Research Data Alliance (RDA) Node

Acronim proiect: RDA
Acronim program: Horizon 2020
Perioada de implementare: octombrie 2019 - mai 2020The Research Data Alliance (RDA) a fost lansată în 2013 de către Comisia Europeană, Fundația Națională de Știință a Guvernului Statelor Unite și Institutul Național de Standarde și Tehnologie și Departamentul de inovare al guvernului Australian cu scopul de a construi o infrastructură socială și tehnică pentru a facilita accesul liber și reutilizarea datelor de cercetare.
Viziunea împărtășită de RDA este cea potrivit căreia cercetătorii și inovatorii colaborează și schimbă în mod liber date prin intermediul de noi tehnologii pentru a aborda provocările majore ale societății.
În spiritul acestei viziuni, RDA urmărește a construi și facilita legături sociale și tehnice pentru a permite accesul și reutilizarea liberă a datelor.

UEFISCDI a devenit reprezentant național (RDA Node) în octombrie 2019, parte a proiectului RDA Europe 4.0. În prezent, RDA este reprezentată în Europa prin intermediul a 22 “RDA Nodes” care desfășoară activități pentru a:
• Sprijini cercetarea datelor la nivel național / local, promovând viziunea și rezultatele RDA, asigurând adoptarea principiilor RDA;
• Crea sinergii cu organizațiile naționale, europene și globale în acțiuni concrete pentru a facilita adoptarea recomandărilor și principiilor RDA;
• Acționa ca un punct central de contact între actorii naționali / regionali de date și RDA, interacționând cu organismele naționale de finanțare a cercetării;
• Contribui la definirea politicilor europene de date;
• Contribui la definirea strategiei RDA și participa la procesele RDA.

Fiecare “RDA Node” este responsabil să crească comunitatea RDA la nivel național prin evenimente de implicare și diseminare, să asigure legătura cu finanțatorii și ministerele prin a face lobby pentru gestionarea și schimbul de date, și să promoveze adoptarea rezultatelor alianței.
Activitățile desfășurate de către ”RDA Node Romania” sunt corelate cu celelalte inițiative implementate de către UEFISCDI prin Open Science Hub Romania.

Mai multe detalii pot fi regăsite în pagina web a proiectului: https://www.rd-alliance.org/ de asemenea, ne puteți scrie la adresa de email: open-science@uefiscdi.ro

Documente relevante: 
Persoane de contact:
Alina Irimia 90
Alina Irimia
Expert
Telefon:
+40 21 307 19 83
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.irimia@uefiscdi.ro
Marius Nicolaescu 90
Marius Nicolăescu
Expert
Telefon:
+40 21 307 19 66
Fax:
+40 21 311 59 92
marius.nicolaescu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
30 Jul 2020

Ghid - Implementarea principiilor „TRUST”

Biroul național RDA Europe (RDA Node Romania) parte a 

https://uefiscdi.gov.ro/research-data-alliance-rda
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.482, O: 468]