1713251172917

Rapoarte ale Comisiei Europene privind competențele cercetătorilor și evaluarea cercetării

Agenția Executivă pentru Cercetare Europeană (REA) și Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene (DG RTD) au publicat două rapoarte de interes pentru dezvoltarea noilor politici în domeniul cercetării.

Report of Researchers’ Skills / Raport privind competențele cercetătorilor - analizează 16 proiecte, prezentând obiectivele, metodele și rezultatele, cu accent pe competențele cercetătorilor precum Open Science, antreprenoriat și inovare pentru a promova o forță de muncă flexibilă în cercetare. Prin acest raport, se oferă feedback noilor politici și primele dovezi privind punerea în aplicare a Agendei de Politică ERA, în special acțiunile ERA 4 și ERA 17.

Report on Research Assessment / Raport privind evaluarea cercetării - analizează activitățile de evaluare a cercetării care sunt testate, dezvoltate și implementate prin intermediul a 30 de proiecte finanțate prin programele cadrul Horizon 2020 și Horizon Europe. Informațiile sintetizate în cadrul raportului sprijină diseminarea bunelor practici, în vederea reformării evaluării cercetării. Prin aceasta, se furnizează dovezi privind punerea în aplicare a Agendei de Politică ERA, în special privind Acțiunea ERA 3.

Aceste două rapoarte sunt completate de Raportul privind Bunele Practici al Alianțelor Universităților Europene (Pilot II), publicat de Agenția Executivă pentru Cercetare Europeană (REA) în martie 2024, care analizează 22 de proiecte finanțate în cadrul programului SwafS al Horizon 2020 și prezintă progresele tangibile și bunele practici realizate în diferite domenii de schimbare instituțională prezentate în proiectele EuropeanUniversityAliances. 
Mai multe detalii
Știri asociate:
16 May 2024

A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage 2024 - Infoday și brokeraj

Principalele modificări aduse de versiunea actualizată a programului de lucru 2023-2024 pentru

Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2767, O: 133]