SOL-2024 - 4 - Realizarea unei colecții de seturi de date pentru utilizarea în proiecte bazate pe algoritmi de inteligență artificială în domeniul securității naționale

Scop:
Consolidarea securității naționale prin finanțarea de activități CDI ce ofera soluții inovative peste nivelul tehnologic existent, prin realizarea de soluții care să asigure implementarea diferitelor cazuri de utilizare de tip big data, în scopul  sporirii aspectelor de durabilitate, securitate, interoperabilitate și robustețe a informațiilor

Instituţia responsabilă: Serviciul de Protecție și Pază
7.000.000
RON
1.400.000
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Sesiune 1: Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii expresiilor de interes Soluții 2024-4 sunt disponibile aici.

Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii expresiilor de interes Soluții 2024-4 sunt disponibile aici.

Pachet de informaţii şi proces depunere

Termeni dereferință (aprobați prin OMCID nr. 20341/22.01.2024)

Contract de finanţare

Propunerea de proiect:

o   Formularul A: Date de identificare ofertant (se completează doar pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

o Formularul B:Oferta tehnică (se completează în limba română, se salvează în format pdf. textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)

o Formularul C:Oferta financiară (se completează în limba română, se salvează în format pdf. textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)


Declaraţii
:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format pdf.)

o  Formular A, anexa 1 –
Declarație privind eligibilitatea
o  Formular A, anexa 2 si 3 – Lista personalului si CV
o  Formular A, anexa 4 – Acord de Parteneriat
o  Anexa I - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici,mijlocii și mari
o  Anexa II.a - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprindere mare
o  Anexa II.b – Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM
o  Anexa III – Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
o Anexa IV – Declarație privind nefinanțarea din alte surse,certificarea legalității și corectitudinea  informațiilor cuprinse încererea de finanțarea si a informațiilor completate în platforma de depunere
o  Anexa V – Declaraţie pe propria răspunderea instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectuluiîn instituție

 o  Anexa VI – Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Informaţii utile:

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 30 aprilie 2024, ora 15:00.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Se vor lua în calcul doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Participarea întreprinderilor în proiecte se face cu respectarea Schemei de ajutor de stat. Eventualele neconcordanțe existente în cererea de finanțare privind aplicarea procentului de cofinanțare, precum și procentele pentru categoriile de cercetare, se reglează la contractare, în situația în care proiectul este acceptat la finanțare.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 și conform OMCID nr. 21.324/02.11.2023.

Condiții minimale de participare:

 • Pentru prezenta competiție, fiecare participant, în calitate de coordonator sau partener, se poate regăsi într-o singură ofertă;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consorțiu poate să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat, în măsura în care tema este de interes și pentru firme. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu OMCID nr. 21.324/02.11.2023 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare cu caracter economic din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV) al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării”;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare*;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții;
 • Directorul de proiect este doctor în ştiinţe şi are o activitate de cercetare - dezvoltare - inovare relevantă.
*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin OMCID nr. 21.324/02.11.2023

RELANSARE COMPETIȚIE
 • Calendarul licitației;
 • Lansare competiție:
  • Dată lansare competiție: 04.03.2024;
  • Bugetul max. al proiectului este de 7.000.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potențialii contractori trebuie să transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declarația privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes împreună cu declarația de eligibilitate se pot depune până la data de 14.03.2024 - ora 15.00, în platforma de depunere: https://uefiscdi-direct.ro/
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Calendarul licitației;
 • Lansare competiție:
  • Dată lansare competiție: 26.01.2024;
  • Bugetul max. al proiectului este de 7.000.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potențialii contractori trebuie să transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declarația privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes împreună cu declarația de eligibilitate se pot depune până la data de 06.02.2024 - ora 15.00, în platforma de depunere: https://uefiscdi-direct.ro/
Persoane de contact:
mihaela calin 90
Mihaela Călin
RESPONSABIL TEHNIC PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 51
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.calin@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/sol-2023-realizarea-unei-colectii-de-seturi-de-date-pentru-utilizarea-in-proiecte-bazate-pe-algoritmi-de-inteligenta-artificiala
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2733, O: 227]