PNCDI IV - Program 5.1 - Idei (integral)

Scop:

Programul asigură finanțare pentru echipe de cercetare cu performanțe demonstrate, având capacitatea de a elabora proiecte ce aduc valoare adăugată în dezvoltarea de noi direcții de cercetare, contribuie la descoperiri importante, creează și dezvoltă în mod original modele, teorii și metode deja cunoscute, cu abordare complexă a unei clase de probleme științifice.

Obiectivele programului:
  • dezvoltarea cercetării exploratorii avansate trans- și inter- disciplinare și a progreselor substanțiale la frontiera cunoașterii, cu elemente de noutate pe plan mondial;
  • creșterea performanțelor calitative și îmbunătățirea vizibilității internaționale a rezultatelor științifice românești;
  • atragerea și menținerea resurselor umane din țară și străinătate, pentru consolidarea sistemului național de CDI;
  • creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare existente în entitățile de cercetare din România.
Instrumentele de finanțare devin active la momentul lansării competițiilor.
https://uefiscdi.gov.ro/pncdi-iv-program-1
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2298, O: 116]