Programul "Active and Assisted Living" AAL

Acronim: AAL
Finanţator: Comisia Europeană, Statele membre in Programul AAL
Perioada de implementare: 2014-2020


Obiective:
 • crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
 • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
 • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale 
 • sinergia cu alte programe şi iniţiative europene.

State partenere şi asociate:
 • Austria - Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology/Austrian Research Promotion Agency (www.ffg.at)
 • Belgia - The Brussels Institute for Research and Innovation, Innoviris (www.innoviris.be)
 • Belgia - The Agency for Innovation by Science and Technology IWT (www.iwt.be)
 • Canada - Canadian Institutes of Health Research (www.cihr-irsc.gc.ca)
 • Cipru - Research Promotion Foundation (www.research org.cy)
 • Danemarca - Innovationfonden (www.innovationsfonden.dk)
 • Elveţia - Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER/State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI/International Cooperation in Research and Innovation (www.sbfi.admin.ch)
 • Finlanda - TEKES (www.tekes.fi)
 • Franţa - Agence Nationale de la Recherche (www.agence-nationale-recherche.fr)
 • Germania - VDI/VDE Innovation . Technik (ww.vdivde-it.de)
 • Irlanda - Enterprise Ireland (www.enterprise-ireland.com)
 • Israel - Israel-Europe R&D Directorate (www.iserd.org.il)
 • Italia - Directorate General for Health Research and Innovation Ministry of Health (www.santa.it)
 • Italia - MIIUR (www.istruzione.it)
 • Luxemburg - Fonds National de la Recherche (www.fnr.lu)
 • Luxemburg - Ministry of the Economy/Luxinnovation (www.luxinnovation.lu)
 • Norvegia - Research Council of Norway, IT Funk Programme (www.itfunk.org)
 • Olanda - The Netherlands Organization for Health Research and Development (www.zonmw.nl)
 • Polonia - National Centre for Research and Development (www.ncbr.gov.pl)
 • Portugalia - Agency for Knowledge and Technology (www.fct.pt)
 • România - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (www.uefiscdi.ro)
 • Slovenia - Ministry of Public Administration (www.mju.si)
 • Spania - Ministry of Energy, Tourism and Digital Agenda MINETAD (www.minetad.gob.es)
 • Spania - National Institute of Health Carlos III (www.isciii.es)
 • Spania - Department for Social Development, Government of BISCAY ( www.bizkaia.es)
 • Suedia - VINNOVA (www.vinnova.se)
 • Ungaria - National Innovation Office ( www.nih.gov.hu)
 • Marea Britanie - Innovate UK (www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk)
 • Taiwan - Ministry of Science and Technology (www.most.gov.tw)
Apelul AAL 2020 se adresează proiectelor de colaborare inovatoare, transnaţionale şi multidisciplinare care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL (soluţii pentru o viaţă activă sau asistată, pentru informaţii şi comunicare, pentru siguranţă şi securitate).

Principalele cerinţe solicitate propunerilor de proiect:
 • să răspundă dorinţelor şi aspiraţiilor utilizatorilor finali: persoanele în vârstă, îngrijitorii acestora, instituţiile care oferă servicii de îngrijire
 • să demonstreze un traseu clar către piaţă
 • să ofere abordări inovatoare pentru desfăşurarea şi adoptarea serviciilor TIC, pentru dezvoltarea noilor produse TIC / digitale şi integrarea acestora în contextul socio-economic regional.
Proiectele pot lua în considerare o aplicabilitate a soluţiilor propuse şi la alte categorii de populaţie, de exemplu persoane aflate în pragul pensionării.

Din cauza situaţiei internaţionale create de COVID-19, Programul AAL a decis extinderea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 24 august 2020, ora 17:00 CET.
1.000.000
EUR
Fonduri alocate Ro
37
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
În cadrul Apelului AAL 2020 s-au depus 111 proiecte, dintre care 36 proiecte sunt cu participare românească:
 • 27 proiecte "collaborative projects"
 •   9 proiecte "small collaborative projects".
România este coordonator în 6 proiecte de tip "collaborative projects".
Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 24 august 2020 ora 17:00 (CET).
Termen de aprobare a listei de finanţare de către AAL General Assembly: 15 noiembrie 2020.
 • Data publicare: 3 februarie 2020
 • Data închidere: 24 august 2020 (ora 17.00 CET)
 • Fonduri totale: aprox. 24,13 mil. €
Depunerea propunerii de proiect se face numai de către coordonatorul proiectului, pe site-ul Programului AAL (http://ems.aal-europe.eu).

Instituţiile care aplică pentru finanţare trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate la nivel european şi naţional menţionate în Ghidul Aplicantului.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Durata de finanţare a proiectelor:
 • proiecte tradiţionale ("collaborative projects"): 12 - 30 luni
 • proiecte mici ("small collaborative projects"): 6 - 9 luni
Propunerile depuse pentru proiectele tradiţionale ("collaborative projects") trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 - Work Programme 2016-2017/General Annexes).

Bugetul naţional alocat pentru proiectele mici este de max. 200.000 €, acordat în interiorul bugetului total al Apelului de 1 mil. €.

Organizaţiile de finanţare care participă în cadrul Apelului AAL 2020 sunt următoarele:

Tema: Healthy ageing with the support of digital solutions

Apelul AAL 2020 îşi propune să ofere soluţii din domeniul TIC care să contribuie la:

 • susţinerea sau îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă de-a lungul procesului de îmbătrânire
 • îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de îngrijitorii formali şi informali şi de sistemele de asistenţă socială
 • integrarea cu uşurinţă a acestor soluţii în mediul organizaţional al companiilor şi organizaţiilor din domeniul AAL.
Persoane de contact:
R SIMIONESCU 90
Ramona Simionescu
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 88
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.simionescu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/programul-active-and-assisted-living-aal
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5634, O: 502]