PNCDI IV - Program 5.3 - Organizații de cercetare performante (parțial)

Scop:

Îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor de cercetare de drept public sau de drept privat, prin susținerea și dezvoltarea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, precum și al capacității de transfer a unor rezultate aplicabile.

Obiectivele programului:
  • susținerea planurilor de dezvoltare instituțională în vederea creșterii performanțelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor și colectivelor de cercetare;
  • reducerea gradului de fragmentare a sistemului național de cercetare-dezvoltare, prin stimularea constituirii de consorții CDI, a fuziunii voluntare a organizațiilor de cercetare și a trecerii voluntare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea instituțiilor de învățământ superior de stat;
  • crearea de consorții între infrastructurile similare sau complementare, capabile să ofere pachete integrate de servicii de cercetare;
  • susținerea competențelor naționale din instituții de cercetare în domeniile de specializare inteligentă;
  • dezvoltarea capacității proprii a organizațiilor de cercetare în următoarele direcții: valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezultatelor de cercetare; acordarea de asistență tehnică și de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare; inițierea și dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public și privat; creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan internațional; adoptarea de practici specifice științei deschise;
  • aducerea de valoare adăugată în sistemul național CDI și integrarea organizațiilor de cercetare românești în Spațiul european de cercetare (ERA) și/sau Spațiul european al învățământului superior (EHEA);
  • concentrarea și utilizarea în comun a resurselor CDI (infrastructură, resurse umane).
Instrumentele de finanțare devin active la momentul lansării competițiilor.
  • Proiecte de stimulare a integrării voluntare a organizațiilor de cercetare
https://uefiscdi.gov.ro/pncdi-iv-program-3
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2469, O: 116]