Platforme informatice pentru învăţământul superior

În activitatea curentă a Direcţiei Învăţământ Superior din cadrul UEFISCDI sunt utilizate o serie de instrumente online pentru colectare, gestiune şi analiză date statistice, dezvoltate in-house. Prin implementarea acestora la nivel național s-a urmărit eficientizarea procesului de raportare prin degrevarea efortului instituțional de raportare multiplă şi contribuirea la creșterea transparenţei instituționale şi a încrederii publice în sistemul național de învăţământ superior.

Platforma REI asigură interoperabilitatea între sistemele de gestiune existente în sectorul educaţional – învăţământul preuniversitar şi învăţământul universitar- precum şi cu sistemele de gestiune conexe, printr-o soluţie de tip cloud în vederea urmăririi parcursului educaţional.

Platforma RMU asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România, pentru toți anii universitari și pentru toate ciclurile de studii, constituind un demers susținut de colectare şi centralizare în scopul eficientizării activităţii administrative şi îmbunătăţirii capacitaţii de a fundamenta strategii instituţionale şi politici naţionale din domeniu.

Platforma SAPM susţine dezvoltarea unor mecanisme instituţionale în cadrul universităţilor din România prin asigurarea accesului la instrumente de generare chestionare pentru implementarea, în mod periodic, a studiilor privind monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de studii superioare.

Platforma ANS reprezintă un sistem informaţional integrat, dezvoltat în maniera modulară, compatibil cu sistemele de colectare a datelor la nivel european, dedicat învăţământului superior din România, care reuneşte principalele date statistice cu privire la învăţământul superior accesibil tuturor actorilor interesaţi.

Platforma Study in Romania  promovează învăţământul superior românesc la nivel global, contribuind la atragerea studenţilor naţionali şi internaţionali în programe de studiu din oferta educaţională a universităţilor româneşti.
https://uefiscdi.ro/platforme-informatice-pentru-invatamantul-superior
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.1837, O: 116]