Învăţământ superior

Direcţia Învăţământ Superior din cadrul UEFISCDI asigură suportul în elaborarea politicilor publice privind învățământul superior în vederea îmbunătățirii calității și accesului la servicii educaționale și cercetare universitară cât și pentru dezvoltarea unui cadru favorabil pentru crearea unei legături între piața muncii, programele de studiu și rezultatele educaționale ale studenților.

Expertiza de specialitate oferită de Direcţia Învăţământ Superior sprijină activitățile consiliilor consultative MEN pentru promovarea și implementarea strategiilor naționale și internaționale privind învățământul superior, identificarea provocărilor majore existente la adresa sistemului național de educație şi propunerea de strategii coerente în vederea îmbunătățirii continue a calității universităților publice.

Principalele atribuţii:
  • realizează analize cantitative şi calitative privind învăţământul superior şi elaborează documentele-suport pentru fundamentarea propunerilor CNFIS şi CNSPIS
  • întocmeşte documentaţia pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat şi din alte venituri pentru finanţarea învăţământului superior, în coordonarea CNFIS
  • asigură suportul administrativ şi logistic al activităţilor executive ale CNFIS, CNSPIS, CNATDCU, CEMU şi CNBU
  • organizează procesul de colectare şi verificare a datelor raportate la nivel instituţional pentru învăţământul superior
Direcţia Învăţământ Superior are în structură:

Persoane de contact:
Gabriela JITARU 90
Gabriela Jitaru
Director
Telefon:
+40 21 307 19 21
Fax:
+40 21 311 59 92
gabriela.jitaru@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/invatamant-superior
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2133, O: 124]