Contractare Subprogramul 3.2 Orizont 2020

Notă:

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platforma, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2020.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.


Notificarea pentru invocarea unilaterala a Stării de Forță Majoră este disponibilă aici.

Plata avansului către agenții economici se poate efectua în baza unui instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări (cf. HG 264/2003).

DECONTARE

Informatii utile:

In data de 23.03.2020, MEC a transferat către UEFISCDI prima tranșă aferentă anului 2020 pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare. Tot astăzi, UEFISCDI a inițiată plata către Contractori. Efectuarea tuturor plăților se va realiza în cel mai scurt timp posibil.

 
Decontare 2020

Documentele de raportare aferente etapei 2020 se vor completa on-line, în platforma https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Forma tipărită a documentelor de raportare, generată automat de platformă pe baza informaţiilor introduse de directorul de proiect și validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București, până cel târziu
07 decembrie 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decontare 2019

Documentele de raportare aferente etapei 2019 se vor completa on-line, în platforma https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Forma tipărită a documentelor de raportare, generată automat de platformă pe baza informaţiilor introduse de directorul de proiect și validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București, până cel târziu 05 decembrie 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decontare 2018

Documentele de raportare aferente etapei 2018 se vor completa on-line, în platforma https://uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Raportul de audit financiar și forma tipărită a documentelor de raportare, generată automat de platformă pe baza informaţiilor introduse de directorul de proiect și validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București, până cel târziu 05 decembrie 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decontare 2017

Documentele de raportare se vor completa on-line în platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poşta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 4, camera 421, sector 1, Bucureşti.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 11 decembrie 2017.CONTRACTARE

Model Contract de finanţare


Anexe Contract de finanţare

Informaţii utile:

Contractarea se va face utilizând platforma on line: https://uefiscdi-direct.ro/EVoC
Persoane de contact:
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
COORDONATOR SUBPROGRAM
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
Olivia PUIU 90
Olivia Puiu
RESPONSABIL TEHNIC - PROIECTE
Telefon:
+40 21 308 05 82
Fax:
+40 21 311 59 92
olivia.puiu@uefiscdi.ro
Adriana NITU 90
Adriana Niţu
RESPONSABIL TEHNIC - PROIECTE
Telefon:
+40 21 308 05 81
Fax:
+40 21 311 59 92
adriana.nitu@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
RESPONSABIL TEHNIC - PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
R SIMIONESCU 90
Ramona Simionescu
RESPONSABIL TEHNIC - PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 88
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.simionescu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/contractare-subprogramul-3.2-orizont-2020
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4379, O: 177]
Informare! Direcția Învățământ Superior își desfășoară activitatea într-un nou sediu situat în Str. Frumoasă nr. 30 . Până la reconectarea rețelei telefonice, vă rugăm să aveți amabilitatea de a transmite solicitările dvs. pe email la adresele disponibile aici: https://uefiscdi.gov.ro/organigrama sau să ne contactați la nr. de telefon 021 3023 850.