POCU - INTL


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

I.Date generale:
 • Denumire proiect: “Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc (POCU INTL)”
 • Componenta 1: Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creşterea calităţii în învăţământul superior
 • Cod apel: POCU/472/6/8/Implementarea de măsuri sistemice în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditat pentru a facilita adaptarea la cerinţele pieţei muncii.
 • Cod MySMIS: 126766.
 • Beneficiar: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)/ Centrul pentru Politici Publice în Învățământul Superior, Știință, Inovare și Antreprenoriat
 • Partener: Ministerul Educaţiei
 • Valoare proiect: 27.092.444,44 LEI
 • Data începerii proiectului: 18.12.2018
 • Data finalizării proiectului:  17.12.2022
II.Prezentarea generală a proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învăţământul terţiar pentru creşterea nivelului calităţii în învăţământului superior şi adaptarea universităţilor la cerinţele pieţei muncii, inclusiv la standardele internaţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Creşterea accesului, parcursului şi finalizării studiilor, în special pentru studenţii din categorii vulnerabile prin intermediul a cinci studii, a unui cadru de politică publică şi a unui instrument de monitorizare tranziţiei în învăţământul superior;
 • Îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei învăţământului superior, prin creşterea gradului de internaţionalizare prin activităţi specifice;
 • Susţinerea sistemică a conectivităţii mediului academic cu mediul socio-economic, prin identificarea profesiilor emergente din România la orizontul 2030;
 • Îmbunătăţirea calităţii utilizării datelor în procesele de fundamentare a deciziei publice, prin dezvoltarea de studii şi instrumente specifice.
III.Activităţi şi rezultate:                                                                                        

A1: Realizarea unor serii de studii de importanţă majoră pentru sistemul de învăţământ superior:
Rezultate:
A2: Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru promovarea învățământului superior românesc în vederea atragerii studenților, inclusiv a celor din grupuri subreprezentate și a studenților non-tradiționali
Rezultate:
A3: Elaborarea unor instrumente pentru susținerea sistemică a conectivității mediului academic cu mediul socio-economic:
Rezultate:
A4: Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior: 
A4.1. Actualizarea si consolidarea sistemului de indicatori de monitorizare pentru invăţământul superior, suport pentru creşterea calităţii sistemului de învăţământ superior.
Rezultate:
A4.2. Dezvoltarea si implementarea unor măsuri în vederea fundamentării şi implementării politicilor de etică şi integritate în universităţi, ca elemente cheie pentru îmbunătăţirea calităţii în învăţământul superior.
Rezultate:
A4.3. Realizarea de studii si analize privind finanţarea învăţământului superior dintr-o perspectivă de tip „economics of education” în vederea fundamentării şi optimizarea propunerilor de finaţare a învăţământului superior din România , in vederea asigurării calităţii sistemului de învăţământ superior.
Rezultate:
A.4.4. Dezvoltarea unui sistem de management pentru ciclul de viață al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior, componentă a sistemului de evaluare a performanțelor didactice și de cercetare a acestora, în vederea creșterii calității procesului de educație și formare.
Rezultate:
A.4.5. Realizarea unei cercetări sociologice privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România (National Employability Survey).
Rezultate:
A.4.6. Realizarea unei cercetări sociologice asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior (National Student Survey). 
Rezultate:
A.4.7. Furnizarea unui raport național cu privire la condițiile de viață și de studiu ale studenților din România, pe baza datelor colectate prin EUROSTUDENT. 
Rezultate:
 • A.4.8. Dezvoltarea instrumentelor și a competențelor (de înțelegere și utilizare a datelor) pentru fundamentarea deciziilor și a politicilor bazate pe evidențe (evidence-based decision making / policy making) la nivelul MEN și la nivelul universităților și în vederea fundamentării politicilor educaționale.
Rezultate:
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și are o valoare totală de 27.092.444,44 lei, din care 26.216.483,96 lei cheltuieli totale nerambursabile si 875.960,48 lei contributie proprie.

Informaţii detaliate sunt disponibile în site-ul proiectului:  http://pocu-intl.uefiscdi.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Persoane de contact:
cezar haj 90
Cezar Haj
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 19 92
Fax:
+40 21 311 59 92
cezar.haj@uefiscdi.ro
Știri asociate:
05 Oct 2022

Follow-up eveniment: Cât de mulțumiți sunt studenții din România de experiența lor universitară?

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării...

21 Sep 2022

Cât de mulțumiți sunt studenții din România de experiența lor universitară?

Cât de mulțumiți sunt studenții din România de experiența lor universitară? este tit...

25 Nov 2021

Eveniment online: Tranziția de la învățământul preuniversitar la învățământul terțiar

UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, derulează în perioada 2018 – 2022 proiectul ”

26 Feb 2021

Recomandări în urma dezbaterii: „Etica și deontologia universitară în România: realități și perspective”

UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU),...

24 Feb 2021

Dezbatere: „Etica și deontologia universitară în România: realități și perspective”

UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) organizează în data de 25 februarie 2021, ...

https://uefiscdi.gov.ro/pocu-he
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2419, O: 192]