PerMed

ERA-NET Cofund on Personalised Medicine

Acronim: PerMed
Finantator: Comisia Europeană, ERA-NET Co fund 
Coordonator: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Spain
Perioada de implementare: 2017-2022

Obiective:
 • Coordonarea programelor naționale și regionale de finanțare a cercetării în domeniul medicinii personalizate;
 • Coordonarea cu IC PerMed;
 • Lansarea de apeluri transnaționale comune pentru finanțarea proiectelor de cercetare transversală multidisciplinară, care sunt în concordanță cu prioritățile strategice identificate pe durata proiectului;
 • Urmărirea progresului proiectelor finanțate de ERA PerMed și analizarea rezultatelor apelurilor comune;
 • Creșterea participării sectorului industrial la activitățile de medicină personalizată;
 • Păstrarea colaborărilor cu părțile interesate relevante și cu comunitatea de cercetare pentru a răspunde în mod flexibil nevoilor și noilor evoluții în domeniul cercetării medicinii personalizate;
 • Comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectelor și a activităților ERA PerMed pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a spori vizibilitatea comunității de cercetare în domeniul medicinii personalizate;
 • Asigurarea respectării principiilor de cercetare și inovație responsabilă de cercetătorii din domeniu.
Parteneriat
 • Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Spain (Coordinator)
 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • The Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Canada
 • Genome British Columbia (GenomeBC), British Columbia (Canada)
 • Quebec Research Funds – Health (FRQS), Quebec (Canada)
 • Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia (MSE), Croatia
 • Innovation Fund Denmark (InnoFond), Denmark
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • Estonian Ministry of Social Affairs (MSA), Estonia
 • Academy of Finland (AKA), Finland
 • The French National Research Agency (ANR), France
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • German Aerospace Centre e.V. – Programme Management Agency (DLR), Germany
 • Federal Ministry of Health (BMG), Germany
 • Saxon State Ministry for Higher Education, Research and the Arts (SMWK), Saxony (Germany)
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary
 • Health Research Board (HBR), Ireland
 • Ministry of Health, The Chief Scientist Office (CSO-MOH), Israel
 • Italian Ministry of Health (IT-MoH), Italy
 • Regional Foundation for Biomedical Research (FRRB), Lombardy (Italy)
 • State Education Development Agency (VIAA), Latvia
 • National Research Fund (FNR), Luxemburg
 • Research Council of Norway (RCN), Norway
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Romania
 • Ministry of Education, Science and Sport (MIZS), Slovenia
 • Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Spain
 • Catalan Ministry of Health (CAT-MoH), Catalonia (Spain)
 • Government of Navarre (GN), Navarre (Spain)
 • Swedish Research Council (SRC), Sweden
 • The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), The Netherlands
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey
Obiectivele generale ale apelului ERA PerMed sunt:
 • sprijinirea proiectelor de cercetare translațională în domeniul medicinii personalizate;
 • să încurajeze și să permită interdisciplinaritatea, prin combinarea cercetării preclinice și/sau clinice cu componente computaționale;
 • să încurajeze colaborarea între mediul academic (echipe de cercetare din universități, instituții de învățământ superior, instituții publice care desfășoară activități de cercetare), cercetare clinică/publică în domeniul sănătății (echipe de cercetare din spitale/instituții de sănătate publică, instituții medicale și alte organizații de asistență medicală) IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii).
Propunerile trebuie să fie interdisciplinare și să demonstreze clar impactul potențial al Medicinei Personalizate, precum și valoarea adăugată a colaborării transnaționale. Fiecare propunere de proiect trebuie să abordeze cel puțin un modul din domeniul de cercetare 3 și cel puțin un modul din domeniul de cercetare 1 sau 2:

Domeniul de cercetare 1: "Translația de la cercetarea de bază la cea clinică și dincolo", cu următoarele module:
 • Modulul 1A: Cercetarea preclinică
 • Modulul 1B: Cercetarea clinică.
Domeniul de cercetare 2: "Integrarea Big Data și soluții ICT", cu următoarele module:
 • Modulul 2A: Tehnologia generatoare de date și TIC
 • Modulul 2B: Date și TIC - către aplicarea în domeniul asistenței medicale.
Domeniul de cercetare 3: "Cercetarea în sprijinul implementării responsabile în sănătate", cu următoarele module:
 • Modulul 3A: Imbunatatirea sistemului de sanatate
 • Modulul 3B: Aspecte etice, legale si sociale
 • Modulul 3C: Abilitarea cetățenilor și a pacienților
 • Modulul 3D: Strategii de instruire.
Integrarea și combinarea coerentă a diferitelor domenii și module de cercetare în propunerile vor face parte din procesul de evaluare
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
0
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
În cadrul apelului au fost depuse 194 de pre-propuneri din care 188 au fost eligibile.
România este implicată în 23 pre-propuneri din care in 6 pre-propuneri este coordonator şi în 17 pre-propuneri este partener. Toţi coordonatorii de pre-propuneri au fost inştiinţati în urma evaluării acestora iar în pasul al doilea pentru depunerea propunerilor finale au fost invitate 7 prepropuneri cu parteneri români.
Link apel:  http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2020/
Link proiect: http://www.erapermed.eu/
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici.
Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 05 martie 2020 ora 17:00 (CET).
Termenul limită pentru depunerea propunerilor finale este 15 iunie 2020 ora 17:00 (CEST).

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
Partenerii apelului sunt:
 • Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Spain (Coordinator)
 • FRS-FNRS, Belgium
 • Quebec Research Funds – Health (FRQS), Quebec (Canada)
 • MSE, Croatia
 • Innovation Fund Denmark (InnoFond), Denmark
 • ASRT, Egypt
 • Academy of Finland (AKA), Finland
 • The French National Research Agency (ANR), France
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • German Aerospace Centre e.V. – Programme Management Agency (DLR), Germany
 • BMG/VDI/VDE, Germany
 • Saxon State Ministry for Higher Education, Research and the Arts (SMWK), Saxony (Germany)
 • GSRT (Grecia)
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary
 • Health Research Board (HBR), Ireland
 • Ministry of Health, The Chief Scientist Office (CSO-MOH), Israel
 • Italian Ministry of Health (IT-MoH), Italy
 • Regional Foundation for Biomedical Research (FRRB), Lombardy (Italy)
 • TUSCREG (Italy - Toscany)
 • State Education Development Agency (VIAA), Latvia
 • National Research Fund (FNR), Luxemburg
 • Research Council of Norway (RCN), Norway
 • SENACYT, Pananma
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Romania
 • MIZS, Slovenia
 • Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Spain
 • AECC-FC (Spain)
 • Catalan Ministry of Health (CAT-MoH), Catalonia (Spain)
 • Government of Navarre (GN), Navarre (Spain)
 • Swedish Research Council (SRC), Sweden
Propunerile trebuie să fie interdisciplinare și să demonstreze clar impactul potențial al Medicinei Personalizate, precum și valoarea adăugată a colaborării transnaționale. Fiecare propunere de proiect trebuie să abordeze cel puțin un modul din domeniul de cercetare 3 și cel puțin un modul din domeniul de cercetare 1 sau 2:

Domeniul de cercetare 1: "Translația de la cercetarea de bază la cea clinică și dincolo", cu următoarele module:
 • Modulul 1A: Cercetarea preclinică
 • Modulul 1B: Cercetarea clinică.
Domeniul de cercetare 2: "Integrarea Big Data și soluții ICT", cu următoarele module:
 • Modulul 2A: Tehnologia generatoare de date și TIC
 • Modulul 2B: Date și TIC - către aplicarea în domeniul asistenței medicale.
Domeniul de cercetare 3: "Cercetarea în sprijinul implementării responsabile în sănătate", cu următoarele module:
 • Modulul 3A: Imbunatatirea sistemului de sanatate
 • Modulul 3B: Aspecte etice, legale si sociale
 • Modulul 3C: Abilitarea cetățenilor și a pacienților
 • Modulul 3D: Strategii de instruire.
Integrarea și combinarea coerentă a diferitelor domenii și module de cercetare în propunerile vor face parte din procesul de evaluare
Persoane de contact:
Cristina Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
NicoletaDumitrache 90
Nicoleta Dumitrache
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/permed
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5514, O: 522]