Parteneriate internaţionale

UEFISCDI promovează calitatea și inovarea în cercetarea științifică româneasca la nivel internațional prin încheierea unor acorduri de colaborare și parteneriate cu organisme internaționale care să faciliteze accesul cercetătorilor români în proiecte de anvergură în vederea atingerii unui înalt nivel ştiinţific şi obţinerea de rezultate remarcabile, ce conduc la realizarea unor tehnologii noi şi inovatoare contribuind, totodată, la creșterea vizibilității și competitivității științei românești pe plan internațional.
Prin intermediul parteneriatului cu Royal Academy of Engineering, UEFISCDI își continuă rolul de a susține creșterea capacității de inovare a României. Crearea unei legături durabile cu Regatul Unit al Marii Britanii, prin implicarea în programul Leaders in Innovation Fellowship Global, va conduce la dezvoltarea unei rețele de sprijin cu pentru inovatorii români. Astfel, aceștia vor avea acces la resurse de învățare, oportunități personalizate de formare și mentorat, acces la o rețea de experți naționali și internaționali, pentru creșterea și dezvoltarea afacerilor.
https://uefiscdi.gov.ro/parteneriate-internationale
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.246, O: 116]