Poza news vizite in teren

Vizite monitorizare în teren - Proiecte de tip ERANET

În perioada 6 - 7 iunie 2019 au fost efectuate vizite de monitorizare pentru proiectele de tip ERANET – Subprogramul „Orizont 2020”, implementate de către Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, Intelectro SRL Iaşi, All Green SRL Iaşi,  în calitate de coordonatori de proiecte.

Vizitele de monitorizare în teren au avut ca scop verificarea stadiului proiectelor: activități derulate, rezultate obținute, previziuni privind valorificarea rezultatelor proiectelor, actualizarea constantă a paginii web, comunicarea cu partenerii internaţionali din cadrul consorţiului.

În cadrul vizitelor au fost discutate și instrumentele prin care membrii echipelor de cercetare pot să disemineze rezultatele proiectelor în vederea creșterii vizibilității acestora prin: site proiect, BrainMap, ERRIS, social media etc.

Întâlnirile au fost încheiate cu vizite în laboratoarele de cercetare.

 


 


Persoană de contact UEFISCDI:


Mihaela Manole
Coordonator Subprogram 3.2 Orizont 2020
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Mai multe detalii
Ştiri asemănătoare
 
 
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3247, O: 451]