EXPAND II

Acronim: EXPAND II
Acronim program: WIDESPREAD-02-2018-02
Finanțator: Comisia Europeană
Coordonator: Netherlands Organisation for Scientific Research, Netherlands

Proiectul EXPAND II - Widening participation of countries and stakeholders in JPI Urban Europe through capacity building in urban policy, funding and research are drept scop continuarea EXPAND prin susținerea implementării Agendei Strategice de Cercetare și Inovare a JPI Urban Europe (SRIA 2.0) prin:
  • sprijinirea activităților de extindere către țările în curs de dezvoltare (widening) derulate de JPI Urban Europe prin implicarea a noi țări, mobilizarea actorilor relevanți și a partenerilor;
  • facilitarea tranziției de la SRIA 2015 la SRIA 2.0 prin alinierea instrumentelor de finanțare, crearea de parteneriate strategice și creșterea flexibilității managementului programului;
  • creșterea vizibilității rezultatelor cercetării și îmbunătățirea accesului pentru administrațiile orașelor, finanțatori și factori de decizie.
Tranziția către un viitor urban durabil depinde de un angajament larg, obținut prin implicarea unui set diversificat de actori în procesul de co-creare a politicilor publice din domeniul tranziției urbane. Provocarea identificată și abordată de EXPAND II este lărgirea comunității existente și consolidarea capacităților în domeniul tranziției urbane, atât din perspectiva cercetării, a politicilor publice, cât și a priorităților societății în general. În acest sens, proiectul vizează țările în curs de dezvoltare (widening countries), în special cu scopul de a încuraja dialoguri la nivel național, de a mobiliza comunitățile naționale de cercetare și dezvoltare, care se ocupă cu dezvoltarea urbană durabilă. Totodată, EXPAND II își propune să intensifice relațiile strategice ale actorilor interesați de dezvoltare urbană durabilă la nivel transnațional și să evalueze programele și instrumentele naționale de cooperare în domeniul cercetării și inovării (R&I). Conceptul platformei de tranziție este utilizat ca model de bază pentru creșterea participării și consolidarea capacității. Piesa centrală este conceptul JPI Urban Europe Stakeholder Involvement (AGORA) care va fi continuat, aplicat și dezvoltat prin EXPAND II. Mai mult, proiectul își propune profesionalizarea managementului JPI Urban Europe pentru a crește vizibilitatea rezultatelor cercetării finanțate prin intermediul inițiativei și facilitarea accesului factorilor de decizie la acestea, oferind date și studii de caz pentru a urmări cu ușurință progresele făcute de JPI Urban Europe și proiectele sale, precum și pentru a consolida inițiativa ca hub pentru cooperarea internațională în domeniul dezvoltării urbane durabile. Toate aceste activități sunt orientate către extinderea și mai mult a JPI Urban Europe către țările în curs de dezvoltare (widening countries) și către alte părți interesate, oferind informații și platforme de dialog pentru a încuraja accesul și implicarea tuturor actorilor din domeniul urbanismului.

Parteneri:

Oesterreichische Forschungsfoerderungsgesellschaft Mbh (AT)
Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TR)
Idryma Proothisis Erevnas (CY)
Forschungszentrum Julich Gmbh (DE)
Ministero Dell'istruzione, Dell'universita' E Della Ricerca (IT)
Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L'energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile (IT)
Institut Francais Des Sciences Et Technologies Des Transports, De L'amenagement Et Des Reseaux (FR)
Ait Austrian Institute Of Technology Gmbh (AT)
Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior, A Cercetarii, Dezvoltarii Si Inovarii (RO)
Future Cities Catapult Limited (UK)
Ministry Of Education And Science Of Ukraine (UA)
Iq Samhallsbyggnad Ab (SE)
Fundo Regional Para A Ciencia E Tecnologia (PT)
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu (NO)
Latvijas Zinatnes Padome (LV)
Bulgarian National Science Fund (BG)
Persoane de contact:
ElSimion 90
Elena Simion
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 19 93
Fax:
+40 21 311 59 92
elena.simion@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/expand-ii
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2598, O: 124]