Proiecte suport de REPREZENTARE

Scop:
Consolidarea sistemului national de CDI si a politicilor specifice domeniului prin susținerea participării reprezentanților României la reuniuni ale organizațiilor, organismelor și inițiativelor europene și internaționale, cadre de cooperare și grupuri ad-hoc internaționale.
Identificator competiție: PN-III-P3-3.6-REPREZ-2018
1.900.000
RON
407.463
EUR
Fonduri totale
18
Proiecte depuse
13
Proiecte finanţate
CONTRACTARE

Sesiunea VII - Lista proiectelor acceptate la finanţare (aprobată prin informare MEC din data de 19.12.2019)
Sesiunea VI - Lista proiectelor acceptate la finanţare (aprobată prin adresa MEC nr. 3887/04.12.2019)
Sesiunea V - Lista proiectelor acceptate la finanţare (aprobată prin informare MCI din data de 30.10.2019)
Sesiunea IV - Lista proiectelor acceptate la finanţare (aprobată prin informare MCI din data de 24.10.2019)
Sesiunea III - Lista proiectelor acceptate la finanţare (aprobată prin informare MCI din data de 23.04.2019)
Sesiunea II - Lista proiectelor acceptate la finanţare (aprobată prin Adresa MCI nr. 1076/22.04.2019)
Sesiunea  I - Lista proiectelor acceptate la finanţare (aprobată prin Adresa MCI nr. 581/08.03.2019)

Pachet complet al documentelor necesare contractării:

Contract de finanţare

Document necesar pentru fiecare actiune(mobilitate) - se va prezenta obligatoriu de către mandatar cu 10 zile înainte de efectuarea mobilităţii:

DECONTARE

Documente necesare decontării:
Documentele de raportare aferente anului 2019 se vor încărca în platforma https://uefiscdi-direct.ro.
Documentele originale (facturi de transport internaţional, însoţite de chitanţe sau extrase de cont (daca este cazul), bilet de avion, bording pass, bilet transport intern (daca este cazul)) impreuna cu forma tipărită a documentelor de raportare, pe baza informatiilor introduse de directorul de proiect și validate de ofiterul de proiect al UEFISCDI, se vor transmite direct la sediul UEFISCDI sau prin poștă la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
Pachet de informaţii şi proces depunere
Pachet de informatii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 1074/28.12.2018)

Model Contract pentru proiect-suport de REPREZENTARE (aprobat prin Ordinul MCI nr. 1074/28.12.2018)

Cererea de finanţare: (se completează, se semnează, se scanează și se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)Anexa 4 - Propunerea de mandat pentru o acţiune - necesară la contractare

Calendar:
  • Depunerea propunerilor de proiect-suport de REPREZENTARE se efectuează în mod continuu, fără a depăşi perioada de implementare a PNCDI III.
  • Acceptarea la finanţare a acţiunilor asociate propunerilor de proiect-suport se realizează în limita bugetului alocat.

Informații utile:

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații pentru competiția Proiecte-suport de REPREZENTARE din cadrul Programului 3 Cooperare europeana şi internaţională, Subprogram 3.6 Suport.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentaţiei se primesc până la data de 28 noiembrie 2018 pe adresa de e-mail: reprezentare@uefiscdi.ro
Persoane de contact:
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
COORDONATOR COMPETIŢIE
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
Adriana NITU 90
Adriana Niţu
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 81
Fax:
+40 21 311 59 92
adriana.nitu@uefiscdi.ro
Olivia PUIU 90
Olivia Puiu
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 82
Fax:
+40 21 311 59 92
olivia.puiu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
07 Jan 2019

Competiţie proiecte suport de REPREZENTARE

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia: Proiecte suport de R...

29 Oct 2018

Dezbatere publică Pachet informații pentru "Proiecte suport de REPREZENTARE"

Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-suport-de-reprezentare
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.3875, O: 260]