OPUS logo medium quality

Proiectul OPUS - Open Universal Science

Proiectul OPUS - Open Universal Science își propune să elaboreze măsuri de coordonare și sprijin, pentru reformarea evaluării cercetării și a cercetătorilor din cadrul organizațiilor de cercetare (RPO) și organizațiilor de finanțare a cercetării (RFO), către un sistem care stimulează și recompensează adoptarea practicilor științei deschise.

Plecând de la accepțiunea cu privire la practicile științei deschise: accesul liber la rezultatele cercetării, partajarea timpurie și liberă a datelor de cercetare, participarea la evaluări de tip peer-review, asigurarea reproductibilității rezultatelor cercetării și implicarea cetățenilor și a societății civile în procesul de cercetare, activitățile din cadrul proiectului OPUS se vor concentra în special pe reformarea sistemului de evaluare a cercetătorilor pentru a stimula și recompensa adoptarea acestor practici.

OPUS dorește să pună la dispoziție documentație actuală pentru domeniul științei deschise, intervenții pentru implementarea unui sistem reformat al științei deschise în organizațiile de cercetare (RPO) și organizațiile de finanțare a cercetării (RFO). În cadrul proiectului se vor dezvolta indicatori și metrici pentru a monitoriza implementarea intervențiilor.

În mod special, se vor testa intervenții, indicatori și metrici pentru știința deschisă prin intermediul unor organizații pilot: 3 organizații de cercetare (Universitatea Nova Lisabona, Universitatea din Rijeka și Universitatea din Cipru) și 2 organizații de finanțare a cercetării din Lituania și România (RCL și UEFISCDI). Aceste organizații pilot vor face schimb de bune practici și vor beneficia de expertiză externă în cadrul exercițiilor de învățare reciprocă. Rezultatele obținute vor fi publicate sub formă de politici și diseminate în cadrul atelierelor tematice care vor ajuta la creșterea gradului de conștientizare, la construirea încrederii și la stimularea adoptării științei deschise în comunitățile de cercetare.

Proiectul va începe la 1 septembrie 2022 cu o perioadă de implementare de 36 de luni.
Mai multe detalii
Știri asociate:
13 Mar 2023

Livrabil OPUS - Initial State of the Art on Open Science Initiatives

Ca o inițiativă importantă care are ca scop să contribuie la reformarea evaluării cercetării și să stimuleze cercetătorii să practice Știința Deschisă, în cadru...

01 Mar 2023

OPUS & Irradium - The annual magazine of the MCAA

Cum pot fi valorificate și recompensate practicile științei deschise în cadrul evaluării cercetării și a cercetătorilor? Proiectul "Open and Universal Scien...

Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4728, O: 133]