Proiecte complexe de cercetare de frontieră

Scop:
Susținerea și promovarea cercetării științifice avansate, multi-, inter- și trans-disciplinare, și a progreselor substanțiale la frontierele cunoașterii, precum și încurajarea de noi metode și tehnici, inclusiv abordări și investigații neconvenționale la interfața dintre disciplinele deja consacrate.
Identificator competiţie: PN-III-P4-IDPCCF-2016
164.685.000
RON
35.837.000
EUR
Fonduri totale
177
Proiecte depuse
20
Proiecte finanţate
Informare 23 februarie 2022

Deschiderea financiară, aferentă anului 2022, pentru contractele în derulare, se va putea realiza după momentul aprobării deschiderii financiare de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).Informare 23 martie 2020

În data de 23 martie 2020, MEC a transferat catre UEFISCDI un buget de 95.287.238 lei, prima tranșă aferentă anului 2020 pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare.
Tot astăzi, UEFISCDI a inițiat plata către Contractori. Efectuarea tuturor plăților se va realiza în cel mai scurt timp posibil.Până la data de 23.12.2019 pentru proiectele PCCF 2016 au fost efectuate plăţi reprezentând 100% din valoarea decontată pentru anul 2019.In data de 10.05.2019 a fost primită, de la MCI, prima tranşă de bani aferentă anului 2019, pentru proiectele aflate în implementare la nivelul PNCDI III.
Astfel, a fost iniţiat procesul de plată, tranşa I, către contractori. Pe măsura efectuării plăţilor contractorii vor fi notificaţi.
Paginile web ale proiectelor aflate în derulare sunt disponibile aici.
DECONTARE

2022
Pachet documente necesar decontării - 2022
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă. Documentele de raportare generate de platformă, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, Bucureşti.

2021
Pachet documente necesar decontării - 2021
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platformă, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2021.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.

2020
Documentele de raportare aferente etapei 2020 se vor completa on-line, in platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC..
Documentele de raportare generate de platforma, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2020.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.

2019
Documentele de raportare aferente etapei 2019 se vor completa on-line, in platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC
Forma tiparita documentelor de raportare, generata automat de platforma pe baza informatiilor introduse de directorul de proiect si validate de ofiterul de proiect al UEFISCDI, se va transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, pana cel tarziu 05 decembrie 2019.

2018
Documentele de raportare aferente etapei 2018 se vor completa on-line, in platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC. .
Forma tiparita documentelor de raportare, generata automat de platforma pe baza informatiilor introduse de directorul de proiect si validate de ofiterul de proiect al UEFISCDI, se va transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, pana cel tarziu 05 decembrie 2018.

Notificarea pentru invocarea unilaterala a Stării de Forță Majoră este disponibilă aici.

DESCHIDERE FINANCIARĂ

Deschiderea financiară pentru anul 2021 reprezintă valoarea contractată, conform bugetului din contract sau ultimul act adițional semnat.
Deschiderea financiară pentru anul 2020 reprezintă valoarea contractată, conform bugetului din contract sau ultimul act adițional semnat.
Deschiderea financiară pentru anul 2019 reprezintă valoarea contractată, conform bugetului din contract sau ultimul act adițional semnat.

CONTRACTARE

Prin Ordinul MCI nr. 831/02.10.2018 a fost aprobată, modificarea bugetului competiției 2016 pentru Programul 4 - Cercetare Fundamentală și de Frontieră - “Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră – tip PCCF”.
Astfel, prin adresa MCI cu  nr. 11904/10.10.2018 proiectele aflate pe listele de rezervă sunt aprobate la finanțare.

Listele propunerilor de proiecte aprobate la finanțare:

Note:
Bugetul alocat în anul 2018 pentru implementarea proiectelor PCCF competiția 2016 este în valoare de 5.306.241 lei.
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pe baza informatiilor introduse de contractor și validate de ofițerul de proiect al UEFISCDI, și va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 6, camera 617, sector 1, București pana vineri, 19 octombrie 2018.

Persoane contact:
Științele vieții - Simina Smarandache, tel. 021-3080515, e-mail: simina.smarandache@uefiscdi.ro 
Știinte exacte și Inginerie - Laura Badea, tel: 021-3080524, e-mail: laura.badea@uefiscdi.ro
Științe Sociale și Umaniste – Mihaela Frățilă, tel: 021-3080532, e-mail: mihaela.fratila@uefiscdi.ro

Pachet complet al documentelor necesare contractării:

Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma EVoC

Anexe Contract de finanțare:
Rezultatele competiției Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră – PCCF 2016 (proiecte acceptate la finanțare) au fost aprobate de către MCI și transmise prin adresa nr. 10855/14.06.2018.

Listele propunerilor de proiecte aprobate la finanțare:
Note:

Bugetul alocat în anul 2018 pentru implementarea Proiectelor Complexe de Cercetare de Frontieră (PCCF) Competiția 2016 este în valoare de 14.941.097 lei (aproximativ 18,72 % din bugetul competiției).

În vederea negocierii bugetului proiectelor acceptate la finanțare, directorii de proiecte trebuie sa transmită, în perioada 18 - 22 iunie 2018, către Autoritatea Contractantă - UEFISCDI, structura bugetară (Deviz antecalcul) pentru cele max. 48 de luni de derulare a proiectului (2018 – 6 luni, 2019 – 12 luni, 2020 – 12 luni, 2021 – 12 luni, 2022 – 6 luni ).

Bugetul total contractat, în urma negocierii, nu poate depăşi bugetul solicitat şi trebuie să respecte încadrările pe categoriile de cheltuieli prevăzute în cererea de finanţare.

Persoane contact:
Științele vieții - Simina Smarandache, tel. 021-3080515, e-mail: simina.smarandache@uefiscdi.ro 
Știinte exacte și Inginerie - Laura Badea, tel: 021-3080524, e-mail: laura.badea@uefiscdi.ro
Științe Sociale și Umaniste – Mihaela Frățilă, tel: 021-3080532, e-mail: mihaela.fratila@uefiscdi.ro

Contestaţii depuse privind rezultatele preliminare - Etapa II

Contestaţii depuse privind rezultatele preliminare - Etapa I

Rezultate preliminare evaluare Etapa II - PCCF 2016:
Contestațiile se pot transmite în perioada 20 - 26 Martie 2018 prin e-mail la adresa proiectePCCF@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021.311.5992 sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, București.
Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră nonconforme cu precizările din pachetul de informatii. Contestatiile nu pot avea ca obiect calificativul, punctajul și comentariile asociate criteriilor de evaluare.

Contestațiile se pot transmite în perioada 30 mai – 8 iunie 2017 prin e-mail la adresa proiectePCCF@uefiscdi.ro , prin fax la nr.021.311.5992, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, București.
Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră nonconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect calificativul și comentariile asociate fiecărui criteriu.

Informare 06.08.2018

Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiție Proiecte Complexe de Cercetare Frontieră - se găsește aici.

Informare 24.05.2018

În data de 25 aprilie.2018 a fost transmisă MCI propunerea de finanțare, aprobată de CNCS în ședința din 23 aprilie 2018.

Prezentarea procesului de evaluare - 25.04.2018

Informare 02.04.2018

S-au afișat Listele cu rezultatele finale evaluare Etapa II - PCCF 2016.

Prezentarea procesului de evaluare - 02.04.2018

Informare 27.03.2018

În urma publicării Listei cu rezultatele preliminare, Etapa II, au fost înregistrate la UEFISCDI, în perioada 20 – 26 martie 2018, 9 contestații.

Prezentarea procesului de evaluare - 26.03.2018

Informare 19.03.2018

S-au afișat Listele cu rezultatele preliminare evaluare Etapa II - PCCF 2016.

Informare 15.03.2018

Ședintele de evaluare în panel au fost programate a se desfășura în perioada 26 februarie - 16 martie 2018.

Informare 27.02.2018

După finalizarea celor 310 fișe de evaluare individuală, evaluatorii au avut acces la punctajele si comentariile celorlalți evaluatori. Acestia și-au putut ajusta punctajele și comentariile dacă au considerat necesar.
Fişa concatenată, pentru toate cele 62 proiecte, poate fi vizualizată în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Directorii de proiect pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data anunțării, pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fișa de evaluare. Pentru un număr de 4 proiecte perioada pentru Rebuttal nu a expirat.

Pană în acest moment, au fost finalizate Rapoartele intermediare pentru 45 proiecte .

Ședintele de evaluare în panel au loc în perioada 26 februarie - 9 martie 2018.

Informare 21.02.2018

După finalizarea celor 310 fișe de evaluare individuală, evaluatorii au avut acces la punctajele si comentariile celorlalți evaluatori. Acestia și-au putut ajusta punctajele și comentariile dacă au considerat necesar.
Fişa concatenată, pentru toate cele 62 proiecte, poate fi vizualizată în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Directorii de proiect pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data anunțării, pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fișa de evaluare. Pentru un număr de 16 proiecte perioada pentru Rebuttal nu a expirat.

Pană în acest moment, au fost finalizate Rapoartele intermediare pentru 34 proiecte .

Ședintele de evaluare în panel vor avea loc în perioada 26 februarie - 9 martie 2018.


Informare 13.02.2018

În urma sesiunilor de alocare au fost alocate si finalizate în etapa individuală toate cele 310 fişe necesare.
În aceasta etapă, după finalizarea evaluarile individuale, evaluatorii au acces la punctajele si comentariile celorlalți evaluatori. Acestia isi pot ajusta punctajele și comentariile dacă consideră necesar.
Ulterior, fişa concatenată poate fi vizualizată în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Pană în acest moment 45 directori (din totalul de 62) au putut răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data anunțării, pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fișa de evaluare.
Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 06.02.2018

În urma sesiunilor de alocare au fost alocate si finalizate în etapa individuală toate cele 310 fişe necesare.

În aceasta etapă, după finalizarea evaluarile individuale, evaluatorii au acces la punctajele si comentariile celorlalți evaluatori. Acestia isi pot ajusta punctajele și comentariile dacă consideră necesar.

Ulterior, fişa concatenată poate fi vizualizată în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Pana in acest moment 44 directori (din totalul de 62) au putut răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data anunțării, pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fișa de evaluare.
Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 23.01.2018

În urma sesiunilor de alocare au fost alocate toate cele 310 fişe necesare, din care 300 (97 %)  au fost finalizate în etapa individuală.

Pentru 40 de proiecte (din totalul de 62), Fişa concatenată poate fi vizualizată în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Directorii acestor proiecte pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data anunțării, pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fișa de evaluare.
Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

În data de 18 ianuarie 2018 MCI a trimis către UEFISCDI Lista 8 cu 43 evaluatori aprobaţi.

Informare 17.01.2018

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe necesare, au fost alocate 301 (97%), din care 291 au fost finalizate în etapa individuală.

Pentru 31 de proiecte (din totalul de 62), Fişa concatenată poate fi vizualizată în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Directorii acestor proiecte pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data anunțării, pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fișa de evaluare.
Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

UEFISCDI și CNCS au trimis spre aprobare către Ministerul Cercetării și Inovării Lista 8 cu 43 potenţiali evaluatori.

Informare 10.01.2018

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe necesare, au fost alocate 301 (97%), din care 270 au fost finalizate în etapa individuală.

Pentru 28 de proiecte (din totalul de 62),  Fişa concatenată poate fi vizualizată în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro. Directorii acestor proiecte pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data anunțării, pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fișa de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 08.01.2018

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 289 fişe individuale (93,2%), din care 269 au fost finalizate. Toate cele 62 proiecte au până în prezent cel puţin o alocare și 51 proiecte au toate cele 5 fișe necesare alocate.

În data de 21 Decembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către Ministerul Cercetării și Inovării Lista 7 cu 48 potenţiali evaluatori, validați de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS).

În data de 27 decembrie 2017 MCI a trimis către UEFISCDI Lista 7 cu 48 evaluatori aprobaţi.

Informare 20.12.2017

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 262 fişe individuale (84,5%), din care 257 au fost finalizate. 59 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare și 45 proiecte au toate cele 5 fișe necesare alocate.

În data de 15 Decembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către Ministerul Cercetării și Inovării Lista 6 cu 12 potenţiali evaluatori, validați de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS).

În data de 19 decembrie 2017 MCI a trimis către UEFISCDI Lista 6 cu 12 evaluatori aprobaţi.

Informare 14.12.2017

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 259 fişe individuale (83,5%), din care 240 au fost finalizate. 59 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare și 44 proiecte au toate cele 5 fișe necesare alocate.

Informare 7.12.2017

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 254 fişe individuale (82%), din care 214 au fost finalizate. 58 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare și 43 proiecte au toate cele 5 fișe necesare alocate.

În data de 7 decembrie 2017 MCI a trimis către UEFISCDI Lista 5 cu 11 evaluatori aprobaţi.

Informare 5.12.2017

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 248 fişe individuale (80%), din care 212 au fost finalizate. 58 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare și 38 proiecte au toate cele 5 fișe necesare alocate.

În data de 5 decembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către Ministerul Cercetării și Inovării Lista 5 cu 11 potenţiali evaluatori, validați de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS).

În data de 4 decembrie 2017 MCI a trimis către UEFISCDI Lista 4 cu 11 evaluatori aprobaţi.

Informare 29.11.2017

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 231 fişe individuale (74,5%), din care 197 au fost finalizate. 58 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare și 33 proiecte au toate cele 5 fișe necesare alocate.

În data de 29 noiembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către Ministerul Cercetării și Inovării Lista 4 cu 11 potenţiali evaluatori, validați de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS).

În data de 28 noiembrie 2017 MCI a trimis către UEFISCDI  Lista 3 cu 16 evaluatori aprobaţi.

Informare 27.11.2017

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 214 fişe individuale (69%), din care 170 au fost finalizate. 56 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare și 29 proiecte au toate cele 5 fișe necesare alocate.

Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 24.11.2017

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 214 fişe individuale (69%), din care 120 au fost finalizate. 56 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare și 29 proiecte au toate cele 5 fișe necesare alocate.

Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 22.11.2017

În urma sesiunilor de alocare si a refuzurilor înregistrate, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 212 fişe individuale (68%), din care 98 au fost finalizate. 56 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare și 27 proiecte au toate cele 5 fișe necesare alocate.

În data de 22 noiembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către Ministerul Cercetării și Inovării Lista 3 cu 16 potenţiali evaluatori, validați de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS).

Informare 20.11.2017

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 217 fişe individuale, din care 71 au fost finalizate. 56 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare.

Informare 17.11.2017

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 215 fişe individuale, din care 46 au fost finalizate. 56 proiecte (din totalul de 62) au până în prezent cel puţin o alocare.

Informare 15.11.2017

În data de 15 noiembrie 2017 MCI a trimis către UEFISCDI  Lista 2 cu 8 evaluatori aprobaţi.

Informare 14.11.2017

În data de 14 noiembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către Ministerul Cercetării și Inovării  Lista 2 cu 8 potenţiali evaluatori, validați de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS).
În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 206 fişe individuale, din care 28 au fost finalizate. 54 proiecte au până în prezent cel puţin o alocare.
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 10.11.2017

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 310 fişe individuale necesare, au fost alocate 180 fişe individuale (aprox. 58%), 54 proiecte au până în prezent cel puţin o alocare.
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 09.11.2017

Procesul de evaluare Etapa II a fost iniţiat.

În data de 7 noiembrie 2017 MCI a aprobat Lista 1 cu 91 evaluatori.

Informare 01.11.2017

În data de 1.11.2017, UEFISCDI a retransmis catre MCI o lista de 91 potenţiali evaluatori, refăcută conform solicitarii MCI (încarcarea în platforma www.brainmap.ro a unei Letter of employment).

Informare 05.10.2017

În data de 05 octombrie 2017 MCI a trimis către UEFISCDI Lista 1 cu 63 evaluatori aprobaţi.

Informare 04.10.2017

În data de 03 octombrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) Lista 1 cu 63 potenţiali evaluatori, validați de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS). UEFISCDI va iniţia procesul de evaluare - Etapa II imediat ce primește lista aprobată.

Informare 22.09.2017

Propunerile de proiecte primite în Etapa II de depunere au fost verificate de către personalul UEFISCDI, pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate au fost îndeplinite.

Informare 15.09.2017

Până la data de 15 septembrie 2017 ora 16.00 s-au înregistrat în platforma de depunere on-line, cu status "finalizat", 62 cereri de finanţare - PCCF 2016-Etapa II.

Informare 26.06.2017

S-a afișat Lista cu rezultatele finale evaluare Etapa I - PCCF 2016.

Informare 9.06.2017

În urma publicării Listei cu rezultatele preliminare, Etapa I, au fost înregistrate la UEFISCDI, în perioada 30 mai – 8 iunie 2017, 10 contestații.

Informare 29.05.2017

S-a afișat Lista cu rezultatele preliminare evaluare Etapa I - PCCF 2016.

Informare 28.04.2017

S-au finalizat de către evaluatori toate cele 174 Rapoarte intermediare de evaluare.

Informare 24.04.2017

S-au finalizat de către evaluatori 170 Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot (din 174).

Informare 18.04.2017

S-au finalizat de către evaluatori 162 Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot (din 174).

Informare 10.04.2017

S-a primit Răspunsul aplicantului pentru 121 proiecte. S-au finalizat, de către evaluatori, 152 Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot.

Informare 03.04.2017


Pentru toate proiectele (174) s-a pus la dispoziția directorilor de proiecte Fișa de evaluare concatenată. S-a primit Răspunsul aplicantului pentru 118 proiecte. S-au finalizat, de către evaluatori, 127 Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot.

Informare 28.03.2017

Pentru 170 proiecte (din totalul de174) s-a pus la dispoziția directorilor de proiecte Fișa de evaluare concatenată. S-a primit Răspunsul aplicantului pentru 118 proiecte, din care s-au finalizat de către evaluatori 109 Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot.

Informare 22.03.2017

Toate cele 522 fișe individuale necesare au fost finalizate.

Pentru 170 proiecte (din totalul de174) s-a pus la dispoziția directorilor de proiecte Fișa de evaluare concatenată. S-a primit Răspunsul aplicantului pentru 112 proiecte, din care s-au finalizat de către evaluatori 87 Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot.

Vă vom ține la curent cu evoluția procesului de evaluare.

Informare 17.03.2017


Din cele 522 fişe individuale necesare au fost finalizate 520 (aprox. 99.6%).
Pentru 166 proiecte (din totalul de174) s-a pus la dispoziţia directorilor de proiecte Fişa de evaluare concatenată. S-a primit Răspunsul aplicantului pentru 111 proiecte, din care s-au finalizat de către evaluatori 69 Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot.

Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 10.03.2017

Din cele 522 fişe individuale necesare au fost finalizate 520 (aprox. 99.6%).
Pentru 164 proiecte (din totalul de174) s-a pus la dispoziţia directorilor de proiecte Fişa de evaluare concatenată . S-a primit Răspunsul aplicantului pentru 111 proiecte, din care s-au finalizat de către evaluatori 15 Rapoarte intermediare de evaluare, inclusiv vot.

Vă vom şine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 23.02.2017

Din totalul de 174 proiecte eligibile, s-au mai finalizat 23 proiecte în Etapa I de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Fişa concatenată, în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro,. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 2 martie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fişa de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 22.02.2017

Din cele 522 fişe individuale necesare au fost finalizate 516 (aprox. 98.8%).

Din totalul de 174 proiecte eligibile, s-au mai finalizat 19 proiecte în Etapa I de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Fişa concatenată, în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro,. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 27 februarie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fişa de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 16.02.2017

Din totalul de 174 proiecte eligibile, s-au mai finalizat 41 proiecte în Etapa I de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Fişa concatenată, în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro,. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 22 februarie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fişa de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 13.02.2017

Din cele 522 fişe individuale necesare au fost finalizate 513 (aprox. 98.3%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 10.02.2017

Din totalul de 174 proiecte eligibile, s-au finalizat 81 proiecte în Etapa I de evaluare individuală. Directorii acestor proiecte pot vizualiza Fişa concatenată, în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro,. Aceştia pot răspunde, argumentat, în termen de 5 zile lucrătoare (până pe 17 februarie 2017), pe fiecare criteriu în parte, la observaţiile critice existente în fiţa de evaluare.

Pe măsură ce evaluarea se finalizează şi pentru alte proiecte, directorii vor fi anunţaţi.

Informare 08.02.2017

În urma sesiunilor de alocare/realocare, toate cele 522 fişe individuale necesare au fost alocate, din care au fost finalizate 511 (aprox. 97.8%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 03.02.2017

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 522 fişe individuale necesare, au fost alocate 519 fişe individuale, din care au fost finalizate 489 (aprox. 93.6%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 25.01.2017

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 522 fişe individuale necesare, au fost alocate 499 fişe individuale, din care au fost finalizate 484 (aprox. 92%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 13.01.2017

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 522 fişe individuale necesare, au fost alocate 490 fişe individuale, din care au fost finalizate 438 (aprox. 84%).
Vă vom şine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 06.01.2017

În 29 decembrie 2016 şi 04.01.2017 ANCSI a trimis către UEFISCDI lista 8 cu 54 respectiv 45 evaluatori aprobaţi.

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 522 fişe individuale necesare, au fost alocate 439 fişe individuale, din care au fost finalizate 386 (aprox. 74%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 21.12.2016

În data de 21 decembrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare catre ANCSI lista 8 cu 137 potenţiali evaluatori.

Informare 20.12.2016

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 522 fişe individuale necesare, au fost alocate 403 fişe individuale, din care au fost finalizate 346 (aprox. 66%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 16.12.2016

În data de 16 decembrie 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI lista 7cu 22 evaluatori aprobaţi.

Informare 13.12.2016

În data de 13 decembrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI lista 7 cu 33 potenţiali evaluatori.
În data de 13 decembrie 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI lista 6 cu 31 evaluatori aprobaţi.

Informare 08.12.2016

În data de 08 decembrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI lista 6 cu 36 potenţiali evaluatori.

În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 522 fişe individuale necesare, au fost alocate 362 fişe individuale, din care au fost finalizate 338 (aprox. 65%).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia procesului de evaluare.

Informare 31.10.2016

În data de 28 octombrie 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI lista 5 cu 5 evaluatori aprobaţi.

Informare 25.10.2016

În data de 25 octombrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI lista 5 cu 6 potenţiali evaluatori.
În urma sesiunilor de alocare/realocare 151 proiecte au până în prezent cel puţin o alocare.

Informare 14.10.2016

În data de 13 octombrie 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI lista 4 cu 15 evaluatori aprobaţi.
Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 21 septembrie 2016. În urma sesiunilor de alocare 134 proiecte au până în prezent cel puţin o alocare.

Informare 05.10.2016

În data de 05 octombrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI lista 4 cu 20 potenţiali evaluatori.

Informare 29.09.2016

În data de 29 septembrie 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI lista 3 cu 16 evaluatori aprobaţi.

Informare 28.09.2016

În data de 28 septembrie 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI lista 2 cu 31 evaluatori aprobaţi.

Informare 22.09.2016

În data de 22 septembrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI lista 3 cu 23 potenţiali evaluatori.

Informare 16.09.2016

În data de 16 septembrie 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI lista 2 cu 38 potenţiali evaluatori.

Informare 14.09.2016

În data de 14 septembrie 2016 ANCSI a trimis către UEFISCDI lista 1 cu 28 evaluatori aprobaţi.

Informare 19.08.2016

În data de 19 august 2016, UEFISCDI a trimis spre aprobare către ANCSI (conform HG 1.244/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare) lista 1 cu 45 potenţiali evaluatori. UEFISCDI va iniţia procesul de evaluare imediat ce primeste listele aprobate

Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilităţii PCCF 2016 - Etapa II

Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilităţii PCCF 2016 - Etapa I


Contestaţii privind procesul de verificare a eligibilităţii PCCF 2016

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa proiectePCCF@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 21 - 27 Iulie 2016. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect. Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.


Rezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii PCCF 2016

*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 27 iulie 2016, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile


Pachet de informaţii şi proces depunere
Etapa I
        Secţiunea B - Erată
        Secţiunea B: Descrierea proiectului de cercetare şi a profilului ştiintific al directorului de proiect şi al coordonatorilor echipelor partenere
        (cuprinde secţiunile B1, B2 şi B3 - acest document integrat va fi transmis spre evaluare. Acesta se completează doar în limba engleză, se salvează în format .pdf textual, se încarcă pe platforma de depunere on-line)
Notă: Secţiunile B2 şi B3 ale aplicaţiei vor fi publice. Acestea vor fi încărcate în platforma de depunere, atât sub forma a 2 fişiere .pdf separate cât şi ca parte integrantă a cererii de finanţare - Etapa I

Etapa II

Secţiunea B: Profilul ştiinţific al directorului de proiect şi al coordonatorilor echipelor partenere (se completează doar dacă există informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în secţiunile B2 şi B3 din Cererea de finanţare – Etapa I; directorul de proiect sau coordonatorii echipelor de cercetare partenere nu pot fi schimbați)).

Notă: Secţiunile B2 şi B3 actualizate ale aplicaţiei vor fi publice. Acestea vor fi încărcate în platforma de depunere, atât sub forma a 2 fişiere .pdf separate cât şi ca parte integrantă a cererii de finanţare - Etapa II

Secţiunea C: Descrierea proiectului de cercetare

Informaţii utile:

Etapa I

Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei on-line uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 15 iunie 2016;
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare - Etapa I este 15 iulie 2016, ora 16:00;
Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".      

Etapa II

Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei on-line uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

Se vor lua în calcul doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare - Etapa II este 15 septembrie 2017 ora 16.00. Data la care platforma de depunere on-line a Cererilor de finanţare Etapa II va fi disponibilă este 10 iulie 2017.   

         


În perioada 3 martie - 2 aprilie 2016 au fost primite mesaje, cu precădere, de la cercetători din universităţi şi institute de cercetare.

Mesajele sunt disponibile aici

Persoane de contact:
IrinaBitescu 90
Irina Biţescu
Coordonator program
Telefon:
+40 21 308 05 34
Fax:
+40 21 311 59 92
irina.bitescu@uefiscdi.ro
Simina SMARANDACHE 90
Simina Smarandache
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 15
Fax:
+40 21 311 59 92
simina.smarandache@uefiscdi.ro
Laura BADEA 90
Laura Badea
Responsabil Tehnic - Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 24
Fax:
+40 21 311 59 92
laura.badea@uefiscdi.ro
Știri asociate:
10 Oct 2018

Liste de rezervă Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră aprobate la finanţare - Competiţia 2016

Prin Ordinul MCI nr. 831/02.10.2018 a fost aprobată, modificarea bugetului competiției 2016 pentru Programul 4 - Cercetare Fundamentală...

14 Jun 2018

Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră acceptate la finanţare - competiţia 2016

Au fost publicate listele proiectelor acceptate la finanţare pentru competiţia Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră - 2016, din cadrul Programulu...

02 Apr 2018

Rezultate finale evaluare Etapa II - PCCF 2016

A fost finalizat procesul de evaluare, Etapa II pentru Proiectele complexe de cercetare de frontieră (PCCF) depuse în competiţia 2016.Rezultate finale evalua...

19 Mar 2018

Rezultate preliminare evaluare Etapa II - PCCF 2016

A fost finalizat procesul de evaluare, Etapa II pentru Proiectele complexe de cercetare de frontieră (PCCF) depuse în competiţia 2016.

15 Sep 2017

Lista propunerilor de proiecte depuse în Etapa II - competiție PCCF 2016

Lista propunerilor de proiecte depuse în Etapa II a competiției 2016 pentru Proiecte complexe de cerceta...

26 Jun 2017

Rezultate finale Etapa I - Proiecte complexe de cercetare de frontieră - competiţie 2016

A fost finalizat procesul de evaluare, Etapa I pentru Proiectele complexe de cercetare de ...

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-complexe-de-cercetare-de-frontiera
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4016, O: 307]