Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

Scop:
Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o cariera profesională independentă de cercetare în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească.
Identificator compeţitie: PN-III-P1-1.1-PD-2021
30.000.000
RON
6.250.000
EUR
Fonduri totale
368
Proiecte depuse
121
Proiecte finanţate
Informare 17 martie 2023

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a transferat, în data de 16 martie 2023, către UEFISCDI prima tranșă, în valoare de 271.092.468 lei, aprox. 73% din bugetul aferent anului 2023, pentru proiectele PNCDI III aflate în implementare.

UEFISCDI efectuează plata către Contractori în perioada 17 - 22 martie 2023, în baza conventiilor de avans primite.
Statistici
Paginile web ale proiectelor aflate în derulare sunt disponibile aici.
DECONTARE

Pachet documente necesar decontării - 2024
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, https://evoc.uefiscdi-direct.ro/, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.


Pachet documente necesar decontării - 2023
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare,https://evoc.uefiscdi-direct.ro/, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 07 decembrie 2023.


Pachet documente necesar decontării - 2022
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 07 decembrie 2022.


CONTRACTARE

Informare
Ca urmare a finalizarii procesului de contractare a proiectelor tip PD 2021, au rămas libere 4 poziţii pe domeniile: Ştiinţa materialelor (1); Biologie şi Ecologie (1); Medicină (1) şi Ştiinţe Sociale şi Economice (1).
Prin adresa MCID nr. 2648/26.05.2022 a fost aprobată la finanţare o listă suplimentară ce conţine 4 proiecte (din lista de rezervă) din domeniile Ştiinţa materialelor (1); Biologie şi Ecologie (1); Medicină (1) şi Ştiinţe Sociale şi Economice (1).
Contractarea proiectelor se va face utilizând platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, după încheierea etapei de negociere.
Prin adresa nr. 1373/17.03.2022, MCID a aprobat lista proiectelor PD acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proiectelor PD.

Lista proiectelor acceptate la finanțare:
Lista de rezervă

NOTĂ:
Inițierea contractării se va face după finalizarea etapei de negociere.
În urma afișării rezultatelor preliminare, pentru Proiectele de Cercetare Postdoctorală, au fost primite 49 de contestații.

Lista contestațiilor este disponibilă aici.
Rezultate preliminare
Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

Se pot transmite contestaţii, prin e-mail la adresa proiectePD@uefiscdi.ro sau prin fax la numărul +40-(0)21-311.5992, în perioada 09-11 februarie 2022.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din Pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiția PD 2021 - se găsește aici.

Informare 01 martie 2022

În data de 28 februarie 2022, cu avizul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), a fost transmisă către MCID propunerea de finanţare.

Informare 23 februarie 2022

Ședintele de analiză a contestațiilor depuse au avut loc on-line, în perioada 15 - 21 februarie 2022 .
Listele cu rezultatele finale, pe domeniile competiției, au fost publicate pe 22 februarie 2022.

Informare 18 februarie 2022

În urma afișării rezultatelor preliminare au fost primite, în perioada 09 - 11 februarie 2022, 49 de contestații.

Informare 11 februarie 2022

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Proiecte de Cercetare Postdoctorală PD 2021.
Rezultatele preliminare au fost publicate pe 08 februarie, perioada de primire a contestaíilor fiind 09-11 februarie 2022.

Informare 07 februarie 2022

Toate cele 332 Rapoarte de consens au fost finalizate de către raportori, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 331 proiecte (99%).

Informare 31 ianuarie 2022

Etapele de Evaluare individuală și Răspunsul directorului de proiect au fost finalizate pentru toate cele 332 proiecte eligibile.
Toate Rapoarte de consens au fost finalizate de către raportori, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 329 proiecte (99%).

Informare 26 ianuarie 2022

Etapele de Evaluare individuală și Răspunsul directorului de proiect au fost finalizate pentru toate cele 332 proiecte eligibile.
330 Rapoarte de consens au fost finalizate de către raportori, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 314 proiecte (94%).

Informare 21 ianuarie 2022

Etapele de Evaluare individuală și Răspunsul directorului de proiect au fost finalizate pentru toate cele 332 proiecte eligibile.
327 Rapoarte de consens au fost finalizate de către raportori, din care Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 301 proiecte (90%).


Informare 13 ianuarie 2022

A fost finalizată etapa de evaluare individuală pentru toate cele 332 proiecte eligibile.
Rapoarte de consens au fost finalizate de către raportori iar Etapa de atingere a consensului a fost finalizată pentru 271 proiecte (81%).

Informare 10 ianuarie 2022

A fost finalizată etapa de evaluare individuală.
Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
322 Rapoarte de consens (din cele 332 necesare) au fost finalizate de către raportori.

Informare 03 ianuarie 2022

A fost finalizată etapa de evaluare individuală.
Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
302 Rapoarte de consens (din cele 332 necesare) au fost finalizate de către raportori.

Informare 29 decembrie 2021

A fost finalizată etapa de evaluare individuală.
Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
294 Rapoarte de consens (din cele 332 necesare) au fost finalizate de către raportori.

Informare 23 decembrie 2021

A fost finalizată etapa de evaluare individuală.
Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
281 Rapoarte de consens (din cele 332 necesare) au fost finalizate de către raportori.

Informare 20 decembrie 2021

Au fost finalizate în etapa de evaluare individuală 995 fișe, din totalul necesar de 996.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 330 proiecte (din cele 332 proiecte eligibile). Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
255 Rapoarte de consens au fost finalizate de către raportori.

Informare 16 decembrie 2021

Au fost finalizate în etapa de evaluare individuală 995 fișe, din totalul necesar de 996.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 328 proiecte (din cele 332 proiecte eligibile). Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
195 Rapoarte de consens au fost finalizate de către raportori.

Informare 13 decembrie 2021

Au fost acceptate la evaluare toate cele 996 fișe și au fost finalizate în etapa de evaluare individuală 993 fișe.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 323 proiecte (din cele 332 proiecte eligibile). Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.

Informare 02 decembrie 2021

Au fost acceptate la evaluare toate cele 996 fișe necesare și au fost finalizate 982 fișe individuale.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 305 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.

Informare 26 noiembrie 2021

Au fost acceptate la evaluare toate cele 996 fișe necesare și au fost finalizate 972 fișe individuale.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 284 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.

Informare 23 noiembrie 2021

Au fost acceptate la evaluare toate cele 996 fișe necesare și au fost finalizate 970 fișe individuale.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 268 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a  transmis prin Adresa 11731 în data de 17 noiembrie, Lista 9 de potențiali experți evaluatori aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, ce cuprinde 13 experți validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS).

Informare 16 noiembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 995 fișe din totalul necesar de 996 și au fost finalizate 937 fișe individuale.
Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 220 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte urmand a se primi punctele de vedere ale acestora legate de evaluare, în 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului de înștiințare.

Informare 08 noiembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 981 fișe din totalul necesar de 996 și au fost finalizate 925 fișe individuale.

Informare 01 noiembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 972 fișe din totalul necesar de 996 și au fost finalizate 874 fișe individuale.

Informare 25 octombrie 2021

Până în prezent au fost alocate 954 fișe din totalul necesar de 996 fișe, din care au fost acceptate 937 și au fost finalizate 814 fișe individuale.
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis, prin Adresa 8786 în data de 20 octombrie, Lista 8 de potențiali experți evaluatori aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, ce cuprinde 52 experți validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS).

Informare 20 octombrie 2021

Până în prezent au fost alocate 942 fișe din totalul necesar de 996 fișe, din care au fost acceptate 919 și au fost finalizate 744 fișe individuale.

Informare 11 octombrie 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis liste de potențiali experți evaluatori, aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS), astfel:
 • prin Adresa nr. 11412 din 4 octombrie 2021 - Lista 6 ce cuprinde 56 potențiali experți evaluatori;
 • prin Adresa nr. 11425 din 7 octombrie 2021 - Lista 7 ce cuprinde 68 potențiali experți evaluatori.
În 05 și 08 octombrie 2021 au avut loc noi sesiuni de alocare automată.
Până în prezent au fost alocate 908 fișe din totalul necesar de 996 fișe, din care au fost acceptate 829 și au fost finalizate 670 fișe individuale.

Informare 29 septembrie 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis prin Adresa nr. 11394  din data de 28 septembrie, Lista 5 de potențiali experți evaluatori pentru PCE, PD şi TE 2021, ce cuprinde 59 experți validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS).
În data de 28 septembrie a avut loc o nouă sesiune de alocare automată.
Până în prezent au fost alocate 870 fișe din totalul necesar de 996 fișe, din care au fost acceptate 752 și au fost finalizate 560 fișe individuale.

Informare 22 septembrie 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis prin Adresa nr. 11369 din 22 septembrie 2021, Lista 4 de potențiali experți evaluatori aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, ce cuprinde 65 experți validați de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS).
În data de 22 septembrie a avut loc o nouă sesiune de alocare automată. Până în prezent au fost alocate 864 fișe din totalul necesar de 996 fișe, din care au fost acceptate 707 și au fost finalizate 338 fișe individuale.

Informare 17 septembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 706 fișe, din totalul necesar de 996 și au fost finalizate 316 fișe individuale.

Informare 10 septembrie 2021

În data de 9 septembrie 2021, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată.
Până în prezent au fost acceptate 677 fișe, din totalul necesar de 996 și au fost finalizate 172 fișe individuale.

Informare 3 septembrie 2021

Până în prezent au fost acceptate 671 fișe din totalul necesar de 996 și au fost finalizate 99 fișe individuale.

Informare 26 august 2021

În data de 24 august 2021, a avut loc o nouă sesiune de alocare automată. Până în prezent au fost alocate 828 fișe din totalul necesar de 996 fișe, din care au fost acceptate 613.

Informare 20 august 2021

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) a transmis listele de experți evaluatori aprobați pentru PCE, PD şi TE 2021, selectaţi de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS), astfel:
 • prin Adresa nr. 10981 din 12 iulie 2021 - Lista 1 ce cuprinde 656 potenţiali experţi evaluatori;
 • prin Adresa nr. 7453 din 26 iulie 2021 - Lista 2 ce cuprinde 199 potenţiali experţi evaluatori;
 • prin Adresa nr. 11147 din 12 august 2021 - Lista 3 ce cuprinde 76 potenţiali experţi evaluatori.
În data de 16 august 2021, a fost iniţiat procesul de evaluare. Până în prezent au fost alocate 898 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 996 fișe, din care au fost acceptate 397.
Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii - PD 2021 - sunt disponibile aici.


Contestaţii depuse privind procesul de verificare al eligibilităţii


Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii - PD 2021 - sunt disponibile aici.

Contestaţiile se pot transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiectePD@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau direct la sediul UEFISCDI (Str. Mendeleev 21-25, etajul 6, camera 617, sector 1, București) în perioada 28-30 Iulie 2021.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 28-30 Iulie 2021, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate Neeligibile.


În cadrul ședinței Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), de luni 26 iulie 2021, cu privire la eligibilitatea propunerilor de proiecte de tip PD/TE/PCE, depuse în competiția 2021, s-au decis următoarele:
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile de finanțare cuprind mai mult de 10 lucrări, indiferent de tipul acestora, în sectiunea B2 (PCE și TE) / B1.2 și B2 (PD) - sunt declarate Neeligibile.
  NOTĂ: Pachetele de informații prevăd următoarele: “Se vor indica cele mai reprezentative publicaţii. Se va indica un număr de maxim 10 lucrări, indiferent de tipul acestora. Dacă se indică mai mult de 10 lucrări la această secţiune, propunerea de proiect va fi exclusă din competiţie.”
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile finanțare nu respectă structura aprobată prin pachetul de informații - sunt declarate Neeligibile.
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile de finanțare:
    - sunt incomplete (lipsă secțiuni);
    - conțin text parțial în limba română;
    - nu au respectat numărul maxim de pagini impus, parametrii sau recomandările de redactare;
  sunt declarate Eligibile și se vor atenționa evaluatorii de a nu lua în considerare, în procesul de evaluare, paginile ce nu se încadrează în limitele stabilite prin pachetul de informații.
Lista propunerilor de proiect depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informații (aprobat prin Ordinul MCID nr. 95/03.06.2021)

Cererea de finanțare
o Secțiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
o Secțiunile B și C* (se completează, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)
La fiecare secțiune se va menține textul care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii.
*S-a înlocuit cererea de finanţare pentru corelarea textului din secţiunile B3 şi C3.

Notă:
Secţiunile B1.2 şi B2 a aplicaţiei vor fi publice. Acestea vor fi încărcate în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completate în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Standarde minimale de eligibilitate pentru mentor
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
o ANEXA 7 - Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanţarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor

o ANEXA 8 - Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie

o ANEXA 9 - Declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare.

o ANEXA 10 - Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă

o ANEXA 11 - Acordul mentorului de a mentora directorul de proiect (nu este un formular cu format impus)

Domenii științifice

Fișa de evaluareÎntrebări frecvente - actualizat în 28.06.2021


Informații utile:

o Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
o Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 10.06.2021
o Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00;
o Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetul de informații pentru competiţia "Proiecte de cercetare postdoctorală" - PD 2021.

Competiția  este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 8 mai 2021, pe adresa de e-mail: proiectePD@uefiscdi.ro.

Raport privind dezbaterea publică pentru Pachetul de informații PD 2021
Q&A
1. Care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un acord de colaborare cu un cercetător de la o altă instituție pentru a servi ca mentor pentru un proiect PD. Există un model impus?
Raspuns: Nu există un model impus prin Pachetul de informaţii privind acordul de colaborare între cercetător şi instituţia gazdă a proiectului.

2. Este suficient ca un mentor sa aibă acord de colaborare cu instituţia gazdă pe toată durata de derulare a contractului directorului de proiect pe care-l mentoreaza?
Raspuns: Da.

3. Cu ce documente se poate dovedi că mentorul este conducător de doctorat sau cercetător cu certificat de abilitare?
Raspuns: Nu se vor anexa documente doveditoare. Precizarea se va face în cadrul secţiunii B4.2 CV-ul mentorului, din cererea de finanţare.

4. Cum se calculează perioada de la primirea titlului de doctor până la depunerea cererii de finanţare în cazul în care s-a beneficiat de concediu creştere copil, şi cum se justifică această perioadă?
Raspuns: Din perioada trecută de la data obţinerii titlului de doctor până la data finalizării cererii de finanţare, se scade perioada în care s-a beneficiat de concediu de creştere copil. Această perioadă trebuie dovedită, la depunerea proiectului, prin încărcarea în platformă a unor documente oficiale.

5. Pentru domeniul Stiinte sociale si economice cu ce se asimileaza calitatea de Editor? Cum se aplica formula?
Raspuns: În cazul în care pe carte există un singur editor, acesta se asimilează cu calitatea de autor principal, astfel S=1. În cazul în care există mai mulţi editori fiecare se asimilează cu calitatea de coautor S= 0.5

6. Având în vedere precizarea din Pachetul de Informatii referitoare la faptul că se menţine textul care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii, acesta se ia în calcul şi în numărul maxim de pagini impus la secţiunile cu această precizare (B1.1, B4.1, B4.2, C)?
Raspuns: La scrierea fiecărei secţiuni se va menţine textul care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii de finanţare iar acesta nu se va contoriza la numărul maxim impus de pagini.

7. Pentru domeniul Ştiinţe umaniste: în pachetul de informații se specifică la categoria (6) că pentru Studii/ Articole de specialitate publicate în Volume colective apărute la edituri din România, Republica Moldova și Ungaria și suplimente tematice ale unor reviste din aceste țări, care au mai mult de 10 intrări în catalogul KVK, se punctează cu 20 de puncte în timp ce pentru aceeași categorie dar publicate în (5.7) Străinătate (în afara Ungariei și Republicii Moldova), cu mai mult de 20 de intrări punctajul este de 30. În cazul unui studiu apărut într-un volum colectiv care a fost publicat la CEU Press în 2013 și figurează cu două locații de publicare Budapesta și New York, cum se va încadra pentru îndeplinirea standardelor minimale de eligilitate?
Raspuns: Locul apariției este decis de aplicant potrivit încadrării celei mai convenabile.

8. În cazul în care aplicantul este co-autor al unui studiu publicat într-un volum colectiv, nu co-autor al volumului ca urmare a faptului că a scris individual un studiu sau mai multe în volum, se iau în considerare pentru eligibilitate studiile şi volumele colective în care aplicantul este co-autor?
Raspuns: Se ia în calcul fiecare categorie (autor de articol și editor de volum, acolo unde este cazul).

9. În pachetul de informaţii, la punctul B1.2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, in cazul formatului de prezentare al articolelor, se solicită inclusiv categoria (Q1; Q2 etc) în care este încadrat jurnalul la care a fost publicat articolul. În cazul unui jurnal încadrat la mai multe categorii (Q1 sau Q2 sau Q3 sau Q4) cum se alege categoria? Se alege categoria care il favorizeaza pe Directorul de proiect?
Raspuns: Da.

10. În pachetul de informaţii, la punctul B1.2. Vizibilitatea şi impactul contribuţiei ştiinţifice a directorului de proiect, in cazul formatului de prezentare al articolelor (pagina 21), se solicită să se specifice dacă articolul este in domeniul proiectului. Din motive de aplicabilitate, propunerea de proiect se încadrează cel mai bine într-un domeniu, dar publicaţiile aplicantului sunt într-un alt domeniu. Domeniul proiectului la care se face referire în formatul de prezentare al articolelor este strict domeniul principal al propunerii de proiect sau acesta poate include şi domeniile importante pentru propunerea de proiect?
Raspuns: Trebuie precizat dacă articolul este în domeniul de încadrare a proiectului.

11. Pentru domeniul Ştiinţe Umaniste: Un articol publicat în anul 2014 într-o revistă indexată în ERIH, revista regăsindu-se pe platforma ERIH PLUS
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483345, se poate lua în calcul pentru îndeplinirea standardelor de eligibilitate desi acesta nu se regăseste la căutarea în platforma ERIH PLUS?
Raspuns: Da, dacă revista este din afara României.

12. În cazul în care aplicantul a beneficiat de o bursă de cercetare (Fellowship la secţiunea Ştiinţe sociale) la ICUB (Universitatea din Bucureşti) pentru anul 2020/2021), aceasta se asimilează cu un proiect de cercetare tip PD finantat din fonduri publice?
Raspuns: Bursa de cercetare este o bursa institutionala nu un proiect de cercetare. Criteriul de la punctul 4, litera d) din Pachetul de informatii, se aplica doar pentru proiectele de tip PD (finantate in PN II sau PN III).

13. În cazul în care aplicantul a beneficiat de o bursă postdoctorală din fonduri UE, POCU (de ex: POCU/380/6/13/124146), aceasta se asimilează cu un proiect de cercetare tip PD finantat din fonduri publice?
Raspuns: Proiectele POCU sunt proiecte institutionale, iar in institutie se acorda burse de cercetare nu proiecte de cercetare. Astfel, un beneficiar de asemenea bursa nu a fost director de proiect. Criteriul de la punctul 4, litera d) din Pachetul de informatii, se aplica doar pentru proiectele de tip PD (finantate in PN II sau PN III).

14. În cazul în care aplicantul a făcut parte în anul 2014 dintr-un proiect POSDRU (Cresterea atractivitatii si performantei programelor de formare doctorala si postdoctorala pentru cercetatori in stiinte ingineresti, cod contract: POSDRU/159/1.5/S/137070), acesta se asimilează cu un proiect de cercetare tip PD finantat din fonduri publice?
Raspuns: Proiectele POSDRU sunt proiecte institutionale, iar in institutie se acorda burse de cercetare nu proiecte de cercetare. Astfel, un beneficiar de asemenea bursa nu a fost director de proiect. Criteriul de la punctul 4, litera d) din Pachetul de informatii, se aplica doar pentru proiectele de tip PD (finantate in PN II sau PN III).


15. În cazul în care aplicantul va deveni bursier al Colegiului Noua Europă, mai poate aplica pentru un proiect tip PD, competitia 2021?
Raspuns: Da.
Persoane de contact:
Daniela MIHAI 90
Daniela MIHAI
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 62
Fax:
+40 21 311 59 92
daniela.mihai@uefiscdi.ro
Laura BADEA 90
Laura Badea
Responsabil Tehnic - Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 24
Fax:
+40 21 311 59 92
laura.badea@uefiscdi.ro
Știri asociate:
17 Mar 2022

Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PD) acceptate la finanţare - competiţia 2021

Prin adresa nr. 1373/17.03.2022, MCID a aprobat lista proiectelor acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proiectelor PD competiţia 2021.Listel...

22 Feb 2022

Rezultate finale competiție 2021- Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PD)

Au fost publicate rezultatele finale pentru Proiecte de Cercetare Postdoctorală - Competiţia 2021. Rezultatele finale, pentru fieca...

08 Feb 2022

Rezultate preliminare Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) - competiție 2021

A fost finalizat procesul de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în competiția Proiecte d...

09 Apr 2021

Consultare publică Pachete informații PD și TE 2021

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetele de informații pentru competițiile 

15 Jul 2020

Proiecte de cercetare postdoctorală acceptate la finanţare - competiţia 2019

Prin adresa nr. 10872/15.07.2020, MEC a aprobat listele proiectelor PD acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proiectelor PD.

03 Jul 2020

Rezultate finale PD 2019

Organizata in cadrul Programului P1 - Dezvoltarea sistemului national de Cercetare Dezvoltare, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, asociata PNCDI III, editia din anul 2019 a competitiei PD 2019 a beneficiat de un buget in valo...

05 Jun 2020

Rezultate preliminare - Proiecte de Cercetare Postdoctorala - PD 2019

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Proiecte de Cercetare Postdoctorala PD 2019, din cadrul Programului 1: Creșterea competitivită...

Pagina:   1 2
https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5476, O: 376]