Scientometrie - Reviste

Reviste indexate/cotate ISI

Definiţia unei reviste cotate ISI se regăseşte în Ordinul de Ministru (MECTS) Nr. 4478 din 23 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011, în cadrul secţiunii “DEFINIŢII” din ANEXA Nr. 2: “O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters (din 2015: Clarivate Analytics) calculează şi publică factorul de impact în Journal Citation Reports” (JCR).
Catalogul cu indicatori scientometrici, JCR, se publică anual şi este disponibil pe platforma informatică Web of Science.

Definiţia unei reviste indexate ISI se regăseşte în Ordinul de Ministru (MECTS) Nr. 4692 din 29 iulie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 540/29.VII.2011, în cadrul secţiunii “DEFINIŢII” din ANEXA Nr. 2: “O revistă indexată ISI este o revistă indexată în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index.

Verificarea unei reviste indexate ISI se poate face prin intermediul interfeţei disponibile la adresa: http://mjl.clarivate.com/.

NEW:  Situaţia curentă a revistelor româneşti indexate/cotate ISI
 • 47 de reviste cotate ISI, dintr-un total de 12145 (0.39%), conform JCR 2019-ediţia iunie 2020;
 • 56 de reviste indexate ISI, dintr-un total de 13670 (0.41%), conform Master Journal List din 22.09.2020, dintre care:
   -42 in Science Citation Index Expanded dintr-un total de 9436 (0.45%);
                -8 in Social Sciences Citation Index dintr-un total de 3519 (0.23%);
                -8 in Arts & Humanities Citation Index dintr-un total de 1847 (0.43%).

Arhiva 2011- 2017 (conform ediţiei din iunie 2018) este disponibilă aici.

NEW: Procesul de evaluare în vederea indexării ISI a unei reviste presupune un set de 28 de criterii, dintre care 24 de tip "Quality Criteria" şi 4 de tip "Impact Criteria".
Revistele care îndeplinesc primele 24 de criterii, dar care nu îndeplinesc cele 4 criterii de impact sunt indexate în secţiunea "Emerging Sources Citation Index"-ESCI.

NEW: Situaţia curentă a revistelor româneşti indexate ESCI: 91 de reviste, dintr-un total de 7754 (1,17%), conform Master Journal List din 22.09.2020.

NEW: Referinţe 2020
 • Lista revistelor, care au articole publicate în anul 2015 sau anterior şi care sunt indexate în Arts & Humanities Citation Index, este disponibilă aici.
 • Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea IF (impact factor), conform ediţiei JCR-2019 (iunie 2020), pe zonele roşii şi galbene, este disponibilă aici.
 • Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea AIS (article influence score), conform ediţiei JCR-2019 (iunie 2020), pe zonele roşii şi galbene, este disponibilă aici.
Referinţe 2019
 • Lista revistelor, care au articole publicate în anul 2014 sau anterior şi care sunt indexate în Arts & Humanities Citation Index, este disponibilă aici.
 • Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea IF (impact factor), conform ediţiei JCR-2018 (iunie 2019), pe zonele roşii şi galbene, este disponibilă aici.
 • Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea AIS (article influence score), conform ediţiei JCR-2018 (iunie 2019), pe zonele roşii şi galbene, este disponibilă aici.

Referinţe 2018
 • Lista revistelor, care au articole publicate în anul 2013 sau anterior şi care sunt indexate în Arts & Humanities Citation Index, este disponibilă aici.
 • Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea IF (impact factor), conform ediţiei JCR-2017 (iunie 2018), pe zonele roşii şi galbene, este disponibilă aici.
 • Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea AIS (article influence score), conform ediţiei JCR-2017 (iunie 2018), pe zonele roşii şi galbene, este disponibilă aici.
Referinţe 2017
 • Lista revistelor, care au articole publicate în anul 2012 sau anterior şi care sunt indexate în Arts & Humanities Citation Index, este disponibilă aici.
 • Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea IF (impact factor), conform ediţiei JCR-2016 (iunie 2017), pe zonele roşii şi galbene, este disponibilă aici.
 • Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea AIS (article influence score), conform ediţiei JCR-2016 (iunie 2017), pe zonele roşii şi galbene, este disponibilă aici.

Referinţe 2016
 • Lista revistelor, care au articole publicate în anul 2011 sau anterior şi care sunt indexate în Arts & Humanities Citation Index, este disponibilă aici.
 • Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea AIS (article influence score), conform ediţiei JCR-2015 (iunie 2016), pe zonele roşii şi galbene, este disponibilă aici.


Evaluare reviste româneşti

New: Procedura de evaluare a revistelor din domeniul fundamental al științelor umaniste în vederea recunoașterii și clasificării din partea Consiliului Național al Cercetării Ştiințifice (CNCS): http://www.cncs-nrc.ro/publicatii-stiintifice/


În perioada 2011-2012, procesul de evaluare şi clasificare a revistelor româneşti coordonat de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) s-a realizat doar în domeniul Artelor şi Ştiinţelor Umaniste. Metodologiile aplicate şi rezultatele pe fiecare an sunt disponibile la adresa: http://old.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/
Lista centralizată cu revistele evaluate şi clasificate de către CNCS este disponibilă la adresa:
În perioada 2005-2011, procesul de evaluare şi clasificare a revistelor româneşti a fost coordonat de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS). Arhiva 2005-2010 a situaţiilor pe fiecare an este postată la adresa: http://cncsis.gov.ro/articole/1901/Arhiva-2005-2010.html.
Ultima situaţie cu revistele recunoscute CNCSIS (categoriile A, B şi B+) datează din martie 2011 şi este disponibilă la adresa: http://cncsis.gov.ro/articole/1991/Situatia-curenta-a-revistelor-recunoscute-CNCSIS-2011.html.


Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie (RPSS)

În 2012, publicată de Editura INOE de la Măgurele, a fost reînfiinţată RPSS-SERIE NOUĂ. Revista poate fi accesată la: http://rpss.inoe.ro.
În perioada 2003-2008, sub egida CNCSIS, a fost editată RPSS, numerele curente, precum şi cele în format electronic, se pot accesa la adresa: http://cncsis.gov.ro/Public/cat/439/Revista-de-Politica-Stiintei-si-Scientometrie.html.


Persoane de contact:
Victor VELTER 90
Victor Velter
Şef birou
Telefon:
+40 21 308 05 40
Fax:
+40 21 311 59 92
victor.velter@uefiscdi.ro
Știri asociate:
22 May 2017

39 de reviste româneşti aflate în "anticamera" ISI

Început în noiembrie 2015, proiectul ESCI (EMERGING SOURCES CITATION INDEX) ce poartă semnătura

https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5076, O: 457]