FLAG-ERA.NET II

Acronim proiect: FLAG-ERA II

Acronim program: HORIZON 2020
Perioada de implementare: 2016-12-01/2021-11-30


Obiective:

FLAG-ERA II contribuie la realizarea obiectivelor celor două proiecte de tip FET Flagship şi anume :

Obiectivul 1: modelarea creierului uman, pentru proiectul «Human Brain »

Obiectivul 2: sprijinirea transferului grafenei din laborator către societate, pentru proiectul Graphene. Mai precis, obiectivul FLAG-ERA îl constitue sprijinirea acelor iniţiative emblematice finanţate de organizaţii naţionale şi regionale de finanţare din Europa.

Prin reunirea echipelor de cercetare din diverse discipline, echipe care împărtăşesc acelaşi obiectiv şi o foaie de parcurs comună, în domeniul cercetării, privind modul de realizare al acestuia şi prin sprijinul financiar acordat de Comisia Europeană şi de statele membre pe termen lung, aceaste Flagship-uri pot să conducă la rezolvarea unor provocări ştiinţifice şi tehnologice deosebite.
FLAG-ERA susţine astfel, activităţile de cercetare şi inovare, care împreună contribuie la realizarea obiectivelor FET Flagship şi care beneficiază de sinergiile oferite de modelul de parteneriat Flagship. Un obiectiv specific al FLAG-ERA II este acela de a lansa un nou apel transnaţional de proiecte în anul 2017, cu un buget de aproximativ 15 milioane €. În comparaţie cu primul apel transnaţional, din anul 2015, lansat în cadrul FLAG-ERA I, principala noutate introdusă prin apelul nou, este faptul că acesta are două componente în plus pe lângă cercetarea de bază: o componentă de cercetare aplicată şi o componentă de inovare. Prin urmare apelul transnaţional de proiecte din 2017 sprijină evoluarea flagship-urilor către un nivel înalt de maturitate tehnologică (higher TRL) şi susţine obţinerea unor rezultate concrete pentru societatea europeană.

Parteneri:

• AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE-ANR, France
• FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE-FNRS, Belgium
• DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT-DFG, Germany
• MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD-MINECO-AEI, Spain
• GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS-GSRT, Greece
• NEMZETI KUTATASI, FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL-NKFIH, Hungary
• MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-MIUR, Italy
• LIETUVOS MOKSLO TARYBA-LMT, Lithuania
• VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA-VAA, Latvia
• STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE – FOM, Netherlands
• NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU-NCBR, Poland
• UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII, Romania-UEFISCDI, România
• VETENSKAPSRADET - SWEDISH RESEARCH COUNCIL, Sweden
• VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM, Sweden
• MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE, ZNANOST IN SPORT-MIZS, Slovenia
• SLOVENSKA AKADEMIA VIED-SAS, Slovakia
• TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU-TUBITAK, Turkey

FET Flagship, Graphene şi Human Brain Project (HBP), sunt iniţiative pe scară largă în spaţiul european de cercetare, adresându-se marilor provocări ştiinţifice şi tehnologice (S & T), bazate pe o viziune unificatoare şi anume: un proiect de bază care serveşte această viziune, pe de o parte şi, pe cealaltă parte, mecanismele de aliniere cu acest proiect a eforturilor de cercetare finanţate din alte surse. În acest context, FLAG-ERA, prin „Flagship ERA-NET ", reuneşte organizaţii de finanţare (NRFOs) naţionale din Europa şi din afara acesteia, cu scopul de a sprijini împreună cu Comisia Europeană (CE), iniţiativele de tip FET Flagship.

Obiective:
Unul dintre principalele obiective ale acestui apel este acela de a permite cercetătorilor să complementeze proiectele Flagship actuale şi să colaboreze în vederea realizării viziunii acestora, prin utilizarea unor apeluri existente sau transnaţionale specifice, naţionale şi regionale. În particular, FLAG-ERA işi propune să lanseze cereri de proiecte specifice, transnaţionale (JTCs), care să permită cercetatorilor din mai multe ţări să contribuie în comun la realizarea obiectivelor Flagship-urilor. După primul apel lansat în urmă cu doi ani (JTC 2015), prezentul apel este cel de al doilea JTC care sprijină cele doua Flagship-uri. Ca o noutate în acest apel, comparativ cu apelul din 2015, pentru a sprijini Flagship-ul Graphene către niveluri superioare de pregătire tehnologică (TRL), în cadrul acestui domeniu este organizat un sub-apel suplimentar, în cercetare aplicată şi inovare, adiţional apelului pentru cercetarea de bază. Pentru Flagship-ul HBP, sub-apelul acoperă atât cercetarea de bază cât şi cercetarea aplicată. Fiecare sub-apel se adresează unor domenii diferite de cercetare şi va fi evaluat de către paneluri de evaluare diferite.
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
10
Proiecte depuse Ro
4
Proiecte finanţate Ro

În prima fază s-au depus 69 de pre-propuneri, dintre care 41 au fost invitate să depună aplicaţia finală, cu termen 11 iulie 2017, ora 17,000 CET.

Dintre acestea 23 de proiecte au fost recomandate la finanţare, dupa cum urmează:

 • 12 proiecte în domeniul Graphene Basic Research
 • 5 proiecte în domeniul Graphene Applied Research and Innovation
 • 6 proiecte in domeniul in Human Brain
Proiectele recomandate la finanţare pot fi accesate AICI.


Romania participă cu 6 propuneri în domeniul « Graphene » şi 4 propuneri în domeniul « HBP ».


Mai multe informaţii pe site-ul proiectului la:
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/projects/Pentru mai multe informaţii legate de tematici, criterii de eligibilitate şi depunerea propunerilor în cadrul apelului transnaţional comun (JTC) puteţi să consultaţi:

Cei interesaţi pentru formarea de consorţii pot căuta parteneri în platforma dedicată: 

Criteriile de eligibilitate naţionale sunt disponibile aici.
Aplicanţii sunt rugaţi să consulte pachetul de informaţii pentru proiecte tip ERA-NET Cofund aici.
Mai multe informatii despre FLAG-ERA gasiti pe site-ul proiectului: www.flagera.eu.

Calendarul apelului este informativ. Termenul exact pentru aplicaţia finală va fi furnizat cu ocazia notificării asupra acceptării pre-propunerii. 


 • 14 Martie 2017 – Termen depunere pre-propunere
 • Mai 2017 - Notificarea acceptării pre-propunerii
 • Iulie 2017 - Termen depunere propunere finală
 • Octombrie 2017 - Notificarea accepării propunerii finale
 • Decembrie 2017 – Martie 2017  - Start proiect (durată 3 ani)


Eligibilitatea Consorţiului


Consorţiul trebuie să fie internaţional, format din cel puţin 3 parteneri din 3 ţări diferite. Este posibil ca numai două ţări să solicite finanţare, cu condiţia ca partenerul din cea de a treia ţară să facă dovada că işi va asigura fonduri proprii, în calitate de partener al sub-proiectului Flagship ( Graphene sau HBP). Consorţiul trebuie să îndeplinească cel puţin una din condiţiile de mai jos:

 • o cel putin 3 parteneri din trei ţări diferite participă în JTC; 
 • cel putin 2 partneri din 2 ţări diferite participă în JTC plus un partener al sub-proiectului Flagship, dintr-o ţară diferită de cele două, care nu solicită fonduri în cadrul apelului, asigurandu-şi propria finanţare. 
Coodonatorul consorţiului trebuie să fie un partener care solicită fonduri, dintr-o ţara care participă la acest apel.

Eligibilitatea partenerilor:
Organizaţiile care solicită finanţare în cadrul apelului trebuie să respecte criteriile de eligibilitate naţionale, specifice ţărilor din care fac parte. Sunt eligibile organizaţii de cercetare (universitaţi, institute de cercetare) şi intreprinderi.

Procedura de aplicare:

Depunerea aplicaţiilor se va face în doi paşi:

 • Depunerea pre-propunerii (pasul 1)
Documentul pre-propunerii (10 pagini maximum, în limba engleză, format pdf ) va fi depus de coordonatorul consorţiului. Adiţional, o propunere de parteneriat pentru Flagship va fi de asemenea pregatită si depusa. Aceste doua documente vor utiliza formatul de aplicaţie prevăzut în web-site-ul apelului. Ele vor fi depuse în format electronic nu mai tarziu de termenul menţionat pe prima pagina a anunţului apelului, prin sistemul electronic de depunere (http://submission.flagera.eu/).

 • Depunerea propunerii finale (pasul 2)
Daca vor fi selectaţi dupa prima etapă, candidaţii vor fi invitaţi să prezinte o propunere completă. Se vor acorda cel puţin 6 săptămani, pentru pregatirea propunerii complete. Termenul de depunere se va comunica în invitaţia de a prezenta propunere completa. Procedura este similară cu prezentarea propunerii scurte, cu excepţia următoarelor puncte:
o lungimea maximă a propuneri complete este de 30 de pagini (stabilită prin formularul aplicaţiei) ;
o propunerea completă este de aşteptat să fie în concordanţă cu pre-propunerea. Orice modificare a planurilor descrise în pre-propunere ar trebui sa fie explicate şi justificate. În cazul în care modificarile respective implică o modificare a compoziţiei consorţiului, aplicanţii sunt sfătuiţi să contacteze responsabili naţionali din ţările în cauză, precum şi Secretariatul Comun al apelului înainte de depunere pentru a verifica eligibilitatea. Propunerea de parteneriat Flagship poate fi actualizată în această etapă.


Durata:

Proiectele pot fi finanţate pe o perioada de 36 de luni, funcţie de reglementarile individuale ale organizaţiilor de finanţare.


Termenul limita pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte va fi 14 martie 2017, ora 17, CET.

Partenerii implicaţi în apel :

- AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, France
- FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Belgium
- DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT, Germany
- MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD, Spain
- GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS, Greece
- NEMZETI KUTATASI, FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL, Hungary
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Italy
- LIETUVOS MOKSLO TARYBA, Lithuania
- VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA, Latvia
- STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE – FOM, Netherlands
- NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU, Poland
- UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII, Romania
- VETENSKAPSRADET - SWEDISH RESEARCH COUNCIL, Sweden
- VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM, Sweden
- MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE, ZNANOST IN SPORT-MIZS, Slovenia
- SLOVENSKA AKADEMIA VIED, Slovakia
- TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU, Turkey

Graphene(Cercetare fundamentală)

• Synthesis and characterization of Layered Materials (LMs) beyond graphene
• Large scale production of heterostructures based on LMs
• Vertical and lateral epitaxy of Graphene and Related Materials (GRMs) for optoelectronics
• Functional ceramics incorporating GRMs
• Inks for printing stable, GRM-based, semiconducting thin films
• Modelling charge and heat transport in GRM-based composites
• Ecotoxicology of GRMs
• Nanofluidics using GRMs
• Novel device concepts based on GRMs for quantum communication
• Beyond CMOS switches and new computing paradigms based on GRMs


Graphene (Cercetare aplicată)

• In-situ and ex-situ quality control of GRMs
• Controlling doping in high quality large-area graphene
• GRMs for smart textiles
• Functional coatings using GRMs
• GRMs for corrosion prevention and as lubricants
• GRMs for thermal management and thermoelectrics
• Biorecognition of specific disease markers using GRMs
• Highly selective gas sensors based on GRMs
• GRM-based bioelectronic technologies

HBP (Cercetare fundamentală şi cercetare aplicată)

• Human brain intracranial data and their relationship to other aspects of brain organisation
• Comparing morphology and physiology of cortical cell types in human and non-human primates
• Comparative aspects of brain function and connectivity
• Cross-species multi-scale data constraints for visuo-motor integration
• The neural bases of spatial navigation and episodic memory
• Models of auditory processing
• Representation of perceived and memorised information in multi-level systems
• Modelling dendrites within active networks
• Testing predictive coding and attractor network models
• Biological deep learning
• Disease modelling and simulation
• Innovative modelling for allosteric drug discovery
• Integration of simulation tools, neuromorphic computing and robotics with brain and behavioural studies for developing next-generation brain-computer interfaces
• Text mining of cellular, synaptic, connectomic or functional properties of the brain

Persoane de contact:
Domnica Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
02 Oct 2017

Întâlnirile reprezentanților proiectului FLAG-ERA II

Întâlnirile Bordului Executiv (EB), Adunării Generale (GA) şi Comitetului Director (CSC) organizate în cadrul proiectului FLAG-ERA II, au avut loc în a ...

https://uefiscdi.ro/flag-era.net-ii
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.273, O: 207]