Aquatic Pollutants

Aquatic Pollutants

Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water ressources

Acronim: Aquatic Pollutants
Finantator: Comisia Europeană, ERA-NET Co fund
Coordonator: JULICH, Germania
Perioada de implementare: 2019-2024

Obiectivele dedicate ale AquaticPollutants includ:
 • Depășirea fragmentării activităților europene de cercetare, dezvoltare și inovare din domeniul apei dulci, marine și ale sănătății, evitând totodată suprapuneri cu acțiuni în curs de finanțare cofinanțate de CE și / sau de statele membre;
 • Căutarea de sinergii cu alte activități la scară europeană legate de subiectul AquaticPollutants și, de asemenea, cu programe internaționale de cercetare dincolo de Europa. Ultimele vor fi realizate cu participarea entităților juridice din țări partenere internaționale și / sau regiuni cu parteneri internaționali importanți în țările industrializate și în curs de dezvoltare;
 • Combinarea resurselor financiare din programele de cercetare naționale și regionale participante pentru definirea și implementarea unui apel transnațional și multidisciplinar co-finanțat pentru propuneri de cercetare și inovare;
 • Sprijinirea implementării și dezvoltării JPI Water, JPI Oceans și JPI AMR pe priorități sinergice identificate în SRIAs / SRA și dezvoltate într-o strategie comună JPIs;
 • Creșterea comunicării, a rețelei și a mobilității dintre cele trei discipline de cercetare; și
 • Exploatarea rezultatelor proiectelor apelului transnațional comun (JTC) către comunitățile de cercetare, industria și părțile interesate pentru a genera impact.
Parteneriat:
 • Forschungszentrum JÜLICH GmbH (JÜLICH), Germany
 • Belgian Federal Science Policy Office (BELSPO), Belgium
 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), Belgium
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgium
 • Research Promotion Foundation (RPF), Cyprus
 • Technology Agency of the Czech Republic (TACR), Czech Republic
 • Innovationsfonden Denmark (IFD), Denmark
 • Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Egypt
 • Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonia
 • Academy of Finland (AKA), Finland
 • Agence Nationale de la Recherche (ANR), France
 • Environmental Protection Agency (EPA), Ireland
 • Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), Italy
 • Ministero dell’Instruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Italy
 • National Agency for Research and Development (NARD), Moldova
 • Research Council of Norway (RCN), Norway
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugal
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
 • Water Research Commission (WRC), South Africa
 • State Research Agency (AEI), Spain
 • Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Spain
 • Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS), Sweden
 • Swedish Research Council (SRC), Sweden
 • Ministry of Research (MHESR), Tunisia
 • TÜBİTAK ÇAYDAG (TUBITAK), Turkey
 • Scottish Enterprise (SCOTENT), UK
 • Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), Brazil
 • Ministry of Education, Research & Religious Affairs, General Secretariat for Research & Technology (GSRT), Greece
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Taiwan
 • National Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA), Italy
Apelul va susține proiecte de cercetare și inovare privind apa, oceanele și rezistența antimicrobiană care stabilesc abordări integrate și intersectoriale pentru gestionarea riscurilor care combină zonele de cercetare ale contaminanților cu probleme emergente, agenți patogeni și rezistență la antimicrobiene. Trebuie luat în considerare întregul ciclu al apei, de la sursă prin bazinele fluviale și până la estuare și oceane.


600.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
În cadrul apelului au fost depuse 184 de pre-propuneri din care 23 de pre-propuneri sunt cu parteneri români.
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici
Lansare apel 17 februarie 2020.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 18 mai 2020, ora 17:00 (CEST).
Termenul limita pentru trimiterea propunerilor finale este 23 noiembrie 2020.

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani fără a depăşi anul 2023.
Organizaţii participante în apel:
 • Belgium / BELSPO / FNRS / FWO
 • Brazil / CONFAP
 • Cyprus / RIF
 • Czech Republic / TAČR
 • Denmark / IFD
 • Egypt / ASRT
 • Estonia / ETAg
 • Finland / AKA
 • France / ANR
 • Germany / BMBF
 • Greece / GSRT
 • Ireland / EPA
 • Israel / CSO-MOH
 • Italy / A.R.P.A. Sicilia / MIUR
 • Latvia/ IZM
 • Moldova / NARD
 • Norway / RCN
 • Poland / NCBR
 • Portugal / FCT
 • Romania / UEFISCDI
 • Scotia (UK)/ Scottish Enterprise
 • South Africa / WRC
 • Spain / AEI/ ISCIII
 • Sweden / FORMAS / SRC/ SIDA
 • Taiwan / MoST
 • Tunesia / MHESR/
 • Turkey / TUBITAK
Propunerile depuse trebuie să fie multidisciplinare și trebuie să abordeze cel puțin unul dintre următoarele subiecte:
 • Măsurare - Comportamentul de mediu al contaminanților cu probleme emergente (CEC), agenți patogeni și bacterii rezistente la antimicrobiene în ecosistemele acvatice
 • Evaluare - Evaluarea riscului și gestionarea CEC-urilor, agenților patogeni și a bacteriilor rezistente la antimicrobiene de la ecosistemele acvatice (interioare și marine) la sănătatea umană și mediu
 • Acțiuni - Strategii de reducere a CEC-urilor, a agenților patogeni și a bacteriilor rezistente la antimicrobiene în ecosistemele acvatice (interioare și marine)
Persoane de contact:
NicoletaDumitrache 90
Nicoleta Dumitrache
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/aquatic-pollutants
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3332, O: 201]