Proiecte de cercetare postdoctorală

Scop:
Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o cariera profesională independentă de cercetare în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească.
Identificator compeţitie: PN-III-P1-1.1-PD-2019
55.000.000
RON
11.702.000
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 495/22.08.2019)

Contract de finanţare

Propunerea de proiect

Secţiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)

Secţiunea B, C și D: Cererea de finanţare (se completează, în limba engleză, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)


Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Fişa de evaluare

Întrebări frecvente

Domenii științifice

Calendarul competiției

Informaţii utile:

  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 15 octombrie 2019, ora 16:00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă disponibilă, din 30 august 2019, la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
Pachetul de informaţii a fost supus dezbaterii publice în perioada 10 iunie - 9 iulie 2019.

Mesaje, primite cu precădere, de la cercetători/grupuri de cercetători din institute de cercetare în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.Întrebări frecvente PD - Competiția 2019

1. Ce se înţelege prin publicații “in extenso” ?
Publicații “in extenso” - lucrări din Web of Science care au încadrarea “document type”: “article”, “review” sau “proceedings paper”.

2. Un cercetător străin afiliat la o universitate din afara ţării poate să fie mentor pentru un proiect de cercetare postdoctorală?
Da, dacă mentorul este conducător de doctorat sau cercetător cu atestat de abilitare şi este angajat sau are acord de colaborare în instituţia gazdă a proiectului, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puţin perioada contractului, sau are acordul de angajare, din partea instituţiei gazdă, cel puţin pe perioada contractului (existenţa Anexei 7 semnată de reprezentanţii legali ai instituţiei gazdă a proiectului).

3. În numărul de pagini admis pentru punctul D - Descrierea proiectului de cercetare (max. 7 pagini) sunt incluse şi cele max. două pagini acceptate pentru Bibliografie?
Nu, cele 7 pagini includ subpunctele D1-D6, iar paginile bibliografiei se numără separat (max. 2 pagini).

4. Cum se calculează perioada de la primirea titlului de doctor până la depunerea cererii de finanţare în cazul în care s-a beneficiat de concediu creştere copil, şi cum se justifică această perioadă?
Din perioada trecută de la data obţinerii titlului de doctor până la data finalizării cererii de finanţare PD 2019, se scade perioada în care s-a beneficiat de concediu de creştere copil. Această perioadă trebuie dovedită, la depunerea proiectului, prin încărcarea în platformă a unor documente oficiale.

5. O persoană, director al unui proiect de tip PD din Competitia 2016, aflat în derulare, poate depune în calitate de director de proiect o aplicaţie în cadrul competiţiei 2019 "Proiecte de cercetare postdoctorală"?
Da.

6. Cu ce documente se poate dovedi că mentorul este conducător de doctorat sau cercetător cu atestat de abilitare?
Nu se va anexa niciun al document. Precizarea se va face în cadrul pct.C1 din cererea de finanţare.

7. Sunt necesare avize care trebuie depuse la propunerea de proiect?
Conform pachetului de informaţii, în situaţia în care domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obţinerea acestora anterior depunerii cererii de finanţare. Acestea nu se vor anexa propunerii de proiect. 

8. Textul gri cu explicatii la fiecare sectiune din cererea de finantare se elimina?
Textul gri explicativ, se recomanda a nu fi eliminat, dar acesta nu se va contoriza la numarul maxim de pagini pe sectiuni.

9. În ce limbă trebuie să se regăsească CV-urile din Brainmap şi teza/rezumatul de doctorat pentru care se solicita link-uri în Pachetul de Informaţii, la secţiunile B1 şi C1?
Având în vedere că Cererea de finanţare este în limba engleză, toate informaţiile la care se face trimitere în baza unui link trebuie  fie în limba engleză.
Persoane de contact:
Daniela MIHAI 90
Daniela Mihai
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 62
Fax:
+40 21 311 59 92
daniela.mihai@uefiscdi.ro
Laura BADEA 90
Laura Badea
Responsabil Tehnic - Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 24
Fax:
+40 21 311 59 92
laura.badea@uefiscdi.ro
Știri asociate:
26 Aug 2019

Competiţie deschisă - Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "Proiecte de cer...

10 Oct 2018

Liste de rezervă Proiecte de cercetare postdoctorală aprobate la finanţare - Competiţia 2016

Prin Ordinul MCI nr. 832/02.10.2018 a fost aprobată, modificarea bugetului competiției 2016 pentru Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de ...

05 Apr 2018

Proiecte de cercetare postdoctorală acceptate la finanţare - competiţia 2016

Au fost publicate listele proiectelor acceptate la finanţare pentru competiţia Proiecte de cercetare postdoctorală - 2016, din cadrul Subprogramului 1.1 - Resurse Um...

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4877, O: 548]