Premierea participării la Orizont 2020

Scop:
Acordarea premiilor instituţionale pentru participarea la Orizont 2020 are ca scop, în primul rând creşterea capacităţii instituţionale a organizaţiilor de cercetare din România ce implementează proiecte finanţate prin Programul Cadru al Comisiei Europene (CE) - Orizont 2020 în urma competiţiilor 2014-2016, dar urmareşte în acelaşi timp şi stimularea generală a participării organizaţiilor de cercetare din ţara noastră la acest program.
identificator competiţie: PN-III-P3-3.6-H2020-2016
40.000.000
RON
0
EUR
Fonduri totale
51
Proiecte depuse
42
Proiecte finanţate
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor finanţate după instituţia coordonatoare


Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte finanţate în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)
Pie chart -> numărul de proiecte finanţate în judeţ vs. numărul de proiecte nefinanţate din judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Alte statistici

Notificarea pentru invocarea unilaterala a Stării de Forță Majoră este disponibilă aici.


DECONTARE

Pachet documente necesar decontării:
Documentele se vor completa on-line în platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC..
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poşta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 4, camera 414, sector 1, Bucuresti.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 04 decembrie 2020.

CONTRACTARE


Sesiunea X
Lista proiectelor acceptate la finanţare (aprobată prin Adresa MCI nr. 10118/25.01.2018)

Sesiunea IX
Lista proiectelor acceptate la finanţare (aprobată prin Adresa MCI nr. 5711/25.10.2017)

Sesiunea VIII
Lista proiectelor acceptate la finantare (aprobată prin Adresa MCI nr. 1815/05.07.2017)

Sesiunea VII
Lista proiectelor acceptate la finantare (aprobată prin Adresa MCI nr. 1673/14.06.2017)

Sesiunea VI
Lista proiectelor acceptate la finantare (aprobată prin Adresa MCI nr. 1673/14.06.2017)

Sesiunea IV
Lista proiectelor acceptate la finantare (aprobată prin Adresa ANCSI nr. 4769/08.12.2016)

Sesiunea III
Lista proiectelor acceptate la finantare (aprobată prin Adresa ANCSI nr. 3176/26.08.2016)

Sesiunea I si II
Lista proiectelor acceptate la finantare (aprobată prin Adresa ANCSI nr. 11603/27.07.2016)

Pachet complet al documentelor necesare contractării:

Contract de finantare

Anexe Contract de finantare

Anexa II - Plan de realizare a proiectului
Anexa III - Deviz Cadru Antecalcul
Anexa IV - Esalonarea platilor
Anexa V - Conventia de avans
Anexa VI - Declaratie privind neimplicarea ajutorului de stat
Sesiunea X - proiecte depuse in perioada 02 octombrie - 11 decembrie 2017
Lista propunerilor de proiecte eligibile/neeligibile

Sesiunea IX -
proiecte depuse in perioada 08 mai - 29 septembrie 2017
Lista propunerilor de proiecte eligibile/neeligibile
Lista propunerilor de proiecte neeligibile

Sesiunea VIII -
proiecte depuse in perioada 14 martie - 30 aprilie 2017
Lista propunerilor de proiecte eligibile

Sesiunea VII
- proiecte depuse în perioada 04 ianuarie - 13 martie 2017 
Lista propunerilor de proiecte eligibile
Lista propunerilor de proiecte neeligibile

Sesiunea VI - proiecte depuse în perioada 21 noiembrie 2016 - 03 ianuarie 2017
Lista propunerilor de proiecte eligibile
Lista propunerilor de proiecte neeligibile

Sesiunea V - proiecte depuse în perioada 16 noiembrie - 20 noiembrie 2016
Lista propunerilor de proiecte neeligibile

Sesiunea IV - proiecte depuse în perioada 30 iulie - 16 noiembrie 2016
Lista propunerilor de proiecte eligibile

Sesiunea III - proiecte depuse în perioada 04 iulie - 29 iulie 2016
Lista propunerilor de proiecte eligibile

Sesiunea II - proiecte depuse în perioada16 iunie - 01 iulie 2016  

Sesiunea I - proiecte depuse în perioada 01 iunie - 15 iunie 2016
Lista propunerilor de proiecte eligibile
Lista propunerilor de proiecte neeligibile
Sesiunea X - proiecte depuse în perioada 02 octombrie - 11 decembrie 2017 Lista propunerilor de proiecte depuse
Sesiunea IX
-
proiecte depuse în perioada 08 mai - 29 septembrie 2017 Lista propunerilor de proiecte depuse
Sesiunea VIII
-
proiecte depuse în perioada 17 martie - 30 aprilie 2017 Lista propunerilor de proiecte depuse
Sesiunea VII
- proiecte depuse în perioada 04 ianuarie - 16 marte 2017 Lista propuneri de proiecte depuse
Sesiunea VI
- proiecte depuse în perioada 21 noiembrie 2016 - 03 ianuarie 2017 Lista propuneri de proiecte depuse
Sesiunea V - proiecte depuse în perioada 16 noiembrie - 20 noiembrie 2016 Lista propuneri de proiecte depuse
Sesiunea IV - proiecte depuse în perioada 30 iulie - 15 noiembrie 2016 Lista propuneri de proiecte depuse
Sesiunea III - proiecte depuse în perioada 04 iulie - 29 iulie 2016 Lista propuneri de proiecte depuse
Sesiunea II - proiecte depuse în perioada 16 iunie - 01 iulie 2016 Lista propuneri de proiecte depuse
Sesiunea I - proiecte depuse în perioada 01 iunie - 15 iunie 2016 Lista propuneri de proiecte depuse
Modificare Pachet de informatii (conform Decizie ANCSI nr. 9257/02.06.2016)

Pachet de informatii (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9248/26.05.2016)

ERATA

Contract de finantare (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9300/29.07.2016)

Propunerea de proiect:
Declaratii
(se completeaza, semneaza si se vor incarca scanate in platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
Criterii de evaluare

Informatii utile:
Depunerea cererilor de finantare este stopata pâna la definitivarea bugetului pentru anul 2018.
Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilitatii doar cererile de finantare care se gasesc pe platforma de depunere on-line in stare "finalizat".
Cererea de finantare si declaratiile se vor incarca in platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro.
Platforma de depunere on-line a cererilor de finantare va fi disponibila incepand cu data de 1 iunie 2016.
Persoane de contact:
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/premierea-participarii-la-orizont-2020
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5159, O: 503]