ReCONECT - Adaptare la Schimbare - Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației

Acronim proiect: ReCONECT
Coordonator: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)
Acronim program: POCU
Perioada de implementare: decembrie 2020 – iunie 2023Prezentarea generală a proiectului:

Obiectiv proiect: corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă prin introducerea de noi instrumente şi mecanisme de monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi de anticipare a nevoilor de competenţe.

Proiectul a vizat dezvoltarea a trei mecanisme:
  1. mecanism de monitorizare a inserţiei absolvenţilor programelor de educaţie şi formare profesională (Mecanism 1);
  2. mecanism de anticipare a nevoii de competente pe piaţa muncii (Mecanism 2);
  3. mecanism de evaluare şi monitorizare a politicilor publice privind măsurile active şi formarea profesională (Mecanism 3).
pe care solicitantul, împreună cu partenerii le-au proiectat/reproiectat, testat şi implementat într-o platformă informatică cu rol integrator de susţinere a deciziei în politica de ocupare. Funcţionarea celor trei mecanisme, cu sprijinul grupului tinta, a permis asigurarea coerenţei şi a sinergiei dintre sistemul de educaţie şi formare profesională a adulţilor, măsurile active de ocupare a forţei de muncă şi piaţa muncii.

Rezultate:

R1: 1 metodologie asumată de toţi partenerii din care să reiasă structura, fluxul date și modalitatea de interoperabilitate a mecanismului de a inserţiei absolvenţilor programelor de educaţie şi formare profesională.
R2: 1 mecanism integrat de monitorizare a inserţiei absolvenţilor programelor de educaţie şi formare profesională care cuprinde:
  • monitorizarea inserţiei absolvenţilor din învăţământul preuniversitar;
  • monitorizarea inserţiei absolvenţilor din învăţământul universitar (terţiar);
  • monitorizarea traseului profesional /inserţiei absolvenţilor programelor de formare profesională continuă.
R3: 1 mecanism interconectat de anticipare a nevoii de calificări şi competente pe piaţa muncii.
R4: 1 mecanism interconectat de evaluare şi monitorizare a politicilor publice privind măsurile active şi formarea profesională.
R5: 1 aplicaţie funcţională
R6: 591 experti din domeniu instruiti (sesiuni formare online pentru utilizarea platformei comune)
R7: 1 comitet de coordonare a proiectului funcţional în baza unui ROF asumat la nivelul parteneriatului
R8: 1 plan de comunicare.


Parteneri:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS)
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)
Ministerul Educatiei (ME)
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
Persoane de contact:
Irina Geanta 90
Irina Geanta
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 307 09 77
Fax:
+40 21 311 59 92
irina.geanta@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/reconect
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2573, O: 124]