea de fonduri prin mecanisme de finantare derulate de UEFISCDI.

Securitatea şi integritatea datelor
UEFISCDI a implementat și implementează/actualizează politici şi proceduri de securitate rezonabile pentru a proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora. În cea mai mare măsură posibil, accesul la datele dvs. cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la aceste date menţin confidenţialitatea acestora conform Codului de Etică al UEFISCDI. De asemenea, vom păstra DCP doar atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma cererii din partea unei persoane sau până când persoana respectivă solicită eliminarea lor, dar ţinând seama de termenele legale în vigoare.

Link-uri către alte website-uri
Dorim să vă informăm că website-ul UEFISCDI conţine link-uri către alte website-uri, care nu sunt guvernate de această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii, ci de alte declaraţii de confidenţialitate care ar putea fi diferite. Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de păstrare a confidenţialităţii de pe fiecare site web vizitat înainte de a divulga informaţii cu caracter personal.

Modificări aduse acestei politici
UEFISCDI poate modifica această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a reflecta practicile noastre actuale în acest domeniu. Când vom aduce modificări acestei declaraţii, vom modifica data la care informaţiile au fost actualizate (“updated”) din partea de sus a acestei pagini. Vă recomandăm să recitiţi periodic această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a vă informa asupra modului în care UEFISCDI vă protejează informaţiile.

Regulamentul GDPR conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează:
 • dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;
 • dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:
  i.datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  ii.utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  iii.utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  iv.datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  v.datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  vi.datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.
 • dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:
  i. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  ii. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
  iii.nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  iv.atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.
 • dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.
În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile Aplicației. În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi înștiințați prin e-mail și/sau notificări în cadrul aplicației, înainte ca schimbările să intre în vigoare.
Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Întrebări referitoare la politica privind confidenţialitatea şi aplicarea acesteia
UEFISCDI se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă aveţi întrebări sau comentarii asupra modului în care administrăm datele dvs. cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi la adresa protectiadatelor@uefiscdi.ro . Puteţi folosi această adresa şi pentru a ne transmite orice întrebări cu privire la respectarea Declaraţiei noastre de Păstrare a Confidenţialităţii Online.

Oriunde apar pe acest site web termeni precum, UEFISCDI, noi, noastre şi pe noi/nouă, aceştia se referă la Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.

Termeni și definiții
Date cu caracter personal: orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare: orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

Consimţământ: orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate

Utilizator: persoana fizică, cu capacitate deplină de exercițiu, având vârsta de minimum 18 ani, care își exprimă consimțământul pentru utilizarea DCP inregistrate la UEFISCDI.

Autoritate de supraveghere: autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679
Persoane de contact:
Victor VELTER 90
Victor Velter
Responsabil protecţia datelor
Telefon:
+40 21 308 05 40
Fax:
+40 21 311 59 92
victor.velter@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.1751, O: 124]