Premierea rezultatelor cercetării - brevete

Scop:
Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării - inovării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.
1.000.000
RON
210.053
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Lista 1 - cereri premiere depuse (14 iunie 2019, ora 11.00)
În perioada 04 - 14 iunie 2019, ora 11.00, au fost depuse 48 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Brevete. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 255.000 lei. Plata, cu încadrarea în bugetul competiţiei 2019 de 1.000.000 lei, se face în ordinea depunerii cererilor de premiere, după validarea de către UEFISCDI a informaţiilor cuprinse în cereri.
• Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 335/21.05.2019)

• Cererea de premiere
(se completează în platforma de depunere on-line,  www.uefiscdi-direct.ro. Cererea de premiere completată se tipăreşte, se semnează de autori, se scanează în format.pdf şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro).


Informaţii utile:

Cererile de premiere se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro;

Platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro este disponibilă din data de 4 iunie 2019;

Copia după toate paginile brevetului de invenţie se va încărca în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line;

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2019 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 15 noiembrie 2019, ora 16:00;

Se evaluează doar cererile de premiere care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
Persoane de contact:
Lioara DOBROIU 90
Lioara Dobroiu
Coordonator competiţie
Telefon:
+40 21 308 05 30
Fax:
+40 21 311 59 92
lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
21 May 2019

Competiţie deschisă - Premierea rezultatelor cercetării - Brevete

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) a aprobat, prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 335/21.05.2019, lansarea competiție...

30 Mar 2018

Competiţie deschisă - Premierea rezultatelor cercetării - Brevete

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiția

11 Oct 2017

Competiţie deschisă – Premierea rezultatelor cercetării – brevete

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane a fost lansată competiția

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6715, O: 557]