Banner articol Noutati

Follow-up eveniment: Cât de mulțumiți sunt studenții din România de experiența lor universitară?

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării a organizat în 27 septembrie un eveniment dedicat prezentării rezultatelor obținute în urma implementării integrate a studiului Chestionarul Național Studențesc, respectiv a cercetării naționale din cadrul studiului european EUROSTUDENT (ediția a VII-a).

Evenimentul desfășurat în format hibrid s-a bucurat de prezența a aproximativ 60 de participanți, printre ei numărându-se reprezentanți ai conducerii Ministerului Educației,  Consiliului Național al Rectorilor,  Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitate de Cercetare în Educație. Acestora li s-au alăturat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și  federațiilor naționale studențești.

Studiul Chestionarul Național Studențesc a vizat măsurarea gradului de satisfacție al studenților din România cu privire la serviciile academice și sociale oferite de instituțiile de învățământ superior, având o parte dedicată identificării percepției studenților cu privire la impactul provocat de pandemia COVID-19 asupra desfășurării procesului educațional. În cadrul cercetării au fost măsurate aspecte precum calitatea programelor de studii, organizarea procesului educațional, activitatea de predare, evaluare, comunicare și feedback, oportunități de învățare ori sprijinul academic primit de studenți. Raportul final poate fi descărcat de aici.

EUROSTUDENT VII, studiu la nivel european privind condițiile de viață și de studiu ale studenților din Europa, a avut ca obiectiv principal monitorizarea dimensiunii sociale a învățământului superior, prin indicatori comparabili pe plan european, care pot fi utilizați pentru fundamentarea de politici care să conducă la îmbunătățirea sistemului de învățământ superior românesc. Principalele teme abordate în cadrul cercetării s-au referit la situația și contextul actual al studiilor, condițiile de viață, mobilitatea internațională și situația familială a studentului.

Evenimentul a avut și o componentă de prezentare a contextului internațional, realizată de Christoph Gwosc de la German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW), cu titlul „Exploring students’ higher education experience internationally – Rationale, challenges, results”, în cadrul căreia a expus atât provocările întâlnite în procesul de chestionare al studenților, cât și rezultatele la nivel european privind experiența studenților, evidențiindu-le pe cele obținute de cei din România. Raportul final poate fi descărcat de aici.

Ultima parte a evenimentului a presupus organizarea unei mese rotunde, intitulată „Provocări și perspective în chestionarea satisfacției studenților din România cu privire la experiența universitară”, în cadrul căreia au fost abordate subiecte precum sustenabilitatea unor astfel de inițiative, periodicitatea și complementaritatea acestora, instrumentele și resursele existente și necesare, măsurile privind creșterea ratei de răspuns, respectarea datelor cu caracter personal etc.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaționalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc (POCU INTL)”, prin care se urmărește dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învăţământul terțiar pentru creșterea nivelului calității în învăţământul superior şi adaptarea universităților la cerințele pieței muncii, inclusiv la standardele internaționale.

 Mai multe detalii
Știri asociate:
21 Sep 2022

Cât de mulțumiți sunt studenții din România de experiența lor universitară?

Cât de mulțumiți sunt studenții din România de experiența lor universitară? este tit...

25 Nov 2021

Eveniment online: Tranziția de la învățământul preuniversitar la învățământul terțiar

UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, derulează în perioada 2018 – 2022 proiectul ”

Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5129, O: 161]