Legislație CDI

HOTĂRÂRE nr. 1188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 actualizata 14.12.2023

HOTĂRÂRE nr. 1248 din 8 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027

ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică actualizata 09.11.2023

LEGE nr. 316 din 6 noiembrie 2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2023 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

Ordonanţă nr. 62 din 24 august 1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare.

HOTĂRÂRE nr. 1188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027.

HOTĂRÂRE nr. 933 din 20 iulie 2022 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027.

HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) - actualizată 28.01.2022.

OMCID 633/22.10.2021 pentru aprobarea Modelului-cadru de contract de finanțare pentru execuția proiectelor finanțate din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

OMCID 596/11.10.2021 pentru aprobarea Procedurii privind monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

ORDIN nr. 6368 din 23 decembrie 2020 privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare nr. 9.281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare 2015-2020

HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) - actualizată 10.12.2020

HOTĂRÂRE nr. 1032 din 27 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

HOTĂRÂRE nr. 8 din 10 ianuarie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 - (PNCDI III)

HOTĂRÂRE nr. 751 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare

HOTĂRÂRE nr. 327 din 20 martie 2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare (actualizata noiembrie 2017)

ORDIN nr. 4523 din 12 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

Ordin MFP-MCI nr. 2326/2855 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzută la art.60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (actualizata august 2017)

Hotarare nr. 929 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (actualizata 2017)

Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică

ORDIN nr. 4947 din 17 august 2016 privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica

ORDIN nr. 867 din 25 iulie 2016 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată de Guvernul României la 28 iunie 2016, publicată în MO nr. 0488 din 30 iunie 2016.

ORDONANŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

Ordonanţa nr.41 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

HOTĂRÂRE nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 actualizat 13 iulie 2015

HOTĂRÂRE nr. 521 din 8 iulie 2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

HOTĂRÂRE nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, acutalizat mai 2015

ORDIN nr. 256 din 10 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010

HOTĂRÂRE nr. 252 din 15 aprilie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România*) – Republicare

HOTĂRÂRE nr. 1093 din 10 decembrie 2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

HOTĂRÂRE nr. 61 din 19 noiembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii - COM (2014) 339

HOTĂRÂRE nr 929 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare dezvoltare şi inovare 2014-2020

HOTARARE nr. 518 din 26 iunie 2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 475 din 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

HOTARARE nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

HOTARARE nr. 1123 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475 din 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013

HOTARARE nr. 750 din 2 octombrie 2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013

ORDONANTA nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica actualizata martie 2013

ORDONANTA nr. 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Ordonanta de Urgenta nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

LEGE nr. 105 din 4 iulie 2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene

HG 1244 din 04.01.2013 privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la Planul national de cercetare – dezvoltare si inovare

ORDIN Nr.3794 din 1 martie 2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice,precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

HOTARARE nr.134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii

HOTARARE nr.133 din 16 februarie 2011 privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

ORDIN Nr.2086/4504 din 6 august 2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil

ORDONANTA DE URGENTA nr.74 din 30 iunie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii

DECIZIE privind aprobarea schemei de ajutor de stat Finantarea proiectelor CD&i conform Planului National de Cercetare,Dezvoltare si Inovare 2

HOTARARE nr. 551 din 6 iunie 2007 pentru aprobarea Criteriilor si standardelor,precum si a Metodologiei de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare

HOTARARE nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare 2,pentru perioada 2007-2013

HOTARARE nr. 1265 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea,finantarea,monitorizarea si evaluarea programelor,proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

ORDONANTA nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltare tehnologica

ORDONANTA nr. 62 din 24 august 1999 privind infiintarea Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare

Precizari privind regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil activitatii de cercetare – dezvoltare” emisa de Ministerul Finantelor Publice

https://uefiscdi.gov.ro/legislatie-cdi
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2475, O: 116]