LOGO OSH Final

Ateliere de învățare mutuală pentru stabilirea direcțiilor strategice de Open Science pentru România

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în calitate de partener în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” - SIPOCA 592 (Cod MySMIS 127557), contribuie la dezvoltarea cadrului strategic național pentru Open Science și Open Access conform recomandărilor EC și practicilor de la nivel european. 

În acest scop, prin intermediul Open Science Hub Romania, vor fi organizate o serie de ateliere de învățare mutuală, pentru identificarea cadrului general și discutarea direcțiilor strategice de Open Science pentru România:
10 martie - București
7 aprilie - Iași
6 mai - București
9 iunie - Cluj-Napoca.

În cadrul evenimentelor se vor reuni actori naționali și experți internaționali care vor împărtăși experiențe și bune practici în domeniu cu accent pe următoarele teme:  
• Publicarea în regim „open access” și implicațiile asociate ei; 
• Drepturile de proprietate intelectuală și licențele deschise; 
• Costurile publicării în regim „open access”; 
• Planul S – argumente pro și contra pentru aderare; 
• Depozite cu Access Deschis, „open data” și planurile de management al datelor; 
• Metrici de nouă generație. 

Sunt invitați să participe experți din comunitățile precum Science Europe, OpenAIRE, RDA, NI4OS, EOSC, LIBER, SPARC Europe și alți experți internaționali implicați în open access/open science, precum și experți naționali și actori interesați (factori de decizie, universități și alte instituții de cercetare, biblioteci, actori relevanți din sectorul privat). 

În urma evenimentelor se dorește integrarea recomandărilor, nevoilor și oportunităților identificate (ce derivă din trecerea la open science) în planul strategic național pentru Open Science și Open Access. 

De asemenea unul dintre obiectivele evenimentelor este fundamentarea unor grupuri regionale de discuții, interesate de open science și teme specifice, pentru a menține deschis dialogul facilitat de Open Science Hub Romania. 

Pentru informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: open-science@uefiscdi.ro  
Știri asociate:
22 Apr 2020

Hackathon al RDA pentru dezvoltarea planurilor de management automatizat al datelor

RDA Europe organizează un eveniment de două zile dedicat dezvoltării de plan...

21 Apr 2020

Webinarii OpenAire - aspecte legale, teoretice și practice, ale managementului datelor de cercetare

Esti interesat de aspecte legale teoretice și practice ale managementului datelor de cercetare? Experți din cadrul 

Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.273, O: 133]