Prezentare instituţională

UEFISCDI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Educației şi Cercetării, asigură atât realizarea de studii ce fundamentează procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universităţi, cât și coordonarea, din punct de vedere administrativ, a unor programe și subprograme din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare. În calitate de agenție de finanțare a cercetării, similar cu agenții internaționale de prestigiu, organizează competiții și ulterior monitorizează implementarea proiectelor acceptate la finanțare. Prin programele din PNCDI III coordonate, gestionează aproximativ 22% din fondurile publice alocate activității de cercetare, dezvoltare și inovare.

Principiile care stau la baza activității UEFISCDI sunt:

Transparența și încrederea în administrație: informaţiile referitoare la activitatea agenției sunt disponibile public, on-line; evaluăm internaţional propunerile de proiect facilitând comunicarea între evaluatori/raportori oferind totodată posibilitatea aplicantului de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la comentariile evaluatorilor – rebuttal; creăm cadrul propice prezentării rezultatelor obţinute în proiectele finanţate; încurajăm comunicarea directă şi feedback-ul.

Profesionalism: conferit de resursa umană specializată, formată continuu, dornică să inoveze, să transpună în practică proiecte și idei care pot să deschidă o multitudine de perspective și să unească planuri foarte diverse.

Eficiență și diminuarea încărcării administrative: avem o abordare unitară în ceea ce priveşte comunicarea cu contractorii și diminuarea încărcării administrative în finanţarea publică a cercetării, dezvoltări, inovării prin utilizarea platformei UdiManager www.uefiscdi-direct.ro, dezvoltată de echipa IT a instituţiei.
Internaționalizare: aducem mereu în prim plan topici care se transformă ulterior în subiecte de interes pe plan internaţional ceea ce ne conferă poziția de hub regional pentru manifestări științifice devenite etalon european precum Bologna Process Researchers’Conference (2011; 2014) și Diaspora în cercetarea științifică și învățământ superior (2008, 2010, 2012, 2016).

Egalitate de șanse și performanță: prin dialog, transparența și vizibilitatea rezultatelor asigurăm egalitate de șanse pentru finanțarea performanței indiferent de vârsta, sex, aparteneță instituțională și geografică. Proiectele sunt finanțate exclusiv pe bază de competiție.

Alături de atribuțiile care vizează finanțarea învățământului superior și a cercetării, UEFISCDI este recunoscută, pe plan naţional şi internaţional, ca fiind organizaţia care utilizează metode şi tehnici de analiză şi consultare structurată reunite în conceptul de foresight pentru proiectele de dezvoltare instituţională şi de sistem, referitoare la învăţământul superior, cercetare, dezvoltare şi inovare pe care le dezvoltă.

De-a lungul timpului, în proiectele strategice implementate, au fost dezvoltate platforme precum ERRIS, Study in Romania, Brainmap, Registrul Educațional Integrat (REI), ce contribuie la internaţionalizarea învăţământului superior şi a cercetării româneşti, reale instrumente de diplomaţie ştiinţifică şi culturală.
https://uefiscdi.gov.ro/prezentare-institutionala
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2423, O: 116]