Programul "Active and Assisted Living" AAL

Acronim: AAL
Finanţator: Comisia Europeană, Statele membre in Programul AAL
Perioada de implementare: 2014-2020


Obiective:
 • crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
 • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
 • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale 
 • sinergia cu alte programe şi iniţiative europene.

State partenere şi asociate:
 • Austria - Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology/Austrian Research Promotion Agency (www.ffg.at)
 • Belgia - The Brussels Institute for Research and Innovation, Innoviris (www.innoviris.be)
 • Belgia - The Agency for Innovation by Science and Technology IWT (www.iwt.be)
 • Cipru - Research Promotion Foundation (www.research org.cy)
 • Danemarca - Innovationfonden (www.innovationsfonden.dk)
 • Elveţia - Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER/State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI/International Cooperation in Research and Innovation (www.sbfi.admin.ch)
 • Finlanda - TEKES (www.tekes.fi)
 • Franţa - Agence Nationale de la Recherche (www.agence-nationale-recherche.fr)
 • Germania - VDI/VDE Innovation . Technik (ww.vdivde-it.de)
 • Irlanda - Enterprise Ireland (www.enterprise-ireland.com)
 • Israel - Israel-Europe R&D Directorate (www.iserd.org.il)
 • Italia - Directorate General for Health Research and Innovation Ministry of Health (www.santa.it)
 • Italia - MIIUR (www.istruzione.it)
 • Luxemburg - Fonds National de la Recherche (www.fnr.lu)
 • Luxemburg - Ministry of the Economy/Luxinnovation (www.luxinnovation.lu)
 • Norvegia - Research Council of Norway, IT Funk Programme (www.itfunk.org)
 • Olanda - The Netherlands Organization for Health Research and Development (www.zonmw.nl)
 • Polonia - National Centre for Research and Development (www.ncbr.gov.pl)
 • Portugalia - Agency for Knowledge and Technology (www.fct.pt)
 • România - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (www.uefiscdi.ro)
 • Slovenia - Ministry of Public Administration (www.mju.si)
 • Spania - Ministry of Energy, Tourism and Digital Agenda MINETAD (www.minetad.gob.es)
 • Spania - National Institute of Health Carlos III (www.isciii.es)
 • Spania - Department for Social Development, Government of BISCAY ( www.bizkaia.es)
 • Suedia - VINNOVA (www.vinnova.se)
 • Ungaria - National Innovation Office ( www.nih.gov.hu)
 • Marea Britanie - Innovate UK (www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk)
Apelul AAL 2019 se adresează propunerilor transnaţionale care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL. Acest Apel continuă experienţa pozitivă a apelului din 2018, prezentând caracteristici similare cu acesta.


Principalele cerinţe solicitate propunerilor de proiect:
 • implicarea puternică a utilizatorilor finali, în special a celor secundari şi terţiari (definiţi cf. Text Apel) şi a altor parteneri importanţi (furnizori, finanţatori) în elaborarea soluţiilor propuse
 • orientarea spre cerinţele pieţei
 • participarea semnificativă a întreprinderilor şi a altor parteneri de afaceri (în special a IMM-urilor)
 • asigurarea unei dimensiuni europene/internaţionale.
1.000.000
EUR
Fonduri alocate Ro
36
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
În cadrul Apelului AAL 2019 s-au depus 82 de proiecte, dintre care 36 de proiecte sunt cu participare românească:
 • 25 proiecte "collaborative projects"
 • 11 proiecte "small collaborative projects".
România este coordonator în 7 proiecte:
 • 6 proiecte "collaborative projects"
 • 1 proiect "small collaborative projects".
În urma etapei de evaluare si reconfigurare, AAL CMU a propus pentru finanţare următoarele 6 proiecte de tip "collaborative projects"cu parteneri români:

1. DIANA (aal-2019-6-150-CP)
 •     SC BluePoint Consulting SRL.
2. iCan (aal-2019-6-182-CP)
 •     Fundaţia Ana Aslan International
 •     SC SingularLogic Romania Computer Application SRL
3. H2HCare (aal-2019-6-128-CP)
 •     Universitatea Tehnică Cluj-Napoca - coordonator
4. T4ME2 (aal-2019-6-116-CP)
 •      SC BEIA Consult International SRL  

5. ACESO (aal-2019-6-137-CP)

 •     SC Centrul IT pentru Ştiinţă şi Tehnologie (CITST) SRL - coordonator 
 •     SC LS DintiiMei SRL

6. ReMember-Me (aal-2019-6-188-CP)

 •     Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 
 •     Fundaţia Ana Aslan International           
Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 24 mai 2019, ora 5PM (CET).
Termen de aprobare a listei de finanţare de către AAL General Assembly: octombrie 2019

 • Data publicare: 4 februarie 2019
 • Data închidere: 24 mai 2019 (ora 17.00 CET)
 • Fonduri totale: aprox. 27,75 mil. €
Depunerea propunerii de proiect se face numai de către coordonatorul proiectului, pe site-ul Programului AAL.

Instituţiile care aplică pentru finanţare trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate la nivel european şi naţional menţionate în Ghidul Aplicantului.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Durata de finanţare a proiectelor:
 • proiecte tradiţionale ("collaborative projects"): 18 - 36 luni
 • proiecte mici ("small collaborative projects"): 6 - 9 luni
Propunerile depuse pentru proiectele tradiţionale ("collaborative projects") trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 - Work Programme 2016-2017/General Annexes).

Bugetul naţional alocat pentru proiectele mici este de max. 200.000 €, acordat în interiorul bugetului total al Apelului de 1 mil. €.

Organizaţiile de finanţare care participă în cadrul Apelului AAL 2019 sunt următoarele:

Tema: Sustainable smart solutions for ageing well

Apelul AAL 2019 îşi propune să ofere soluţii din domeniul TIC care să contribuie la:

 • susţinerea sau îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă de-a lungul procesului de îmbătrânire
 • îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de îngrijitorii formali şi informali şi de sistemele de asistenţă socială
 • integrarea cu uşurinţă a acestor soluţii în mediul organizaţional al companiilor şi organizaţiilor din domeniul AAL.
Persoane de contact:
R SIMIONESCU 90
Ramona Simionescu
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 88
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.simionescu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/programul-active-and-assisted-living-aal
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.48, O: 503]