Poza noutati

Viza de lungă şedere pentru activităţi de cercetare stiinţifică

Acte normative:

ORDIN nr.1006 din 5 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România cu completarile si modificarile ulterioare

Instituţii:
Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI)
Ministerul Afacerilor Externe (MAE)

Circuit:
Autorizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare 
O unitate de cercetare-dezvoltare care doreşte să primească un cercetător dintr-o ţară terţă în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare pe o perioadă mai mare de 90 de zile trebuie să fie evaluată în acest scop de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi autorizată de către Ministerul Cercetării şi Inovării.
Paşii prezentaţi în Art. (3) ORDIN nr. 1006/5.12.2018

Acordul de primire
Acordul de primire precizează relaţia juridică între unitatea de cercetare-dezvoltare şi cercetător, conform formularului prezentat în anexa nr. 3 (ORDIN nr. 1006/5.12.2018). Condiţiile de muncă ale cercetătorului fiind stabilite ulterior de către părţi, ţinând cont de prevederile Cartei europene a cercetătorilor şi ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor.
Detalii în Art. (4) ORDIN nr. 1006/5.12.2018

Procedura de avizare a acordului de primire
Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată depune la registratura Ministerului Cercetării şi Inovării acordul de primire, în trei exemplare, toate având valoare de original.

Avizul Ministerului Cercetării şi Inovării se va acorda pe formularul "Acord de primire" de către directorul direcţiei responsabile cu politicile şi programele naţionale de cercetare-dezvoltare sau, după caz, de către directorul general al Direcţiei generale organismul intermediar pentru cercetare, în funcţie de sursa de finanţare a proiectului de cercetare.

Avizul se acordă în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea unităţilor de cercetare-dezvoltare autorizate, cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute în art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Încetarea acordului de primire
Acordul de primire încetează în mod automat în cazul în care cercetătorul nu este admis sau în cazul în care relaţia juridică dintre cercetător şi unitatea de cercetare-dezvoltare autorizată încetează.

În termen de două luni de la data expirării acordului de primire, unitatea de cercetare-dezvoltare va transmite Ministerului Cercetării şi Inovării confirmarea faptului că activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a fost efectuată.

În situaţia în care, din motive întemeiate, acordul de primire îşi încetează valabilitatea înainte de finalizarea proiectului, unitatea de cercetare-dezvoltare este obligată în termen de o lună să notifice acest fapt Ministerului Cercetării şi Inovării.

Viza de lungă şedere
Ulterior obtinerii acordului de primire este necesara obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare stiinţifică, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Documente necesare:
  • acordul de primire avizat de Ministerul Cercetării și Inovării;
  • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință;
  • asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilității vizei.
Detalii  sunt disponibile pe site-ul MAE, aici


Ştiri asemănătoare
 
 
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2444, O: 451]