PNCDI IV - Program 5.5 - Infrastructuri de Cercetare (parțial)

Scop:

Dezvoltarea integrată și utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare.

Obiectivele programului:
 • creșterea accesului la infrastructurile existente, prin stimularea cererii și creșterea gradului de utilizare, dar şi prin diversificarea ofertei de servicii științifice și tehnologice către mediul economic;
 • susținerea participării României și a entităților din România la consorții pentru infrastructuri europene de cercetare (ERIC) și proiecte ESFRI;
 • susținerea participării României și a entităților din România la dezvoltarea Cloud-ului European pentru Știința Deschisă;
 • acreditarea/certificarea unor laboratoare de testare și certificare, pentru domenii prioritare ale economiei și societății, inclusiv în sinergie național – regional;
 • finanțarea funcționării Instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN);
 • utilizarea eficientă a facilităților IOSIN prin accesul liber și asigurarea sustenabilității acestora;
 • actualizarea, dezvoltarea și utilizarea infrastructurilor de cercetare existente;
 • investiții în noi infrastructuri de cercetare, conform Roadmap-ului național.
Instrumentele de finanțare devin active la momentul lansării competițiilor.
  • Voucher (cec) de experiment
  • Participarea României și a entităților din România la dezvoltarea Cloud-ului European pentru Știință Deschisă
https://uefiscdi.gov.ro/pncdi-iv-program-5
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2315, O: 116]