Burse de cercetare "Stefan Odobleja"

Scop:
Stimularea performanțelor în activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi și postdoctoranzi români, prin creșterea numărului de burse de cercetare acordate pe bază de competiție, de către programe existente, recunoscute la nivel internațional.
7.000.000
RON
1.400.000
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
CONTRACTARE

Lista 1 - Cereri de finanțare depuse în perioada 14.12.2023 - 10.01.2024, ora 16:00
Lista 1 - Cereri de finanţare depuse (14.12.2023-10.01.2024)
Lista 1 - Cereri de finanţare depuse (14.12.2023-10.01.2024)
Lista 1 - Cereri de finanţare depuse (14.12.2023-10.01.2024,ora 16:00)
Lista 1 - Cereri de finanţare depuse (14.12.2023 - 10.01.2024, ora 16:00)
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informaţii (aprobat prin OMCID nr. 21590/08.12.2023)

Cererea de finanţare
Cerere de finanţare (se completează, se semnează, se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line https://uefiscdi-direct.ro/).

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Anexa 3 - Declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare.

 Anexa 4 - Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă

Anexa5 - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
(Declarația va fi completată atât de reprezentantul legal cât și de responsabil)

Informații utile:
Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro/, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
Cererile de finanţare se completează, se semnează electronic sau olograf, se scanează în format .pdf (dacă se semnează olograf) şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line.
Cererile de finanțare se depun continuu, până la epuizarea bugetului alocat.
Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiția Burse de cercetare “Stefan Odobleja” - BSO 2023, din cadrul Programului 5.2- Resurse Umane, Subprogram 5.2.1- Start în cercetare.

Propunerile/observațiile cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 20 noiembrie 2023, pe adresa de e-mail: burseBSO@uefiscdi.ro.
Persoane de contact:
Simina SMARANDACHE 90
Simina Smarandache
Coordonator Competitie
Telefon:
+40 21 308 05 15
Fax:
+40 21 311 59 92
simina.smarandache@uefiscdi.ro
Știri asociate:
14 Dec 2023

Competiție deschisă - Burse de cercetare "Ștefan Odobleja"

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat prin Ordinul MCID nr.  21590/08.12.2023, lansarea competiției pentru 

https://uefiscdi.gov.ro/burse-de-cercetare-stefan-odobleja-pn4
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2764, O: 248]