CIrCular Economy platfoRm for eurOpeaN priorities strategic agEnda - CICERONE

Acronim proiect: CICERONE
Coordonator: EIT CLIMATE-KIC SL
Acronim program: Horizon 2020
Perioada de implementare: 01/09/2018-01/08/2020


CICERONE reuneşte programe de finanțare, organizații de cercetare și alte părți interesate urmărind crearea unei platforme dedicată eficientizării programelor din domeniul economiei circulare. Stabilirea priorităților și organizarea viitoarei platforme vor fi conduse de către administratorii de programe, implicați fie ca parteneri de proiect, fie prin intermediul unei rețele activă în domeniul economiei circulare. Diversitatea programelor naționale/regionale se reflectă în parteneriatul proiectului.

Proiectul va fi realizat în strânsă cooperare cu organizațiile de cercetare și tehnologie, care contribuie la dezvoltarea acestei platforme cu experiența lor privind principalele provocări științifice și tehnologice. Mecanismele de consultare vor asigura, de asemenea, că toate părțile interesate vor putea contribui în mod activ (societatea civilă, sectorul privat, IMM-urile inovatoare, startup-uri, administrații locale, investitorii, rețelele de suport etc.).

Proiectul va realiza un exercițiu inițial de referință - benchmarking - pentru o înțelegere mai profundă a stadiului actual al economiei circulare la nivel european și internațional, o identificare si reprezentare a actorilor, a priorităților existente privind CDI, precum și a finanțării și a mecanismelor juridice. Se va elabora o metodologie de prioritizare pentru a sprijini performanța actuala a sectorului economiei circulare: vor fi analizate sinergiile, lacunele și duplicările și vor fi formulate recomandări și căi de îmbunătățire. Exemplele de bune practici identificate vor determina definirea recomandărilor de politică publică. Odată definit cadrul actual al economiei circulare, vor fi demarate eforturile pentru prioritizare. Acestea includ construirea unei Agende Strategice pentru Cercetare și Inovare (SRIA) în domeniul economiei circulare, efectuarea unei evaluări ex-ante a impactului programelor comune dedicate economiei circulare și elaborarea unui set de instrumente politice pentru promovarea priorităților și încurajarea adoptării de către factorii de decizie politică.

Proiectul va pune, de asemenea, bazele viitoarei platforme, începând cu definirea rolului său strategic în peisajul existent. Următorul pas va fi acela de a specifica guvernanța și posibilele cadre juridice, precum și de a crea un model sustenabil din punct de vedere financiar. Obiectivul cheie este ca platforma să fie sustenabilă și după încheierea proiectului.


Parteneri:
Eit Climate-Kic Sl, Spania 
Bluenove, France
Commissariat A L Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives, Franta
Centre For European Policy Studies, Belgia
Eit Rawmaterials Gmbh, Germania
Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L'energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile, Italia
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Estonia 
Geokompetenzzentrum Freiberg Ev, Germania
Instytut Ekologii Terenow Uprzemyslowionych, Poland
Ivl Svenska Miljoeinstitutet Ab, Suedia
Forschungszentrum Julich Gmbh, Germania
Lgi Consulting Sarl, Franta
National Cheng Kung University, Taiwan
Pno Consultants Bv, Olanda
Ministerie Van Economische Zaken En Klimaat, Olanda
Assotsiatsia Za Razvitie Na Sofia, Bulgaria
Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno, Olanda
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior, A Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, Romania
Univerza V Mariboru, Slovenia
Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek N.V., Belgia
Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy, Finlanda
Wuppertal Institut Fur Klima, Umwelt, Energie Gmbh, Germania
World Resources Forum Association, Elvetia
Direccion Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Spania

Persoane de contact:
ElSimion 90
Elena Simion
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 19 93
Fax:
+40 21 311 59 92
elena.simion@uefiscdi.ro
Știri asociate:
https://uefiscdi.ro/circular-economy-platform-for-european-priorities-strategic-agenda-cicerone
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4218, O: 172]