Finanţare Învăţământ Superior

Strategia de finanţare a învăţământului superior reprezintă, în condiţiile autonomiei universitare, unul dintre principalele instrumente de implementare a politicilor guvernamentale privind educaţia naţională. Atât fondurile alocate de la bugetul de stat cât şi cele extrabugetare sau din alte surse sunt, conform legii, venituri proprii ale universităţilor.
La nivelul Serviciului Finanţarea Învăţământului Superior (FIS) al UEFISCDI sunt realizate studii privind finanţarea totală a universităţilor, activitatea principală a serviciului vizând procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat.

Finanţarea din fonduri publice a instituţiilor de învăţământ superior de stat se face din bugetul MEN şi are trei direcţii principale:
  • finanţarea de bazăacoperă principalele cheltuieli aferente procesului didactic şi se alocă prin granturi de studii (cifră de şcolaritate), urmărind prioritar domeniile de studiu care asigură dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăţii
  • finanţarea suplimentară se acordă pentru a stimula excelența instituţiilor şi programelor de studii, atât din cadrul universităţilor de stat cât şi al celor particulare
  • fondul de dezvoltare instituţională se adresează celor mai performante instituţii de învăţământ superior din fiecare categorie şi se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaţionale
Metodologia de finanţare este aprobată de catre MEN folosind în principal propunerile metodologice elaborate de CNFIS pe baza studiilor statistice şi simularilor realizate de Serviciul FIS al UEFISCDI. Repartizarea efectivă a alocaţiilor bugetare către universităţi se face de către MEN, în baza unor contracte încheiate cu instituţiile de învăţământ superior.

Serviciul Finanţare Învăţământ Superior are următoarele atribuţii majore:
  • defineşte structura şi specificaţiile datelor statistice necesare pentru analizele şi studiile coordonate de CNFIS
  • realizează analize cantitative şi calitative privind învăţământul superior în vederea fundamentării propunerilor CNFIS
  • participă la elaborarea documentelor, rapoartelor şi studiilor privind învăţământul superior, coordonate de CNFIS
  • participă la elaborarea şi implementarea metodologiilor de finanţare pentru învăţământul superior propuse de CNFIS
  • realizează activităţi de informare, comunicare şi promovare privind finanţarea învăţământului superior şi activitatea CNFIS
Sub îndrumarea CNFIS, Serviciul FIS al UEFISCDI întocmeşte documentaţia aferentă propunerilor privind alocările anuale şi lunare a fondurilor de la buget către instituţiile de învăţământ superior, consolidează şi validează informaţiile suport, elaborează aplicaţii electronice şi le utilizează.

Persoane de contact:
Ramona ZGREABAN 90
Ramona Zgreaban
Șef serviciu (cu delegație)
Telefon:
+40 21 307 19 27
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.zgreaban@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/finantare-invatamant-superior
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.1874, O: 124]