ERA4CS

Acronim: ERA4CS
Finanțator: Comisia Europeană, H2020
Coordonator: Agence Nationale de la Recherche – ANR, France
Perioada de implementare: 2016-2021
Data de începere: 01.01.2016
Parteneri: 45 parteneri din 18 țări europene.
Obiectiv: Obiectivul general al ERA4CS este acela de a spori adoptarea utilizării și satisfacției serviciilor climatice (inclusiv. servicii de adaptare). Acesta implică dezvoltarea de instrumente, metode și standarde pentru a produce informații fiabile (proiecții cu impact și evaluarea vulnerabilității) pentru diverși utilizatori din sectorul public, privat și comunitar.
Îmbunătățirea calității serviciilor climatice este de asemenea, ca obiectiv al apelului transnațional ERA4CS.
Parteneriat:
• AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR), France
• BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND WIRTSCHAFT (BMWFW), Austria
• SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE (BELSPO), Belgium
• DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT (DLR), Germany
• INNOVATIONSFONDEN (IFD), Denmark
• MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD (MINECO), Spain
• ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND (EPA), Ireland
• NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO), Netherlands
• Research Council of Norway (RCN), Norway
• FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA (FCT), Portugal
• Fundacao da Faculdade de Ciencias da Lisboa Universisade de Lisboa (FFCUL), Portugal
• Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
• FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE (Formas), Sweden
• UNIVERSITAET GRAZ (UNIGRAZ), Austria
• INSTITUT ROYAL METEOROLOGIQUE DE BELGIQUE (RMI), Belgium
• Centrum Výzkumu Globální Změny AV ČR, v. v. i. (CVGZ), Czech Republic
• ALFRED-WEGENER-INSTITUT HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR POLAR- UND MEERESFORSCHUNG (AWI), Germany
• HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT ZENTRUM FÜR MATERIAL- UND KUSTENFORSCHUNG GMBH (HZG), Germany
• DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT (DMI), Denmark
• AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA (AEMET), Spain
• BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION (BSC), Spain
• AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), Spain
• UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - Instituto de Hidráulica ambiental de Cantabria (IC-IHC), Spain
• UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Center for Climate Change (URV-C3), Spain
• ILMATIETEEN LAITOS (FMI), Finland
• SUOMEN YMPARISTOKESKUS (SYKE), Finland
• BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM), France
• COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), France
• CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), France
• INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATIONGEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN), France
• INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA), France
• METEO-FRANCE, France
• NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS” (NCSRD), Greece
• Department of the Environment, Community and Local Government - Met Eireann (Met Eireann), Ireland
• CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC), Italy
• CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- Dipartimento Terra e Ambiente (CNR-DTA), Italy
• Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR), Italy
• KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI), Netherlands
• METEOROLOGISK INSTITUTT (MET Norway), Norway
• ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE (Meteo-Ro), Romania
• Slovenska akademia vied (SAS), Slovakia
• SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT (SMHI), Sweden
• University of Reading (UREAD), United Kingdom
• MET OFFICE, United Kingdom
• NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL (NERC), United Kingdom.
Scopul proiectului ERA4CS este de a îmbunătăți  și adopta utilizarea serviciilor climatice (incl. servicii de adaptare). În același timp, ERA4CS urmărește să îmbunătățească expertiza științifică privind riscurile și opțiunile de adaptare la schimbările climatice, precum și să conecteze aceste cunoștințe la mecasnismele de luare a deciziilor, de exemplu, prin dezvoltarea de strategii de adaptare climatice la diferite scări (regiuni, orașe, sectoare vulnerabile, etc.).
323.000
EUR
Fonduri alocate Ro
6
Proiecte depuse Ro
2
Proiecte finanţate Ro
În cadrul apelului internațional au fost depuse 6 propuneri de proiecte cu parteneri români. În urma finalizării procesului de evaluare internațională un număr de 2 propuneri de proiecte au fost propuse spre finanțare.
Linkuri utile:

• Anunț: http://www.jpi-climate.eu/ERA4CS.activities/jointcall  
• Site proiect: http://www.jpi-climate.eu/ERA4CS
• Pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund îl găsiți aici.
Calendarul estimativ al apelului

• Deschiderea apelului: 1 martie 2016:
• Data limită pentru depunerea (încărcarea) pre-propunerilor: 30 iunie 2016 ( 23.59 ora Bruxelles)
• Afișarea rezultatelor din prima etapă și deschiderea celei de-a doua: 15 septembrie 2016;
• Data limită pentru depunerea propunerilor finale: 15 noiembrie 2016;
• Evaluare și decizia de finanțare / recomandarea de finanțare: februarie 2017;
• Data estimativă de începere a proiectelor primăvara 2017.
Depunerea și evaluarea se vor face în două etape. În primul pas este prezentat planul de lucru ca prepropunere de proiect, care va fi verificat pentru eligibilitate și apoi evaluată. Consorțiile prepropunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea completă de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor complete se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.
Organizații participante în apel:
• Agence Nationale de la Recherche (ANR), France
• Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW), Austria
• Service public fédéral de programmation politique scientifique (BELSPO), Belgium
• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt EV (DLR), Germany
• Innovationsfonden (IFD), Denmark
• Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Spain
• Environmental Protection Agency of Ireland (EPA), Ireland
• Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO), the Netherlands
• Norges forskningsrad (RCN), Norway
• Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia (FCT), Portugal
• Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Romania
• Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
• Forskningsrådet för miljö, areella näringar och Samhällsbyggande (FORMAS), Sweden.
Prezentul apel este deschis pentru proiectele colaborative de cercetare din următoarele arii de cercetare:
• Cercetare în sprijinul dezvoltării și utilizării serviciilor climatice;
• Integrarea serviciilor climatice printre domeniile de interes în luarea deciziilor;
• Cercetare pentru co-dezvoltare a serviciilor climatice inovatoare.
Persoane de contact:
NicoletaDumitrache 90
Nicoleta Dumitrache
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/era4cs
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2265, O: 195]