Legislație Europeană

REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 din 17 iunie2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat actualizat

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

REGULATION (EU) No 1291/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC

COUNCIL DECISION of 3 December 2013 establishing the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decisions 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC, 2006/974/EC and 2006/975/EC

DIRECTIVA 2005/71/CE din 12 octombrie 2005 privind o procedura speciala de admisie a resortisantilor tarilor terte in scopul desfasurarii unei activitati de cercetare stiintifica

EUROSTARS - Eligibility guidelines for applications

Decizie CE - eligibilitate EUROSTARS
https://uefiscdi.gov.ro/legislatie-europeana
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.1617, O: 116]