BiodivScen

Acronim: BiodivScen

Finantator: Comisia Europeană, ERA-NET COFUND 

Coordonator: FRB - Fondation Francaise pour la Recherche sur la Biodiversité, France

Perioada de implementare: 1.10.2017-30.09.2022


Scop

Promovarea și punerea în aplicare a programării comune la nivel internațional pentru consolidarea cercetării privind dezvoltarea scenariilor de biodiversitate și servicii ecosistemice.


Consorțiul

FRB - Fondation Francaise pour la Recherche sur la Biodiversité, France

MINCYT- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina

FWF - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Austria

BelSPO - Service public fédéral de programmation politique scientifique, Belgium

FRS-FNRS - Fonds National de La Recherche Scientifique, Belgium

FAPESP - Fundacao de Amparo a Pesquuisa do Estado de Sao Paulo, Brazil

BNSF - Bulgarian National Science Fund, Bulgaria

ETAG - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Estonia

AKA - Suomen Akatemia, Finland

ANR - Agence Nationale de la Recherche, France

DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft, Germany

DLR-PT - Deutsches Zentrum fuer Luft - und Raumfahrt ev, Germany

FM - Videkfejlesztesi Miniszterium, Hungary

EPA - Environmental Protection Agency of Ireland, ireland

RCL - Lietuvos mokslo taryba, Lithuania

RCN - Norges Forskningsrad, Norway

NCN - Narodowe Centrum Nauki, Poland

UEFISCDI - Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, Romania

SAS - Slovenska Akademia Vied, Slovakia

MINECO - Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, Spain

FORMAS - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Sweden

SNSF - Schweizerischer Nationalfonds Zur Forderung Der Wissenschaftlichen Forschung, Switzerland

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, The Netherlands

TÜBITAK - Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu, Turkey

Belmont Forum și BiodivERsA anunță lansarea apelului comun pe tema: Scenarii de biodiversitate și servicii ecosistemice.

Belmont Forum - este un grup de finanțatori majori și emergenți ai cercetării privind schimbările globale de mediu, ce cuprinde 20 de organizații finanțatoare din 18 țări (http://www.belmontforum.org). Scopul său este de a accelera realizarea cercetărilor de mediu necesare pentru eliminarea barierelor critice în calea sustenabilității prin alinierea și mobilizarea resurselor internaționale. Întărește obiectivele stabilite în Belmont Challenge prin adăugarea de valoare investițiilor naționale existente și sprijinirea parteneriatelor internaționale în eforturile științifice interdisciplinare și transdisciplinare.
BiodivERsA este o rețea de 32 de organizații publice finanțatoare de cercetare din 21 de țări europene care sprijină cercetarea științifică în domeniul biodiversității (www.biodiversa.org). Rețeaua este finanțată ca un proiect ERA-NET COFUND în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene - Orizont 2020. Partenerii BiodivERsA își propun să dezvolte o colaborare durabilă în politica și practica de finanțare a cercetării, creând astfel valoare adăugată în cercetarea de înaltă calitate a biodiversității transnaționale. Unul dintre obiectivele BiodivERsA este de a organiza un program paneuropean de cercetare  în domeniul biodiversității, al serviciilor ecosistemice și al soluțiilor bazate pe natură (http://www.biodiversa.org/968).

Scopul apelului este de a promova cercetarea inovatoare pentru luarea deciziilor mai avizat, prin elaborarea scenariilor de schimbări ale biodiversității și a serviciilor ecosistemice asociate, care rezultă din interacțiunea complexă a tendințelor socio-economice și globale ale mediului. Se concentrează pe perspectiva următorilor 50 de ani pentru gestionarea biodiversității, a serviciilor ecosistemice și a contribuțiilor acestora la bunăstarea umană. Acest apel contribuie la programele internaționale de cercetare, la organismele de evaluare și la acordurile multilaterale de mediu.
SECBIVIT - Scenarios for providing multiple ecosystem services and biodiversity in viticultural landscapes (AT, DE, ES, FR, NL, RO, US)
România a depus 19 propuneri de proiecte din care 2 în calitate de coordonator și 17 în calitate de partener. În etapa a doua au trecut 17 propuneri de proiecte din care în final unul singur a fost acceptat la finanțare: SECBIVIT.
Preanunț apel: 26 iulie 2017
Lansarea oficială a apelului: 2 octombrie 2017
Data limită pentru pre-înregistrare proiecte: 1 decembrie 2017, 17:00 CET (ora Bruxellului)
Verificarea eligibilității finalizată. Invitarea propunerilor pre-inregistrate sa depuna proiectele in extenso: 2 ianuarie 2018
Data limită de depunere a proiectelor in extenso: 9 martie 2018, 17:00 CET (ora Bruxellului)
A doua verificare a eligibilității finalizată: 3 aprilie 2018
Întâlnirea panelului de evaluatori. Realizarea listei de proiecte în ordinea punctajului de către panel: începutul lunii iunie 2018
Recomandarea pentru finanțare a proiectelor de către grupul de agenții de finanțare participante la apel: începutul lunii iulie 2018
Data posibilă de start a proiectelor intrate la finanțare: octombrie 2018 - martie 2019
Bugetul indicativ global pentru aceast apel este de peste 25 de milioane de euro.
Echipele științifice vor fi invitate să formeze consorții de cercetare transnaționale cu echipe din cel puțin 3 țări participante la apel
Propunerile trebuie să fie redactate exclusiv în limba engleză.
Propunerile de cercetare vor fi evaluate pe baza criteriilor de excelență științifică și relevanță politică / societate / implicare mediu economic (pentru mai multe informații despre implicarea părților interesate în proiecte finanțate, consultați Manualul de implicare a părților interesate din BiodivERsA). 
De asemenea, se așteaptă ca valoarea adăugată internațională a proiectelor să fie clar demonstrată.

Depunerea și evaluarea se vor face în doi pași, cu depunerea obligatorie a pre-înregistrărilor în etapa 1 și depunerea de propuneri complete în etapa a doua. Pre-înregistrările și propunerile complete (în limba engleză) trebuie încărcate în format electronic prin Sistemul electronic de transmitere a propunerilor (EPSS). Instrucțiunile pentru transmiterea electronică vor fi disponibile la www.biodiversa.org și www.belmontforum.org în luna octombrie 2017.
Platforma online va rămâne deschisă încă 5 minute de la data limită oficială. Orice propunere care nu este înregistrată corect la acel moment, vor fi declarate neeligibile.
Toate propunerile finalizate vor fi înscrise automat atunci când platforma se închide, pentru a evita orice situație în care un solicitant nu are timp să facă clic pe butonul de trimitere. În această situație, propunerea va fi evaluată în forma existentă la acel moment.
Solicitanții trebuie să trimită prin EPSS în cadrul pre-înregistrărilor informații despre consorțiile de proiect, o descriere a proiectului în maximum 5 pagini și bugetul necesar pentru fiecare partener.
Informațiile vor fi utilizate pentru a verifica condițiile de eligibilitate și pentru a ajuta la găsirea unor evaluatori adecvați pentru evaluarea propunerilor în al doilea pas. Numai pre-înregistrările eligibile vor fi invitate să prezinte propuneri complete.
Conditile nationale de eligibilitate poti fi consultate de aici. Pentru Romania, pag 60-63.

Pentru probleme tehnice legate de sistemul de depunere vă rugăm contactați Secretariatul apelului:
Sophie Germann: sophie.germann@agencerecherche.fr
sau EPSS technical helpdesk – Taavi Tiirik: biodivscen@etag.ee
Lista țărilor participante la apel și a bugetului indicativ (min/max):

Argentina, Mincyt* - 300.000 eur / 300.000 eur
Austria, FWF*- 800.000 eur / 800.000 eur 
Belgia, BELSPO - 500.000 eur / 500.000 eur
Belgia, FRS-FNRS* - 200.000 eur / 200.000 eur
Brazilia (Sao Paulo), FAPESP* - 1.500.000 eur / 1.500.000 eur
Bulgaria, BNSF* - 450.000 eur / 450.000 eur
Canada, NSERC-CRSNG* - 600.000 eur / 600.000 eur
Canada (Quebec), FRQ* - 600.000 eur / 600.000 eur
Estonia, ETAG* - 100.000 eur / 100.000 eur
Finlanda, AKA - 850.000 eur / 850.000 eur
Franța, ANR* - 2.000.000 eur / 2.000.000 eur
Germania, DFG - 1.500.000 eur / 2.500.000 eur
Germania, DLR-PT - 2.000.000 eur / 3.000.000 eur
Irlanda, EPA* - 500.000 eur / 500.000 eur
Ivory coast, PASRES* - 75.000 eur / 75.000 eur
Lituania, RCL* - 100.000 eur / 100.000 eur
Olanda, NWO* - 800.000 eur / 800.000 eur
Norvegia, RCN* - 1.000.000 eur / 1.500.000 eur
Polonia, NCN - 500.000 eur / 500.000 eur
Romania, UEFISCDI - 500.000 eur / 500.000 eur
Slovacia, SAS* - 240.000 eur / 240.000 eur
Spania, MINECO-AEI* - 1.000.000 eur / 1.000.000 eur
Suedia, FORMAS* - 1.800.000 eur / 1.800.000 eur
Elveția, SNSF - 1.400.000 eur / 1.400.000 eur
Turcia, TUBITAK* - 400.000 eur / 400.000 eur
USA, NSF* - 1.500.000 eur / 1.500.000 eur

*organizațiile de finanțare marcate cu steluță mai sus, au precizate limite de buget per proiect si/sau partener. Vă rugăm consultați regulile fiecărei organizații de finanțare și contactați persoanele de contact pentru mai multe informații.
De asemenea, urmați linkul de mai jos pentru consultara paginii apelului 
Prioritățile apelului
  • Dezvoltarea și aplicarea scenariilor de biodiversitate și servicii ecosistemice la scară spațială relevante pentru mai multe tipuri de decizii
  • Examinarea diverselor dimensiuni ale biodiversității și ale serviciilor ecosistemice în scenarii de biodiversitate
Proiectele trebuie, de asemenea, să acorde o atenție deosebită și următoarelor aspecte:
  • Cuplarea dinamicii socio-economice și a biodiversității
  • Îmbunătățirea modelelor de impact asupra biodiversității
  • Modele de cuplare pe gradientele transformării umane în sistemele terestre, de apă dulce și marine
  • Dezvoltarea avertizării timpurii a punctelor de întrerupere (socio-ecologice) și a schimbărilor de regim.
  • Estimarea și comunicarea incertitudinii
Pentru mai multe informații despre tematicile și prioritățile apelului, vă rugăm consultați anunțul apelului.
Persoane de contact:
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
+40 744 450 011
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
Luciana BRATU 90
Luciana Bratu
COORDONATOR COMPONENTA PROGRAM
Telefon:
+40 21 307 19 87
Fax:
+40 21 311 59 92
luciana.bratu@uefiscdi.ro
Andreea Popa 90
Andreea Popa
Ofiter de proiect
Telefon:
+40 21 307 19 91
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.popa@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/biodivscen
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2269, O: 193]