Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi - SIPOCA 592

I. Date generale: 

Proiectul Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi (cod SIPOCA 592, cod MySMIS 127557) este implementat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în perioada mai 2019 – mai 2022. Proiectul are valoarea de 26.040.012,30 Lei și este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). 

II. Obiectivele specifice ale proiectului

• Elaborarea cadrului Strategic Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI) 2021-2027, incluzând sinergiile cu Strategia Națională de Specializare Inteligentă (SNSI) 
• Elaborarea cadrului Strategic Național de Specializare Inteligentă 
• Îmbunatatirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor în domeniul antreprenoriatului inovativ 
• Revizuirea legislației în domeniul CDI, asociat cadrului strategic dezvoltat 
• Implementarea unui sistem de management al calitățiii la nivelul MCI 
• Dezvoltarea competențelor membrilor grupului țintă și actorilor implicați în activitățile proiectului și în implementara cadrului strategic dezvoltat (SNCDI, SNSI) 

III. Elaborarea Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă 

Proiectul răspunde direct unora dintre condițiile favorizante din memorandumul cu Comisia Europeană privind „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă”, care vizează pregătirea perioadei de programare 2021-2027, respectiv: 
• Analiza factorilor care impiedică diseminarea inovării, inclusiv digitalizarea (Trimestrul II 2020) – disponibilă aici
• Plan de acțiuni pentru sprijinirea colaborării internaționale (Trimestrul IV 2019) 
• Elaborarea Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă (SNSI) pentru perioada 2021-2027, care are ca input Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă (Trimestrul II 2020) 
• Stabilirea cadrului de monitorizare și evaluare (Trimestrul II 2020) 
• Stabilirea cadrului de raportare semestrială/anuală a implementării SNSI și a procesului de descoperire antreprenorială (Trimestrul II 2020) 
• Definirea principalelor acțiuni privind îmbunătățirea sistemelor de cercetare de inovare naționale sau regionale (Trimestrul II 2020) 
• Dezvoltarea platformelor Romanian repository of open access și Acelerate Romania și continuarea dezvoltării platformelor Brainmap și ERRIS

Elaborarea SNSI se realizează cu consultarea actorilor cheie din sistem, cu avizarea Comitetului de Coordonare privind Specializarea Inteligentă (CCSI), constituit prin Ordinul MCI nr. 458/31.07.2019, care cuprinde reprezentanți ai diverselor ministere și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională. Începând cu luna septembrie 2019 au loc consultări periodice în cadrul acestui comitet, iar în perioada martie-iunie 2020 sunt prevăzute consultările extinse cu actorii cheie (vezi infografic).
Persoane de contact:
Mădălin IONIȚĂ
COORDONATOR PROIECT
Telefon:
+40 21 307 19 18
Fax:
+40 21 307 19 19
madalin.ionita@uefiscdi.ro
Știri asociate:
13 Jul 2021

MCID anunţă depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare

Începând de mâine, 14 iulie 2021, prin intermediul platformei EERIS, se vor putea depune 

https://uefiscdi.gov.ro/sipoca-592
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2929, O: 136]