CHANSE

Acronim: CHANSE 
Finantator: Comisia Europeana, Horizont 2020
Coordonator:  NARODOWE CENTRUM NAUKI - Poland
Perioada de implementare: 2020-2025


Obiective:
 - Să demonstreze valoarea, eficacitatea și impactul cercetărilor în științele sociale și umaniste (denumite în continuare SSH) în și pentru societate;
 - Stabilirea unui program comun de cercetare cu scopul de a sprijini cercetarea cu privire la semnificațiile, funcționarea și consecințele transformărilor și inovațiilor în era digitală, un domeniu de importanță semnificativă pentru provocările actuale din Europa și nu numai;
 - Să promoveze diversitatea în cercetare și să încurajeze consorțiile de colaborare, care sunt echilibrate în raport cu genul, sunt diverse din punct de vedere geografic și includ cercetători în diferite etape ale carierei lor de cercetare;
 - Să pună în comun eficient resursele și să finanțeze proiecte de cercetare transnaționale, multidisciplinare excelente, care abordează tema „Transformări: dinamici sociale și culturale în era digitală” în moduri inovatoare, creative și de impact;
 - Consolidarea capacității și depășirea fragmentării cercetării și finanțării cercetării; să aibă un efect de durată asupra peisajului cercetării, cultivând o colaborare durabilă în cercetare peste mai multe frontiere naționale și regionale, granițe disciplinare și părți interesate, sprijinind astfel schimbul de excelență și promovând extinderea participării la ERA;
 - Să permită schimbul de experiență între agențiile de finanțare și între cercetători și finanțatori;
 - Să încurajeze, să extindă și să faciliteze oportunitățile de schimb de cunoștințe și implicare între comunitățile academice și non-academice; să maximizeze comunicarea semnificativă și impactul asupra politicii și practicii;
 - Să promoveze rolul cercetării umaniste și științelor sociale în programarea europeană de cercetare, inclusiv Orizont Europa și alte programe;
 - Să stimuleze acțiunea și dezbaterea în jurul unor probleme mai largi de cercetare în domeniul științelor umaniste și științelor sociale, inclusiv consolidarea capacității în rândul cercetătorilor și finanțatorilor, precum și reflecția strategică pentru domeniile SSH;
 - Să permită o coordonare eficientă a agendelor naționale de cercetare și a acțiunilor de finanțare în întreaga Europă prin apeluri comune suplimentare de cercetare și alte activități;
 - Să coordoneze cunoștințele și planificarea strategică și să colaboreze activ cu activitățile de finanțare și rețea europene legate de CHANSE, cum ar fi Platforma transatlantică T-AP, EqUIP (Platforma UE-India pentru Științe Sociale și Umaniste), Net4Society, JPI Cultural Heritage, JPI Europa urbană, EASSH (Alianța Europeană pentru Științe Sociale și Umaniste) etc.

Parteneriat:

NARODOWE CENTRUM NAUKI - Poland
FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG - Austria
FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS - Belgium
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN - Belgium
BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND - Bulgaria
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI - Croatia
HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST - Croatia
AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY - Czechia
STYRELSEN FOR FORSKNING OG UDDANNELSE - Denmark
SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR - Estonia
SUOMEN AKATEMIA - Finland
DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV - Germany
NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL - Hungary
RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS - Iceland
VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA - Latvia
Lietuvos mokslo taryba - Lithuania
FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE - Luxembourg
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - Netherlands
NORGES FORSKNINGSRAD - Norway
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - Romania
SLOVENSKA AKADEMIA VIED - Slovakia
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport - Slovenia
JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE - Slovenia
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION - Spain
SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG - Switzerland
FORSKINGSRADET FOR HALSA ARBETSLIVOCH VALFARD - Sweden
UNITED KINGDOM RESEARCH AND INNOVATION - United Kingdom
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund:  aici

Modul identificare parteneri: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/ 

Webinar pentru apel va fi organizat pe 15.03.2021, detalii aici: https://chanse.org/information-session-for-applicants/

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este  07 mai 2021, ora 14:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 07 decembrie 2021.
Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.
Austria - FWF
Belgium F.R.S. - FNRS
Belgium - FWO
Bulgaria - BNSF
Croatia - HRZZ
Czechia - CAS
Denmark - DAFSHE
Estonia - ETAg
Finland - AKA
Germany - DLR-PT
Hungary - NKFIH
Iceland - RANNIS
Latvia - VIAA
Lithuania - LMT
Luxembourg - FNR
Norway - RCN
Poland - NCN
Slovakia - SAS
Slovenia - ARRS
Slovenia - MIZS
Spain - AEI
Sweden - Forte
Switzerland - SNSF
UK - UKRI
Apelul Dinamica socială și culturală în era digitală își propune să finanțeze proiecte de cercetare transnaționale, excelente, multidisciplinare, care vor ajuta la înțelegerea modului în care inovațiile digitale dau naștere la schimbări sociale și culturale și, în același timp, a modului în care acestea sunt influențate de societate și cultură.
Persoane de contact:
NicoletaDumitrache 90
Nicoleta Dumitrache
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/chanse
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2373, O: 201]