Proiecte de cercetare postdoctorală

Scop:
Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o cariera profesională independentă de cercetare în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească.
Identificator compeţitie: PN-III-P1-1.1-PD-2016
41.210.728
RON
9.157.939
EUR
Fonduri totale
947
Proiecte depuse
166
Proiecte finanţate
In data de 10.05.2019 a fost primită, de la MCI, prima tranşă de bani aferentă anului 2019, pentru proiectele aflate în implementare la nivelul PNCDI III.
Astfel, a fost iniţiat procesul de plată, tranşa I, către contractori. Pe măsura efectuării plăţilor contractorii vor fi notificaţi.

21.12.2018
Până la această dată, pentru proiectele din competiţia PD 2016 au fost efectuate plăţi în valoare de 11.087.651,9 lei, reprezentând 100% din valoarea decontată pentru anul 2018.

16.10.2018
Până la această dată, pentru proiectele din competiţia PD 2016 au fost efectuate plăţi în valoare de 9.133.347 lei, reprezentând 88,53% din valoarea contractată pentru anul 2018.
Paginile web ale proiectelor aflate în derulare sunt disponibile aici.
DECONTARE

Documentele de raportare aferente etapei 2018 se vor completa on-line, in platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC .
Forma tiparita documentelor de raportare, generata automat de platforma pe baza informatiilor introduse de directorul de proiect si validate de ofiterul de proiect al UEFISCDI, se va transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, pana cel tarziu 05 decembrie 2018.


CONTRACTARE


Prin Ordinul MCI nr. 832/02.10.2018 a fost aprobată, modificarea bugetului competiției 2016 pentru Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare - dezvoltare, Subprogramul 1.1 Resurse umane - “Proiecte de cercetare postdoctorala – tip PD”.
Astfel, prin adresa MCI cu nr. 11904/10.10.2018 proiectele aflate pe listele de rezervă sunt aprobate la finanţare.

Listele propunerilor de proiecte aprobate la finanțare:

Biologie si Ecologie
Chimie
Fizică
Matematică şi informatică
Sănătate
Științe inginereşti
Ştiinţele pământului
Ştiinţe sociale şi economice
Ştiinţe umaniste


Note:
Bugetul alocat în anul 2018 pentru implementarea proiectelor PD competiția 2016 este în valoare de 992.000 lei.

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.

Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pe baza informaţiilor introduse de contractor și validate de ofițerul de proiect al UEFISCDI, și va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 6, camera 617, sector 1, București până vineri, 19 octombrie 2018.

Persoane contact:
Biologie și ecologie - Simina Smarandache tel. 021-3080515, email: simina.smarandache@uefiscdi.ro
Chimie - Marinela Tudorache tel. 021-3080517, email: marinela.tudorache@uefiscdi.ro
Fizică - Laura Badea tel: 021-3080524, email: laura.badea@uefiscdi.ro
Matematică și Informatică - Daniela Mihai tel. 021-3080562, email: daniela.mihai@uefiscdi.ro
Sănătate - Luiza Enaru tel. 021-3080502, email: luiza.enaru@uefiscdi.ro
Științe inginerești - Daniela Mihai tel: 021-3080562, email: daniela.mihai@uefiscdi.ro
Știința materialelor - Iulia Brat tel. 021-3080533, email: iulia.brat@uefiscdi.ro
Științele pământului - Luiza Enaru tel. 021-3080502, email: luiza.enaru@uefiscdi.ro
Științele vieții aplicate, biotehnologii - Mihaela Damian tel. 021-3080502, email: mihaela.damian@uefiscdi.ro
Științe sociale și economice - Laura Badea tel. 021-3080524, email: laura.badea@uefiscdi.ro
Științe umaniste - Mihaela Damian tel. 021-3080502,email: mihaela.damian@uefiscdi.ro


Rezultatele competiției Proiecte de Cercetare Postdoctorală - 2016 (proiecte acceptate la finanțare) au fost aprobate de către MCI și transmise prin adresa nr. 10482/05.04.2018.

Listele propunerilor de proiecte acceptate la finanțare:

Biologie şi Ecologie
Chimie
Fizică
Matematică şi informatică
Sănătate
Ştiinţe inginereşti
Ştiinţa materialelor
Ştiinţele pământului
Știinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii
Ştiinţe sociale şi economice
Ştiinţe umaniste

Note:
Bugetul alocat în anul 2018 pentru implementarea Proiectelor de Cercetare Postdoctorală (PD) Competiția 2016 este în valoare de 11.500.000 lei (aproximativ 33 % din bugetul Competiției).

În vederea negocierii bugetului și contractării proiectelor acceptate la finanțare, directorii de proiecte trebuie sa transmită, în perioada 10 - 17 aprilie 2018, către Autoritatea Contractantă - UEFISCDI, structura bugetară (Deviz antecalcul) pentru cele max. 24 de luni de derulare a proiectului (2018 – 8 luni, 2019 – 12 luni și 2020 – 4 luni).

Persoane contact:
Biologie și ecologie  - Simina Smarandache tel. 021-3080515, email: simina.smarandache@uefiscdi.ro
Chimie - Marinela Tudorache tel. 021-3080517, email: marinela.tudorache@uefiscdi.ro
Fizică -  Laura Badea tel: 021-3080524, email: laura.badea@uefiscdi.ro
Matematică și Informatică - Daniela Mihai tel. 021-3080562, email: daniela.mihai@uefiscdi.ro
Sănătate - Luiza Enaru tel. 021-3080502, email: luiza.enaru@uefiscdi.ro
Științe inginerești - Daniela Mihai tel: 021-3080562, email: daniela.mihai@uefiscdi.ro
Știința materialelor - Iulia Brat tel. 021-3080533, email: iulia.brat@uefiscdi.ro
Științele pământului  - Luiza Enaru tel. 021-3080502, email: luiza.enaru@uefiscdi.ro
Științele vieții aplicate, biotehnologii - Mihaela Damian tel. 021-3080502, email: mihaela.damian@uefiscdi.ro
Științe sociale și economice - Laura Badea  tel. 021-3080524, email: laura.badea@uefiscdi.ro
Științe umaniste - Mihaela Damian tel. 021-3080502,email: mihaela.damian@uefiscdi.ro


Contractarea se face utilizând platforma on-line: www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.

Pachet complet al documentelor necesare contractării:
Contract de finanțare – se va tipări forma generată de platforma EVoC
• Anexe Contract de finanțare:

o Anexa II – Planul de realizare a proiectului – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
o Anexa III - Devizul cadru – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
o Anexa IV – Eșalonarea plăților – se va tipări forma generată de platforma EVoC;
o Anexa V – Convenția de avans – se va tipări forma generată de platforma EVoC.
  Listă rezultate preliminare - Domeniul Sănătate

  Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
  Contestaţiile se pot transmite în perioada 19 - 23 februarie 2018, prin e-mail la adresa proiectePD@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
  Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

  Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţele pământului
  Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţa materialelor

  Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
  Contestaţiile se pot transmite în perioada 16 - 22 februarie 2018, prin e-mail la adresa proiectePD@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
  Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

  Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţe Inginereşti

  Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
  Contestaţiile se pot transmite în perioada 15 - 21 februarie 2018, prin e-mail la adresa proiectePD@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
  Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

  Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinte Sociale şi Economice
  Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţe Umaniste
  Listă rezultate preliminare - Domeniul Biologie şi Ecologie

  Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
  Contestaţiile se pot transmite în perioada 12 - 16 februarie 2018, prin e-mail la adresa proiectePD@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
  Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

  Listă rezultate preliminare - Domeniul Fizică

  Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
  Contestaţiile se pot transmite în perioada 07 - 13 februarie 2018, prin e-mail la adresa proiectePD@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
  Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

  Listă rezultate preliminare - Domeniul Chimie
  Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţele vieţii aplicate şi biotehnologii
  Listă rezultate preliminare - Domeniul Matematică şi Informatică

  Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
  Contestaţiile se pot transmite în perioada 30 ianuarie - 05 februarie 2018, prin e-mail la adresa proiectePD@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
  Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
  Prezentarea procesului de evaluare - 01.03.2018

  Prezentarea procesului de evaluare şi stadiul evaluării – 08.01.2018

  Informare 30.05.2018

  Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiție Proiecte de cercetare postdoctorală - se găsește aici.

  Informare 22.05.2018

  În data de 21 mai 2018, Ministerul Cercetării şi Inovării a aprobat listele de rezervă.

  Informare 03.04.2018

  În data de 29 martie 2018, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a semnat propunerea de finanţare şi aceasta a fost transmisă către Ministerul Cercetării şi Inovării.


  Informare 26.02.2018

  Au fost finalizate comisiile de analiză contestatii şi au fost afişate rezultatele finale pentru domeniile "Fizică", "Ştiinţele pământului"; "Ştiinţe sociale şi economice"; "Ştiinte umaniste"; "Ştiinte inginereşti"; "Ştiinta materialelor" şi "Sănătate".
  In perioada 21 - 23 februarie 2018 au mai fost primite 14 contestaţii.


  Informare 21.02.2018

  Până în data de 21 februarie 2018, au fost primite 61 contestaţii. Acestea sunt analizate în detaliu de comisiile constituite de CNCS, coordonatorul ştiinţific de program.
  Pentru domeniile "Chimie", "Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii", "Matematică şi Informatică" şi "Biologie şi Ecologie" au fost finalizate comisiile de analiză contestatii şi au fost afişate rezultatele finale.

  Informare 16.02.2018

  În data de 16 februarie 2018, au fost publicate rezultate preliminare pentru domeniul Sănătate. Conform pachetului de informaţii, directorii de proiecte au posibilitatea de a transmite contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării.

  Informare 15.02.2018

  În perioada 14 - 15 februarie 2018, au fost publicate rezultate preliminare pentru domeniile Ştiinţe Inginereşti Ştiinţa materialelor şi Ştiinţele pământului. Conform pachetului de informaţii, directorii de proiecte au posibilitatea de a transmite contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării.


  Informare 09.02.2018

  În data de 09 februarie 2018, au fost publicate rezultate preliminare pentru domeniile Biologie şi Ecologie, Ştiinţe Umaniste şi Ştiinţe Sociale şi Economice. Conform pachetului de informaţii, directorii de proiecte au posibilitatea de a transmite contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării.

  Informare 07.02.2018

  În data de 06 februarie 2018, au fost publicate rezultate preliminare pentru domeniul Fizică. Conform pachetului de informaţii, directorii de proiecte au posibilitatea de a transmite contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării.
  În perioada 30 - 31 ianuarie 2018 au fost transmise ultimele 7 rapoarte iniţiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul) către directorii de proiecte în vederea transmiterii punctelor de vedere legate de evaluare.

  Informare 29.01.2018

  În data de 29 ianuarie 2018, au fost publicate rezultate preliminare pentru 3 domenii (Chimie; Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii; Matematică şi Informatică). Conform pachetului de informaţii, directorii de proiecte au posibilitatea de a transmite contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare după data publicării rezultatelor evaluării.
  În perioada 25 - 29 ianuarie 2018 au fost transmise 23 rapoarte iniţiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul) către directorii de proiecte în vederea transmiterii punctelor de vedere legate de evaluare. Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  Informare 23.01.2018
  Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru cele 940 proiecte.
  În perioada 23 ianuarie - 16 februarie 2018 se vor desfăşura şedinţele de panel.
  În perioada 18 - 22 ianuarie 2018 au fost transmise 27 rapoarte iniţiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul) către directorii de proiecte în vederea transmiterii punctelor de vedere legate de evaluare. Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  Informare 18.01.2018
  Au fost alocate toate cele 2.820 fişe individuale necesare, din care au fost finalizate 2.774 fişe (98.37% din totalul necesar).
  În perioada 10 - 17 ianuarie 2018 au fost transmise 26 rapoarte iniţiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul) către directorii de proiecte în vederea transmiterii punctelor de vedere legate de evaluare. Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.


  Informare 09.01.2018
  Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.764 fişe individuale (aprox. 98%), din care au fost finalizate 2760 fişe (97.87% din totalul necesar).
  În data de 05 ianuarie 2018, pentru 20 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 08 - 12 ianuarie 2018 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.

  Informare 15.12.2017
  În urma unor sesizări primite privind abaterile unui expert evaluator de la normele şi uzanţele deontologiei academice, CNCS şi UEFISCDI au decis următoarele:
  - Se anulează toate evaluările realizate de expertul în cauza atât pentru competiţia TE, cât şi pentru competiţia PD. Astfel, toate proiectele afectate revin în etapa de evaluare individuală, indiferent de stadiul de evaluare existent;
  - Expertul îşi pierde calitatea de evaluator pentru competiţiile organizate de CNCS/CCCDI/UEFISCDI.


  Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.763 fişe individuale (aprox. 98%), din care au fost finalizate 2.750 fişe (97% din totalul necesar).
  În perioada 8 - 13 decembrie 2017 au fost transmise 24 rapoarte iniţiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul) către directorii de proiecte în vederea transmiterii punctelor de vedere legate de evaluare. Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  Informare 06.12.2017
  În data de 05 decembrie 2017, pentru 37 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 06 - 12 decembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
  Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  Informare 04.12.2017
  În data de 29 noiembrie 2017, pentru 72 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 04 - 08 decembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
  Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  În data de 28 noiembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 7 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.

  Informare 27.11.2017
  În data de 25 noiembrie 2017, pentru 125 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 27 noiembrie - 05 decembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
  Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  În data de 24 noiembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 9 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.
  În data de 22 noiembrie 2017 si respectiv 24 noiembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 9 si respectiv 7 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

  Informare 21.11.2017
  În data de 21 noiembrie 2017, pentru 20 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 22 - 28 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
  Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  Informare 20.11.2017
  Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.700 fişe individuale (aprox. 95%), din care au fost finalizate 2.624 fişe (93% din totalul necesar).
  În data de 20 noiembrie 2017, pentru 28 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 21 - 27 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
  Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  Informare 16.11.2017
  Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.644 fişe individuale (aprox. 93%), din care au fost finalizate 2.540 fişe (90% din totalul necesar).
  În data de 16 noiembrie 2017, pentru 42 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 17 - 23 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
  Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  În data de 15 noiembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 41 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.

  Informare 14.11.2017
  Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.567 fişe individuale (aprox. 91%), din care au fost finalizate 2.509 fişe (89% din totalul necesar).
  În data de 14 noiembrie 2017, pentru 29 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 15 - 21 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
  Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  În data de 14 noiembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 41 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

  Informare 09.11.2017
  Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.549 fişe individuale (aprox. 90%), din care au fost finalizate 2.401 fişe (85% din totalul necesar).
  În data de 09 noiembrie 2017, pentru 70 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 10 noiembrie - 16 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
  Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.


  Informare 06.11.2017
  În data de 06 noiembrie 2017, pentru 407 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 07 noiembrie - 13 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
  Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

  Informare 01.11.2017
  Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.436 fişe individuale (aprox. 86%), din care au fost finalizate 2.224 fişe (79% din totalul necesar).

  Începând cu data de 6 noiembrie 2017, se vor pune la dispoziţia directorilor de proiecte rapoartele iniţiale de evaluare finalizate până în momentul respectiv, în vederea formulării punctului de vedere legat de evaluare

  Informare 27.10.2017
  În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.387 fişe individuale (aprox. 85%) din care au fost finalizate 2.095 fişe (74% din totalul necesar).
  În data de 26 octombrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 52 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.
  În data de 17 octombrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 52 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

  Informare 09.10.2017
  În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 1.923 fişe individuale (aprox. 68%) din care au fost finalizate 1.855 fişe (66% din totalul necesar).

  Informare 18.09.2017
  În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 1.815 fişe individuale (aprox. 64%) din care au fost finalizate 1.591 fişe (56% din totalul necesar).

  Informare 05.09.2017
  În data de 01 septembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 121 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.
  În data de 30 august 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 121 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

  Informare 24.08.2017
  În urma unei noi sesiuni de alocare din data de 23 august 2017, 775 proiecte au cel puțin un expert alocat, iar numărul de alocări efectuate până în prezent este de 1.460 din totalul de 2.823.

  Informare 18.08.2017
  În data de 17 august 2017, UEFISCDI a primit o nouă lista cu 199 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.

  Informare 28.07.2017
  În urma unei noi sesiuni de alocare din data de 28 iulie 2017, 647 proiecte au avut cel puțin un expert alocat, iar numărul de alocări efectuate până în prezent este de 1.007 din totalul de 2.823.

  Informare 21.07.2017
  În data de 21 iulie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 201 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

  Informare 19.07.2017
  Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 12 iulie 2017. După prima sesiune de alocare din data de 19 iulie 2017, 623 de proiecte au cel puţin un expert alocat iar numărul de alocari efectuate este de 938, din totalul de 2823.

  Informare 11.07.2017
  În data de 11 iulie 2017, UEFISCDI a primit lista cu 358 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI. Procesul de evaluare va fi iniţiat.

  Informare 23.05.2017
  Conform solicitarii MCI nr. 343 SS/10.05.2017, experţii evaluatori trebuie să încarce în platforma www.brainmap.ro şi avizul de la instituţiile de cercetare de unde provin. Astfel, aprobarea experţilor de către MCI, şi ulterior iniţierea procesului de evaluare, se vor realiza numai după primirea documentelor solicitate.


  In data de 13.04.2017, UEFISCDI a retransmis catre MCI lista de potentiali evaluatori, refacuta conform solicitarii MCI (incarcarea in platforma www.brainmap.ro a declaratiei pe propria raspundere privind etica si deontologia profesionala).

  Informare 03.04.2017

  Procesul de evaluare pentru competiţia "Proiecte de cercetare postdoctorală" 2016, va fi iniţiat după momentul aprobării de către Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) a listei de potenţiali evaluatori.

  Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii

  Lista propunerilor de proiecte eligibile
  Lista propunerilor de proiecte neeligibile

  Procesul de verificare a eligibilităţii

  Lista contestațiilor primite este disponibilă aici

  Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin email la adresa proiectePD@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etaj 3, camera 321) în perioada 25 - 31 ianuarie 2017. În contestaţie se va specifica în clar codul propunerii de proiect. Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

  Lista propunerilor de proiect depuse este disponibilă aici.

  Prin Ordinul MCI nr. 832/02.10.2018 a fost aprobată, modificarea bugetului competiției 2016 pentru Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare - dezvoltare, Subprogramul 1.1 Resurse umane - “Proiecte de cercetarepostdoctorală – tip PD”.” astfel, Pachetul de informații, ultimul paragraf de la punctul 6. Buget, se modifică și va avea următorul cuprins: "Bugetul alocat prezentei competiții, pentru întrega perioadă de derulare a proiectelor, este de maximum 41.210.728 lei."

  Modificare Pachet de informaţii (aprobat prin Adresa ANCSI nr. 4916/19.12.2016)

  Link-ul din nota existentă în Anexa 1 - Cererea de finanţare (Secţiunea B3) din Pachetul de informaţii pentru "Proiecte de Cercetare Postdoctorală" se modifică dupa cum urmează:
  Rute complementare pentru științele socio-umane:

  • ERIH Plus (categoriile Int 1 și Int 2 din evaluarea 2011):

        http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/clasificare_reviste_ERIH.pdf

  Pachet de informaţii (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9412/01.11.2016)

  Propunerea de proiect:

  Secţiunile B1 şi B3 ale aplicaţiei vor fi publice. Acestea vor fi încarcate în platforma de depunere atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi sub formă de 2 fişiere .pdf separate.

  Notă privind link-urile existente în Anexa 1 din Pachetul de informaţii

  Declaraţii (se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

  o Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect, redactată în limba română, prin care confirmă corectitudinea datelor cuprinse în versiunea electronică a cererii de finanţare. Pentru propunerile de proiecte al caror director provine din străinătate, se permite redactarea acestei declaraţii în limba engleză;
  o Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect, redactată în limba română, privind nefinanţarea din alte surse. Pentru propunerile de proiecte al căror director provine din străinătate, se permite redactarea acestei declaraţii în limba engleză;
  o Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă în limba română, (semnată de reprezentantul legal şi stampilată) prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie, asigurarea sprijinului administrativ, punerea la dispoziţia echipei de proiect a infrastructurii necesare, angajamentul de a sprijini desfăşurarea proiectului în bune condiţii şi angajarea cu normă întreagă a directorului de proiect, în condiţiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanţat;
  o Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă în limba română (semnată de reprezentantul legal şi ştampilată) privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare. Această declaraţie nu trebuie depusă de către universităţile acreditate, institutele Academiei Române şi institutele naţionale de cercetare – dezvoltare;
  o Acordul mentorului de a mentora directorul de proiect

  Fişa de evaluare

  Domenii ştiinţifice

  Calendarul competiţiei

  Presentation PD 2016


  Informaţii utile:
  • Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 21 noiembrie 2016;
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 10 ianuarie 2017, ora 16:00;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".


  În perioada consultării publice au fost primite mesaje ce provin de la cercetători/grupuri de cercetători din universități / institute de cercetare.
  Mesajele sunt disponibile aici.

  Persoane de contact:
  Daniela MIHAI 90
  Daniela Mihai
  Coordonator competiție
  Telefon:
  +40 21 308 05 62
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  daniela.mihai@uefiscdi.ro
  M TUDORACHE 90
  Marinela Tudorache
  Responsabil Tehnic - Proiecte
  Telefon:
  +40 21 308 05 17
  Fax:
  +40 21 311 59 92
  marinela.tudorache@uefiscdi.ro
  Știri asociate:
  10 Oct 2018

  Liste de rezervă Proiecte de cercetare postdoctorală aprobate la finanţare - Competiţia 2016

  Prin Ordinul MCI nr. 832/02.10.2018 a fost aprobată, modificarea bugetului competiției 2016 pentru Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de ...

  05 Apr 2018

  Proiecte de cercetare postdoctorală acceptate la finanţare - competiţia 2016

  Au fost publicate listele proiectelor acceptate la finanţare pentru competiţia Proiecte de cercetare postdoctorală - 2016, din cadrul Subprogramului 1.1 - Resurse Um...

  https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala
  Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
  Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
  Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
  [T: 0.6533, O: 561]