Strategia CDI 2014-2020

Ulterior primei Strategii Naționale de CDI (2007-2013), elaborată prin metode prospective în cadrul unui proces complex de consultare, România a trebuit să-și actualizeze viziunea asupra sistemului de CDI prin identificarea nevoilor interne și raportarea la obiectivele Strategiei Europa 2020 și Politicii de Coeziune.

Astfel, în anul 2013 Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică a lansat procedura de atribuire a proiectului „Elaborarea Strategiei Naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014-2020”. În urma procesului de licitație UEFISCDI, împreună cu un consorțiu format din 11 parteneri și 142 parteneri asociați alcătuit din organizații de cercetare, institute de învățământ superior și societăți comerciale cu specific de cercetare, a fost desemnată drept organizație coordonatoare a proiectului: Elaborarea Strategiei Naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014-2020 .

Actualizarea viziunii privind sistemul CDI și identificarea nevoilor interne în contextul economic și politic actual s-au concretizat în Strategia CDI 2014 - 2020 aprobată prin HG 929/2014.

Strategia este pusă în practică printr-o serie de instrumente, în principal prin Planul naţional de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 2014-2020 (PNCDI III) şi prin Programul operaţional "Competitivitate" - axa prioritară "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru susţinerea afacerilor şi competitivitate".
https://uefiscdi.ro/strategia-cdi-2014-2020
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2531, O: 116]