GEOTHERMICA

Acronim proiect: GEOTHERMICA
Acronim program: HORIZON 2020
Perioada de implementare: 2017-01-01/2021-11-30

Obiective:
Scopul general al colaborării din cadrul acestui proiect este acela de a accelera implementarea energiei geotermale. Acest lucru se va face prin finanţarea cercetării şi inovării, cu accent pe îmbunătăţirea afacerilor cu energie geotermală, precum şi prin stabilirea unei colaborări strategice de lungă durata în cadrul consorţiului GEOTHERMICA, privind cecetarea la nivel naţional în domeniul energiei geotermale între deţinătorii de programe de inovare şi manageri.
Proiectul GEOTHERMICA are ca scop utilizarea directă şi generarea de energie electrică din resurse geotermale într-un mod optim, care include sisteme integrate şi combinate (de exemplu pompe de caldură, alte forme de energie regenerabilă, folosind subteranul ca un sistem de încălzire şi răcire).

Parteneri:
OKUSTOFNUN, Islanda
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Olanda
FEDERAL DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT TRANSPORTS ENERGY AND COMMUNICATION, Elvetia
MINISTERO DEL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, Italia
FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, Germany
AGENCE DE L’ENVIRONNMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, Franţa
RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS, Islanda
TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU, Turcia
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Slovenia
FUNDO REGIONAL PARA A CIENCIA E TECNOLOGIA, Portugalia
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD, Spania
DERECAO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, Portugalia
ENERGISTYRELSEN, Danemarca
UNITATEA EXECUTIVA PENTU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII, România
VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP, Belgia
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, Franţa


Obiectivul celui de-al doilea apel al proiectului GEOTERMICA este de a lansa proiecte care accelerează demonstrarea și validarea noilor concepte de aprovizionare cu energie geotermală în cadrul sistemului energetic și identifică modalităţile de implementare viabile din punct de vedere comercial. Accentul este pus pe demonstrarea faptului că energia geotermală reprezintă  o sursă de energie sigură, durabilă, competitivă și accesibilă pentru Europa și demonstrarea rolului semnificativ pe care energia geotermală îl poate avea în cadrul sistemului energetic printr-o gamă largă de concepte noi. 

500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
Site proiect: http://www.geothermica.eu/news-and-events/geothermica-second-call-announcement
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici
Apelul GEOTHERMICA 2017 este un proces în 2 etape: 

- Etapa 1 – depunere pre-propuneri cu termen limită 13 septembrie 2019 
- Etapa 2 – depunere propuneri finale cu termen limită 31 ianuarie 2020 
Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect.  

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale/regionale de finanțare. 
Coordonatorul pregăteşte o propunere comună (pre-propunere şi propunere finală) pentru întregul consorţiu, utilizând formularele disponibile pe site-ul GEOTHERMICA (http://www.geothermica.eu/news-and-events/geothermica-second-call-announcement ). Formularele sunt depuse prin intermediul sistemului electronic de depunere din site-ul GEOTHERMICA.
Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.


Iceland - OS (Orkustofnun) 
Netherlands - RVO NL (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Switzerland – DETEC (The Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communication)
Italy- MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) 
Germany – Jülich (Project Management Jülich)
France - ADEME (French Environment and Energy Management Agency )
Iceland - RANNIS (Icelandic Centre for Research )
Turkey - TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey )
Slovenia - MzI-DE (Ministrstvo za infrastrukturo)
Portugal - FRCT (Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia)
Spain - MINECO (El Ministerio de Economía y Competitividad de España)
Portugal - DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia)
Denmark - EUDP (Energistyrelsen)
Romania - UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltariisi Inovarii)
Belgium - VEA (Vlaamse Energieagentschap)
France - MEDDE ( Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer)
Spain - CDTI (CENTRO PARA EL DESARROLLOTECNOLOGICO INDUSTRIAL) 
Ireland - Department of Communications, Climate Action and Environment (DCCAE) / Geological Survey Ireland / GSI 
New partners joined in 2019
Norway - The Research Council of Norway 
The United States of America-  DoE (Department of Energy) 
Parteneri noi (2019):
Norway - The Research Council of Norway 
The United States of America-  DoE (Department of Energy) 
Se vor finanţa proiecte care îşi propun să contribuie la obiectivele proiectului GEOTERMICA, să le cuantifice în măsura în care acest lucru este posibil şi care vor acoperii cel puţin una din cele 4 tematici:

• Identificarea și evaluarea resurselor geotermale, a rezervelor și rezervoarelor având ca obiectiv tehnici prospective și de explorare inovatoare, metode de modelare pentru identificarea și evaluarea resurselor geotermale

Resurse geotermale și dezvoltarea rezervoarelor

Furnizarea și integrarea inteligentă în sistemul energetic, având ca obiectiv conceptele inovatoare care ilustrează energia geotermală ca parte a sistemului energetic; rezervoare geotermale pentru încălzire, răcire și depozitare; cicluri inovatoare de putere.

Operaţiuni având ca obiectiv abordări noi pentru a îmbunătăți ingineria, precum și fiabilitatea și disponibilitatea operațiilor de injectare; echipamente noi, materiale și metode pentru scăderea și optimizarea cheltuielilor de exploatare; tehnologii de gestionare a rezervoarelor inteligente disruptive, precum și abordări inovatoare de gestionare a seismicității induse în timpul producției.
Persoane de contact:
Cristina MUSCALU (Coteț)
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
Știri asociate:
28 Sep 2018

Întâlnire de lucru parteneri proiect Geothermica

În perioada 25-27 Septembrie 2018, UEFISCDI, în calitate de partener al proiectului GEOTHERMICA ERA-NET Cofund, a găzdui...

https://uefiscdi.gov.ro/geothermica
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4669, O: 209]