FACCE-SURPLUS

SUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systems

Acromin: SURPLUS
Finantator: Comisia Europeana H2020, ERA-NET COFUND
Coordonator: Julich - Germania
Perioada de implementare: 1.03.2015-28.02.2020 (60 luni)

Scop:
FACCE-SURPLUS se angajează să îmbunătățească colaborarea în cadrul Spațiului European de Cercetare în domenii largi dar integrate cu privire la sistemele de producție de alimente și non-alimente pentru biomasă și transformare, inclusiv biorafinare.

Consorțiul:

Agency for Innovation by Science and Technology (IWT) - Belgium
Research Foundation (FWO) - Flanders
Research Promotion Foundation (RPF)  - Cypres
Innovations Fonden (InnoFond) - Denmark
Aarhus University (AU) - Denmark
Ministry of Agriculture (EVPM) - Estonia
Ministry of Agriculture and Forestry (MMM) - Finland
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) - France
Agence Nationale de la Recherche (ANR) - France
Forschungszentrum Jülich GmbH (JULICH-Project Coordinator) - Germany
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) - Germany
Federal Office for Agriculture and Food (BLE) - Germany
Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL)  - Germany
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) - Italy
The Research Council of Norway (RCN) - Norway
National Centre for Research and Development (NCBR) - Poland
Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) - Romania
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) - Spain
Ministry of Economic Affairs (EZ) - The Nederlands
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) - The Nederlands
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) - United Kingdom
Minstry for Education, University and Research (MIUR) - Italy
Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) - Belgium
FACCE-JPI si FACCE SURPLUS anunta lansarea celui de-al treilea apel in comun de proiecte de cercetare transnationale.

Dupa primele doua apeluri de succes, partenerii FACCE SURPLUS au decis să își continuie schema de finanțare, cu un al treilea apel al inițiativei, pentru a finaliza portofoliul de proiecte și pentru a completa lipsurile de cercetare și de finanțare rămase. Având în vedere cercetarea deja realizată în cadrul proiectelor FACCE SURPLUS, acest apel de la sfârșitul inițiativei urmărește îmbunătățirea în continuare a colaborării în domeniul producției de biomasă și al producției nealimentare și a sistemelor de transformare.

Scopul său este de a sprijini inovarea, crearea de valoare și intensificarea durabilă a producției de biomasă, ținând cont de condițiile economice, de mediu și sociale precum și nevoia de adaptare la schimbările climatice. În cadrul apelului, vor fi explorate opțiunile de utilizare a biomasei din terenurile agricole, terenurile necultivate și silvicultura, cu o viziune holistică în ceea ce privește sistemele alimentare și nealimentare. În conformitate cu apelurile anterioare, este de așteptat ca proiectele să se bazeze pe cercetarea deja efectuată în FACCE SURPLUS și sub umbrela mai largă a FACCE-JPI.

500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Pagina proiectului FACCE SURPLUS 2.
Anuntul apelului
Platforma de depunere a proiectelor online - https://www.submission-faccejpi.com/call3#
Datele de contact ale NCPs.
Lansarea apelului: 9.01.2019
Data limita depunere pre-propuneri de proiecte: 19.03.2019, 14:00 CET
Comunicarea rezultatului eligibilitatii coordonatorilor de proiecte: 22.05.2019
Data limita depunere propunerilor de proiecte: 17.07.2019, 14:00 CEST
Comunicarea rezultatului evaluarii si recomandarea de finantare catre coordonatorii proiectelor: 6.11.2019
Data estimativa de start a proiectelor: 1.01.2020 – 1.04.2020
Depunerea proiectelor se face în două etape, online pe platforma de depunere de la adresa https://www.submission-faccejpi.com/call3#.
Un modul de cautare parteneri este pus la dispozitia aplicantilor la adresa https://www.submission-faccejpi.com/partnering-platform/post.

O propunere de proiect trebuie să cuprindă parteneri eligibili din minim două țări participante în apel.
Partenerii neeligibili, inclusiv cei din tarile ce nu participa in apel pot intra in consortiu pe cheltuiala lor. 
Nu exista un numar maxim de parteneri ce pot lua parte la un proiect insa aplicantii trebuie sa inteleaga ca acest lucru nu le aduce implicit si o evaluare mai buna a propunerii de proiect.

Proiectul poate să dureze maxim 36 de luni

Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea română într-un proiect sunt:
- max. 250.000 eur, în situația în care România este coordonatorul proiectului transnațional
- max 200.000 rur, în situația în care România este partener în proiectul transnațional
VLAIO, Flanders Innovation & Entrepreuneurship, Belgium – 1.000.000 eur
FWO, Research Foundation - Flanders, Belgium – 200.000 eur
FNRS, Fonds National de la Recherche Scientifique - French-speaking Community – 200.000 eur
MEM, Ministry of Rural Affairs – Estonia – 100.000 eur
ANR, Agence Nationale de la Recherche – France – 1.000.000 eur
BMBF, Federal Ministry of Education and Research – Germany – 2.250.000 eur
IZM, Ministry of Agriculture - Latvia – 300.000 eur
ZUM. Ministry of Agriculture - Lithuania - 150.000 eur
NCBR, National Centre for Research and Development – Poland – 600.000 eur
UEFISCDI, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding – Romania – 500.000 eur
DEFRA, Department for Environment, Food and Rural Affairs - United Kingdom - tbc
Proiectele de succes vor aborda:

• Dezvoltarea piețelor pentru o gamă largă de produse și servicii generate prin sisteme alimentare integrate și nealimentare, de ex. prin intermediul noilor tehnologii biologice și a proceselor industriale, a nevoilor și oportunităților IMM-urilor și a întreprinderilor mijlocii.
• Sisteme agricole reziliente care permit creșterea și intensificarea agriculturii sub presiunea din ce în ce mai mare a schimbărilor climatice, aparitiei de noi dăunători și boli și alte presiuni asupra mediului avand in vedere conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice.
• Indicatori de durabilitate ecologică pentru a evalua compromisuri dintre productivitate si cerintele de mediu pentru un anumit sistem agricol.
• Direcționarea spațială a utilizării terenurilor pentru a crește producția și transformarea biomasei, stimulând dezvoltarea sistemelor pentru utilizarea eficientă a cascadei biomasei prin transformări noi.
• intensificarea durabilă a sistemelor integrate de produse alimentare și nealimentare din agricultură, prin dezvoltarea de abordări integrate bazate pe sisteme de management a terenurilor.

Cerințe suplimentare pentru proiecte:

• Fiecare propunere de proiect de cercetare trebuie să includă un plan de valorificare a rezultatelor și legătura cu proiectele FACCE SURPLUS de la primul și al doilea apel. Sunt de dorit interconectările cu alte inițiative relevante în domeniul tematic.
• Proiectele de cercetare ar trebui să exploateze potențialul de a produce sprijin relevant pentru factorii de decizie politică, de ex. politică.
• Vor fi prioritare proiectele interdisciplinare care cuprind producția și conversia biomasei, promovând astfel un concept cuprinzător al lanțului valoric. Este prevăzută includerea partenerilor privați (de exemplu, IMM-uri), a părților interesate și / sau a utilizatorilor finali (de exemplu fermierii) în consorții.
• Integrarea științelor sociale și științelor umane este încurajată să elaboreze un context economic, mediu și societal mai larg.
Persoane de contact:
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
+40 744 450 011
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
Știri asociate:
10 Jan 2019

Apel deschis FACCE-JPI şi FACCE SURPLUS

Consortiile proiectelor FACCE-JPI şi FACCE SURPLUS anunţă lansarea celui de-al treilea apel în comun de proiecte de cercetare tra...

https://uefiscdi.gov.ro/facce-surplus
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3739, O: 209]