ERAMIN 3

Acronim: ERA-MIN 3 
Finantator: Comisia Europeana, Horizont 2020
Coordonator: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugalia
Perioada de implementare: 2020-2025


Obiective:

ERA-MIN3 va face legătura cu inițiativele legate de RM pentru a asigura alinierea subiectelor de cercetare (de exemplu, baterii), pentru a promova sinergii și complementarități, evitând astfel duplicarea eforturilor și contribuind la economia circulară și durabilă dezvoltare. Bazat pe succesele precedentelor ERA-MIN și ERA-MIN 2 și pentru a asigura securitatea resurselor UE și aprovizionarea durabilă a RM strategice pentru societatea europeană, ERA-MIN 3 își va atinge obiectivele de îmbunătățire a sinergiei, coordonarea și coerența între finanțarea regională, națională și UE în sectorul RM prin reducerea fragmentării a finanțării RM în întreaga Europă și la nivel global, precum și, îmbunătățind utilizarea resurselor umane și financiare, competitivitatea și problemele de mediu, sociale, de sănătate și siguranță ale operațiunilor RM prin susținerea activități transnaționale, excelente și translaționale de cercetare și dezvoltare.

Parteneriat:
 • FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA (FCT), Portugal
 • AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR), France
 • AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI),Spain
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
 • TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (TA CR), Czech Republic,
 • VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM (Vinnova), Sweden
 • FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH (JÜLICH),Germany
 • Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (MIZS), Slovenia,
 • SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW - recherche), Belgium,
 • AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LAMAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), France,
 • COMMUNICATIONS, CLIMATE ACTION AND ENVIRONMENT (GSI), Ireland,
 • NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBR), Poland,
 • INNOVAATIORAHOITUSKESKUS BUSINESS FINLAND (BusinessFinland), Finland,
 • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR),Italy,
 • SLOVENSKA AKADEMIA VIED (SAS), Slovakia,
 • TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (TUBITAK),Turkey,
 • BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF), Bulgaria,
 • CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. (CDTI), Spain,
 • COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - GOBIERNO DE NAVARRA (CFNA), Spain,
 • SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR (ETAg), Estonia,
 • FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN (FWO), Belgium,
 • FONDS FLANKEREND ECONOMISCH EN INNOVATIEBELEID (HERMESFOND),Belgium,
 • DEPARTMENT OF SCIENCE AND INNOVATION (DSI), South Africa,
 • POLE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION EN MATERIAUX AVANCES AU QUEBEC(PRIMA QUEBEC) (PRIMA Québec), Canada
Scopul apelului comun este cercetarea bazată pe nevoi privind materiile prime non-combustibile și nealimentare (minerale și metale primare și secundare) care abordează unul sau mai multe domenii ale economiei circulare. Ca obiectiv general, cercetarea propusă ar trebui să demonstreze în mod clar potențialul de a promova aprovizionarea, procesarea, producția, consumul și reciclarea durabilă și responsabilă a materiilor prime primare și secundare într-o economie circulară, ținând seama și de aspectele non-tehnologice adecvate , probleme sociale, de sănătate și economie circulară.
600.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Modul identificare parteneri disponibil la: https://www.era-min.eu/partner-search
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofundaici.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 01 aprilie 2021.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor finale de proiecte este 08 septembrie 2021.
Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul (Romania): companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
EU countries/regions and research funding organisations:

Belgium-Flanders (FWO and Hermesfonds/VLAIO); Belgium-Wallonia (SPW-Recherche); Bulgaria (BNSF); Czech Republic (TA CR); Estonia (ETAg); Finland (Business Finland); France (ADEME and ANR); Germany (BMBF/JÜLICH); Ireland (GSI), Italy (MUR); Poland (NCBR); Portugal (FCT); Romania (UEFISCDI); Slovakia (SAS); Slovenia (MIZS); Spain (AEI and CDTI); Spain – Navarra (CFNA); Sweden (Vinnova).

EU Associated country: Turkey (TUBITAK)

Non-EU countries: Canada-Québec (PRIMA-Québec); Chile (ANID) (to be confirmed) and South-Africa (DST).
https://uefiscdi.gov.ro/eramin-3
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5789, O: 186]