Columbus

Acronim proiect: COLUMBUS

Finanţator: Comisia Europeană, Horizon 2020

Perioada de implementare: 01.03.2015 – 31.02.2018
Tip proiect:
CSA


Obiectiv general:  

Asigurarea aplicării cunoştinţelor generate prin proiectele de ştiinţă şi tehnologie, finanţate de către Comisia Europeană şi a transferarii acestora în mod eficient, pentru a avansa guvernanţa sectoarelor marine şi maritime, concomitent cu îmbunătaţirea competitivităţii intreprinderilor europene şi deblocarea potenţialului oceanelor, pentru a crea locuri de muncă şi a contribui la creşterea economică a Europei ( Blue Growth).

 

Obiective specifice:

1.Obţinerea unei înţelegeri cuprinzătoare a lacunelor existente între cunoştinţe şi  cerinţele cunoştinţelor prioritare,  pentru a îndeplini potenţialul de creştere a „economiei albastre” în  Europa, precum şi pentru sprijinirea punerii în aplicare a Directivei  Cadrului Strategic Marin (MSFD)  și a altor politici maritime relevante.

2. Deblocarea  potenţialululi cunoștintelor trecute şi actuale din proiectele  de cercetare finanţate de CE, cu ajutorul unor metodologii inovatoare dovedite, pentru a identifica și colecta rezultatele cunoaşterii, inclusiv baze de date aferente.

3. Analiza rezultatelor „cunoştinţelor de cercetare ” cu scopul de a identifica rezultate promitatoare cheie, cu potenţial de aplicare  şi de crearea a unor oportunităţi de creştere şi inovare socială.

4. Menţinerea şi dezvoltarea “Marine Knowledge Gate”, existente, ca  instrument de monitorizare şi de acces pentru activitatea de cercetare şi care conţine toate proiectele de cercetare marină şi rezultatele cunoaşterii obţinute în aceste prioiecte. (Knowledge Outputs).

5. Efectuarea activitaților de transfer de cunoştinţe, orientată și personalizată, care va conduce la  preluarea şi aplicarea lor de către diverşi utilizatori (industrie, decidenţi politici,  comunităţi ştiinţifice şi societate în general).

6. Punerea în aplicare a proceselor de măsurare a impactului pentru a se asigura că proiectul COLUMBUS are studii de caz care demonstrează un impact tangibil.

7. Operaţionalizarea unei reţele de noduri de competenţă în Europa, care să acopere o gamă largă de domenii / sectoare marine şi maritime.
8. Consolidarea vizibilitatii si impactului cercetarii marine/maritime in societate.
9. Angajamente şi schimburi  de experienţă  cu alte inițiative similare, incluzand Centrul de Competenţă Marină (
JRC Marine Competence Centre)  şi  alte iniţiative PC7 si Orizont 2020.

10. Examinarea schimbării sistemului  de cercetare  prin cooperarea cu agenţiile de finanţare din statele membre  şi cu reţelele academice, pentru a explora căile de  optimizare a sistemului de cercetare şi pentru a incuraja şi recompensa transferul eficient de de cunoştinţe.
11. Asigurarea unui „mosteniri” a proiectului  COLUMBUS, asigurând sustenabilitatea proiectului dincolo de durata de finanțare a acestuia.

 

Parteneri:

 1. AquaTT UETP Ltd IE (Co-ordinator)- AQUATT, IE

 2. FUNDACAO EUROCEAN –EUROCEAN, PT

 3. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET- DTU AQUA, DK

 4. FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH-JUELICH, DE

 5. MARINE SOUTH EAST-MSE,UK

 6. PANAGIOTIS CHRISTOFILOGIANNIS - IOANA TAVLA – AQUARK, EL

 7. SMARTBAY IRELAND LIMITED IE-SMARTBAY, IE

 8. CONSORCIO PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION DE LA PLATAFORMA OCEANICA DE CANARIAS-PLOCAN, ES

 9. SOCIEDAD PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA S.L. - INNOVATEC ES

 10. VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW-VLIZ, BE

 11. THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS –CEFAS, UK

 12. EuroGOOS AISBL- EUROGOOS, BE

 13. CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR - FUNDACION CETMAR-CETMAR, ES

 14. Aquatera Limited-AQUATERA, UK

 15. SEASCAPE CONSULTANTS LTD- SEASCAPE CONSULTANTS, UK

 16. European Council for Maritime Applied R&D Association-ECMAR, BE

 17. The Commission on Protection of Black Sea Agains Pollution-BSEC PS, TR

 18. EUROPEAN AQUACULTURE SOCIETY-EAS, BE

 19. UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6-UPMC, FR

 20. NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL-NERC-NOC, UK

 21. Europas Maritime Udviklingscenter- MDCE, DK

 22. SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER-NAUSICAÁ, FR

 23. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET-NTNU, NO

 24. BORD IASCAIGH MHARA-BIM, IE

 25. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii-UEFISCDI, RO

 26. CENTER OF MARITIME TECHNOLOGIES EV-CMT, DE

 27. INTERNATIONAL COUNCIL FOR THE EXPLORATION OF THE SEA-ICES, DK

 

Pagina Web:   http://columbusproject.eu


 

Persoane de contact:
Domnica Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/columbus
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2635, O: 124]