GEOTHERMICA

Acronim proiect: GEOTHERMICA
Acronim program: HORIZON 2020
Perioada de implementare: 2017-01-01/2021-11-30

Obiective:
Scopul general al colaborării din cadrul acestui proiect este acela de a accelera implementarea energiei geotermale. Acest lucru se va face prin finanţarea cercetării şi inovării, cu accent pe îmbunătăţirea afacerilor cu energie geotermală, precum şi prin stabilirea unei colaborări strategice de lungă durata în cadrul consorţiului GEOTHERMICA, privind cecetarea la nivel naţional în domeniul energiei geotermale între deţinătorii de programe de inovare şi manageri.
Proiectul GEOTHERMICA are ca scop utilizarea directă şi generarea de energie electrică din resurse geotermale într-un mod optim, care include sisteme integrate şi combinate (de exemplu pompe de caldură, alte forme de energie regenerabilă, folosind subteranul ca un sistem de încălzire şi răcire).

Parteneri:
OKUSTOFNUN, Islanda
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Olanda
FEDERAL DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT TRANSPORTS ENERGY AND COMMUNICATION, Elvetia
MINISTERO DEL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, Italia
FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, Germany
AGENCE DE L’ENVIRONNMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, Franţa
RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS, Islanda
TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU, Turcia
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Slovenia
FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA, Portugalia
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD, Spania
DERECAO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, Portugalia
ENERGISTYRELSEN, Danemarca
UNITATEA EXECUTIVA PENTU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII, România
VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP, Belgia
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Franţa


Obiectivul primului apel al proiectului GEOTERMICA este de a lansa proiecte care accelerează demonstrarea și validarea noilor concepte de aprovizionare cu energie geotermală în cadrul sistemului energetic și identifică modalităţile de implementare viabile din punct de vedere comercial. Accentul este pus pe demonstrarea faptului că energia geotermală reprezintă  o sursă de energie sigură, durabilă, competitivă și accesibilă pentru Europa și demonstrarea rolului semnificativ pe care energia geotermală îl poate avea în cadrul sistemului energetic printr-o gamă largă de concepte noi. 
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro

Toate informaţiile sunt disponibilie la: http://www.geothermica.eu  (pachet de informaţii, ghid aplicant, ghid privind procesul de evaluare, platforma de aplicare, calendar).

Apelul GEOTHERMICA 2017 este un proces în 2 etape:

- Etapa 1 – depunere pre-propuneri cu termen limită 10 iulie 2017 (13:00 UTC)
- Etapa 2 – depunere propuneri finale cu termen limită 24 noiembrie 2017 (13:00 UTC)

Durata unui proiect va fi de maxim 36 luni și trebuie să înceapă cel târziu la 1 mai 2018.

Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea româna dintr-un proiect sunt:

max.  250.000 EUR, în situaţia în care România este coordonatorul proiectului transnaţional;

max. 200.000 EUR, în situaţia în care România este partener în proiectul transnaţional.

 

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este: 10 iulie 2017, ora 13:00 (Coordinated Universal Time/UTC/GMT).

Consorţiul trebuie să cuprinda cel puţin trei parteneri independenţi din două regiuni diferite participante la apel, din ţări diferite. Fiecare consorțiu de proiect trebuie să demonstreze interesul și competența de a realiza proiectul în cadrul temelor specificate.

Ţările participante în apel sunt:

OKUSTOFNUN, Islanda
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Olanda
FEDERAL DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT TRANSPORTS ENERGY AND COMMUNICATION, Elvetia
MINISTERO DEL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, Italia
FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, Germany
AGENCE DE L’ENVIRONNMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, Franţa
RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS, Islanda
TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU, Turcia
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Slovenia
FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA, Portugalia
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD, Spania
DERECAO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, Portugalia
ENERGISTYRELSEN, Danemarca
UNITATEA EXECUTIVA PENTU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII, România
VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP, Belgia
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Franţa
Se vor finanţa proiecte care îşi propun să contribuie la obiectivele proiectului GEOTERMICA, să le cuantifice în măsura în care acest lucru este posibil şi care vor acoperii cel puţin una din cele 4 tematici:

• Identificarea și evaluarea resurselor geotermale, a rezervelor și rezervoarelor având ca obiectiv tehnici prospective și de explorare inovatoare, metode de modelare pentru identificarea și evaluarea resurselor geotermale

Resurse geotermale și dezvoltarea rezervoarelor

Furnizarea și integrarea inteligentă în sistemul energetic, având ca obiectiv conceptele inovatoare care ilustrează energia geotermală ca parte a sistemului energetic; rezervoare geotermale pentru încălzire, răcire și depozitare; cicluri inovatoare de putere.

Operaţiuni având ca obiectiv abordări noi pentru a îmbunătăți ingineria, precum și fiabilitatea și disponibilitatea operațiilor de injectare; echipamente noi, materiale și metode pentru scăderea și optimizarea cheltuielilor de exploatare; tehnologii de gestionare a rezervoarelor inteligente disruptive, precum și abordări inovatoare de gestionare a seismicității induse în timpul producției.
Persoane de contact:
Cristina Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
28 Sep 2018

Întâlnire de lucru parteneri proiect Geothermica

În perioada 25-27 Septembrie 2018, UEFISCDI, în calitate de partener al proiectului GEOTHERMICA ERA-NET Cofund, a găzdui...

https://uefiscdi.ro/geothermica
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5947, O: 510]